Ogłoszenie premii rocznych dla ubezpieczeń na życie i dożycie zawartych z Prudential, których Ogólne Warunki Ubezpieczenia przewidują przyznanie premii

EMERYTURA BEZ OBAW, OSZCZĘDNOŚCI NA PLUS, OSZCZĘDNOŚCI BEZ OBAW, START W ŻYCIE, PEWNY KAPITAŁ

Szanowni Klienci

W produktach ochronno-oszczędnościowych Prudential EMERYTURA BEZ OBAW, OSZCZĘDNOŚCI NA PLUS, OSZCZĘDNOŚCI BEZ OBAW, START W ŻYCIE oraz PEWNY KAPITAŁ przewidziana jest możliwość zadeklarowania premii  rocznych. Poniżej informujemy  o wysokości zadeklarowanych stawek premii dla Państwa umów, których rocznice przypadają w kolejnych kwartałach.

Premia roczna wyliczana jest w oparciu o Gwarantowaną sumę ubezpieczenia albo o Gwarantowaną sumę z tytułu dożycia w zależności od zawartej przez Państwa umowy ubezpieczenia. Jednocześnie informujemy, że dla tych z Państwa, których umowy  zakończyły kolejny rok polisowy zadeklarowana zostanie druga stawka premii powiększająca premie przyznane w ubiegłych latach polisowych.

Informacje na temat kwoty premii rocznej i jej wzrostu, a także innych kluczowych elementów  umowy ubezpieczenia, zawarte są  w imiennym liście rocznicowym, do lektury którego gorąco Państwa zachęcamy.

Jest dla nas ważne, by środki pochodzące z Państwa składek, lokowane w ramach With-Profits Sub-Fund, przynosiły w długim okresie stabilne zyski. Poprzez premie roczne i premię końcową, Państwo – jako nasi Klienci – uczestniczycie w zyskach wypracowanych w With-Profits Sub-Fund.

Pragniemy zwrócić Państwa uwagę na fakt, że podczas ustalania wysokości premii bierzemy pod uwagę nie tylko wyniki historyczne osiągane przez With-Profits Sub-Fund, ale przede wszystkim przewidywania Prudential co do przyszłych zysków.

W imieniu Prudential jeszcze raz dziękujemy za zaufanie, jakim nas Państwo obdarzyli. Dokładamy wszelkich starań, aby korzystanie z naszych usług teraz i w przyszłości było dla Państwa satysfakcjonujące.

Z poważaniem,

Anna Messerli

Zastępca Dyrektora Oddziału