Ogłoszenie premii rocznych dla ubezpieczeń na życie i dożycie zawartych z Prudential, których Ogólne Warunki Ubezpieczenia przewidują przyznanie premii

EMERYTURA BEZ OBAW, OSZCZĘDNOŚCI NA PLUS, OSZCZĘDNOŚCI BEZ OBAW, START W ŻYCIE, PEWNY KAPITAŁ

Szanowni Klienci

Jest nam niezmiernie miło poinformować Państwa, że w kolejnym roku działalności na rynku polskim Prudential ustala stawki premii rocznych dla wszystkich ubezpieczeń na życie i dożycie, których rocznica przypada w trzecim kwartale 2022. Tak jak w poprzednich latach, będziemy cyklicznie informować o wysokości zadeklarowanych stawek premii dla umów, których rocznice przypadają w kolejnych kwartałach.

Jak Państwu wiadomo, premia roczna wyliczana jest w oparciu o Gwarantowaną sumę ubezpieczenia albo o Gwarantowaną sumę z tytułu dożycia, w zależności od zawartej przez Państwa umowy ubezpieczenia. Suma premii przyznanych na przestrzeni lat trwania Państwa umowy ubezpieczenia powiększy gwarantowaną kwotę, do wypłaty której na koniec okresu umowy zobowiązany jest Prudential. Jednocześnie informujemy, że dla tych z Państwa, których umowy zakończyły kolejny rok polisowy zadeklarowana zostanie druga stawka premii powiększająca premie przyznane w ubiegłych latach polisowych.

Informacje na temat kwoty premii rocznej i jej wzrostu, a także innych kluczowych elementów umowy ubezpieczenia, otrzymacie Państwo w imiennym liście, do lektury którego gorąco Państwa zachęcamy.

Jest dla nas ważne, by środki pochodzące z Państwa składek, lokowane w ramach With-Profits Sub-Fund, przynosiły w długim okresie stabilne zyski. Poprzez premie roczne i premię końcową, Państwo – jako nasi Klienci – uczestniczycie w zyskach wypracowanych w With-Profits Sub-Fund.

Pragniemy zwrócić Państwa uwagę na fakt, że podczas ustalania wysokości premii bierzemy pod uwagę nie tylko wyniki historyczne osiągane przez With-Profits Sub-Fund, ale przede wszystkim przewidywania Prudential co do przyszłych zysków.

W imieniu Prudential jeszcze raz dziękujemy za zaufanie, jakim nas Państwo obdarzyli. Dokładamy wszelkich starań, aby korzystanie z naszych usług teraz i w przyszłości było dla Państwa satysfakcjonujące.

Z poważaniem,

Anna Messerli

Zastępca Dyrektora Oddziału