W Pru jak mówimy, tak robimy!

Od 1848 roku dbamy o bezpieczeństwo finansowe naszych Klientów

Pru tak jak kiedyś Prudential poszukuje spadkobierców przedwojennych polis, bo jak mówimy, tak robimy i kropka

Towarzystwo Ubezpieczeń Prudential otworzyło swój oddział w Polsce już w 1927 roku. Przed drugą wojną światową Ubezpieczyciel wystawił 4 623 polisy na życie. Pomimo znacznych braków w dokumentacji, wynikających przede wszystkim ze zniszczeń spowodowanych działaniami wojennymi, począwszy od lat pięćdziesiątych udało nam się do tej pory uregulować zobowiązania wynikające z prawie połowy z nich.  Pru tak jak kiedyś Prudential wypełnia swoje przedwojenne zobowiązania i wypłacił łącznie ponad 16 milionów funtów szterlingów tytułem odszkodowań dla posiadaczy i spadkobierców przedwojennych polis wystawionych w Polsce.

Prudential to teraz Pru

Prudential w Polsce zmienił nazwę marki na Pru. To wynik bliższej współpracy z właścicielem ubezpieczyciela, brytyjską Grupą M&G specjalizującą się w zarządzaniu aktywami i pomnażaniu zgromadzonych oszczędności swoich Klientów. Towarzystwo Prudential, działające teraz pod marką Pru, zamierza sukcesywnie rozszerzać swoją ofertę inwestycyjną, korzystając z potencjału Grupy M&G. Zmiana marki nie ma wpływu na dotychczas zawarte umowy, zakres ochrony czy wsparcie Klientów.

Oczywiście współczesny świat spółek giełdowych, globalnych korporacji i wielomiliardowych inwestycji jest dużo bardziej skomplikowany niż nasza historia. W skład spółki matki M&G plc wchodzą jej córki i wnuczki, w których nazwach znajduje się słowo „Prudential”, takie jak Prudential International Assurance plc czy The Prudential Assurance Company Limited. Żeby uprościć świat finansów, inwestycji i ubezpieczeń, M&G postanowiło wrócić do nazwy „Pru”, która wzięła się od powojennej kampanii reklamowej „Man from the Pru” i jest do tej pory synonimem obsługi ubezpieczeniowej na najwyższym poziomie, indywidualnego podejścia do potrzeb Klientów, jakości obsługi oraz zaufania. To również słowo-instytucja oznaczające przyjaciela i opiekuna rodziny i domu.

Wydawać by się mogło, że tu kończy się historia dwóch firm finansowych należących do elitarnego grona najważniejszych oraz najbardziej znaczących w Europie i na świecie. Jesteśmy jednak przekonani, że ta opowieść dopiero się rozpoczyna.

23 marca 2022 r. Prudential w Polsce rozpoczął nowy etap działalności, czego efektem jest zmiana marki na Pru. To wynik bliższej współpracy z właścicielem ubezpieczyciela, brytyjską Grupą M&G specjalizującą się w zarządzaniu aktywami i pomnażaniu zgromadzonych oszczędności swoich Klientów. Towarzystwo Prudential, działające teraz pod marką Pru, zamierza sukcesywnie rozszerzać swoją ofertę inwestycyjną, korzystając z potencjału Grupy M&G.

Jeżeli chcecie stać się częścią tej opowieści, zapraszamy do ubezpieczania swojego życia, a także do oszczędzania na dowolny cel w przyszłości poprzez inwestowanie poprzez fundusze Pru.

Ponad 175 lat bogatej historii doświadczeń i zaufania

Rok 1848 zapisał się w rocznikach Europy i świata wieloma ważnymi wydarzeniami. Przez nasz kontynent przetoczyła się Wiosna Ludów, a w Kalifornii rozpoczęła się gorączka złota wraz z odkryciem pierwszych złóż tego surowca. Monarchowie abdykowali, spisywano konstytucje, wybierano premierów. W Wielkiej Brytanii panowała królowa Wiktoria, a nad Imperium nigdy nie zachodziło słońce. Dla coraz większej liczby osób, nie tylko ze stanu szlacheckiego, realna stawała się wolność osobista i możliwość zdobycia fortuny. Rozwój transportu i rewolucja przemysłowa pozwalały z kolei na dalsze podróże oraz handel na większą skalę. Spośród wizjonerów oraz ludzi ciężko pracujących i zaradnych zaczęła się wyłaniać klasa średnia, budująca przyszłość własnymi rękami i roztropnością.

30 maja 1848 r., w domu pod numerem 12, przy Hatton Garden w Londynie spotkało się kilku dżentelmenów, którzy założyli nową firmę. Ich cel był prosty: zaspokojenie potrzeb przedstawicieli klasy średniej i robotniczej, poszukujących większego bezpieczeństwa finansowego przy dostępnych dla nich cenach. Chodząc od drzwi do drzwi, pięciu pierwszych agentów oferowało pożyczki zabezpieczone dołączonym ubezpieczeniem na życie. Tak powstało Prudential Mutual Assurance Investment and Loan Association. Słowo „prudential” oznacza roztropność lub mądrość.

Rewolucja przemysłowa i rewolucja w ubezpieczeniach

Firma trafiła na swój czas. Okres rewolucji przemysłowej w Wielkiej Brytanii pozwolił tysiącom pracowników myśleć o przyszłości w dłuższej perspektywie. Prudential po sześciu latach działalności rozpoczął sprzedaż ubezpieczeń rodzinom o niższych dochodach, dla których składki miesięczne rozpoczynały się od jednego pensa. Dwa lata późnej, w 1856 r., firma przekonała się, że dla większości rodziców najważniejsza jest przyszłość ich potomków. Popularność zaczęły zdobywać polisy na życie dla dzieci.

Po 18 latach funkcjonowania Prudential wkroczył w wiek dorosłości. Przejmując konkurencyjne The Consolidated Life Assurance Company, spółka stała się (i tak jest do dzisiaj) jednym z głównych brytyjskich ubezpieczycieli. Skróciła też nazwę do The Prudential Assurance Company. Do 1871 r. roczny przychód firmy wzrósł o 1900 procent. Na początku XX w. co trzeci dorosły Brytyjczyk miał polisę wystawioną przez Prudential. Prudential wyprzedzał swoje czasy na wielu polach. W ramach równouprawnienia firma zaczęła przyjmować do pracy biurowej i awansować w swoich strukturach również kobiety.

Poczucie bezpieczeństwa

Miliony ofiar I wojny światowej stały się dowodem na to, jak kruche jest ludzkie życie. Prudential wypłacał odszkodowania pomimo wyłączeń wojennych, zgodnie z przyjętą zasadą, że należy dotrzymywać danego słowa i zawsze robić o krok więcej. Po wojnie firma rozszerzyła swoją ofertę o ochronę Klientów od wypadków uniemożliwiających zarabianie pieniędzy oraz od ognia, powodzi i innych klęsk. Ta potrzeba poczucia bezpieczeństwa była silna na całym świecie. Prudential rozpoczął swoją działalność w innych krajach – m.in. we Francji, w Indiach i Polsce.

Dzięki telegrafowi, transatlantykom i raczkującemu lotnictwu świat stał się trochę mniejszy. Właściciele wywodzącego się z Wielkiej Brytanii Prudential Assurance Company oraz amerykańskiego Prudential Financial musieli się porozumieć co do stosowanych nazw. Niezależne od siebie firmy postanowiły pozostać przy swoich nazwach, ale podzielić strefy wpływu. Amerykanie zostali na rozwijającym się rodzimym rynku, a Brytyjczykom przypadła w udziale reszta świata. Takie uporządkowanie spraw z silną i znaną marką było również ważne ze względu na debiut Prudential Assurance Company na giełdzie londyńskiej.

Dla Polaków symbolem pewności i trwałości Prudential stał się zbudowany w latach 30. pierwszy wieżowiec Warszawy, który został siedzibą firmy. W części dolnej znajdowała się przestrzeń biurowa, wyżej – luksusowe apartamenty, a na dachu – eksperymentalna stacja nadawcza telewizji. W pierwszej transmisji uczestniczył Mieczysław Fogg. Budynek tak silnie wpisał się w krajobraz stolicy, że mimo ostrzelania około tysiącem pocisków i odchylenia od pionu wyremontowano go. Dziś stanowi chlubę Warszawy i jest jednym z niewielu przykładów przedwojennego stylu architektonicznego art deco.

Człowiek z Pru

Wojna światowa pokazała, że z tragicznej lekcji lat 1914–1918 pozostało nam przeświadczenie o kruchości życia i konieczności posiadania ubezpieczenia. Aby przekonać do tego kolejnych Klientów, w 1948 r. Prudential Assurance Company rozpoczęło swoją kampanię reklamową skupiającą się na indywidualnym i pełnym empatii podejściu agentów firmy sprzedających ubezpieczenia ogólne i na życie, dostosowane do potrzeb Klientów. W reklamie agentów nazwano „Men from the Pru”, czyli „Ludźmi z Pru”. Nazwa „Man from the Pru” zaczęła być synonimem zaangażowanego w swoją pracę ubezpieczyciela już 74 lata temu!

Roztropność dziś

Do Polski Prudential wrócił jako firma ubezpieczeniowa w 2013 r. Od tego czasu ubezpieczamy zdrowie i życie Polaków oraz zabezpieczamy ich przyszłość finansową. Pamiętamy również o naszej wspólnej, przedwojennej historii, której częścią jest budynek dawnego Prudential, obecnie mieszczący hotel Warszawa. Ponieważ wielu z naszych przedwojennych Klientów nie doczekało naszego powrotu do Polski, nadal aktywnie szukamy właścicieli polis zakupionych przed wrześniem 1939 r. lub ich spadkobierców, którym wypłacamy należne odszkodowania. Firma do tej pory zrealizowała istotną część swoich przedwojennych zobowiązań. Biorąc z góry pod uwagę, że znalezienie części właścicieli polis bądź ich spadkobierców nie będzie możliwe, znacząca pula środków została także przekazana na cele charytatywne. Wśród wspartych organizacji znalazły się m.in.: Muzeum POLIN w Warszawie (wsparcie w budowie muzeum oraz pokrycie kosztów badań historycznych), Fundacja Sue Ryder (pokrycie kosztów budowy domu opieki oraz budowy i wyposażenia centrum edukacyjno-naukowego) czy Szkoła Główna Handlowa (wsparcie edukacyjne nauczycieli).

W 2019 r. Grupa Prudential rozdzieliła się geograficznie na dwie niezależne spółki: M&G Prudential plc i Prudential plc, skupiającą się na operacjach w Azji i Afryce. Jednocześnie, żeby uniknąć dublowania nazwy Prudential w dwóch spółkach publicznych, nazwę nowopowstałej skrócono do M&G. Pamiętacie skąd ten skrót? Od Municipal and General Securities Company z początków XX w.

Od 1848 roku jesteśmy zawsze solidni i rzetelni, znani z uczciwego traktowania swoich Klientów. Od lat dbamy o ochronę finansową tych, którzy nam zaufali. Zmieniamy się, ale nasze wartości, misja i etos pracy pozostają niezmienne. Umiemy słuchać, a także rozmawiać o ubezpieczeniach, tak by rozumieć indywidualne potrzeby naszych Klientów.

  • Staramy się robić więcej niż inni, bo wiemy, że dla kogoś może to oznaczać wszystko.

  • Zmienia się nasza marka, jednak niezmienne pozostaje nasze podejście do Klientów, z którego od lat jesteśmy dumni.

  • Każdego Klienta traktujemy indywidualnie jako człowieka z osobistymi marzeniami, planami i oczekiwaniami.

  • Każdą polisę traktujemy jako złożoną obietnicę i zrobimy wszystko, aby jej dotrzymać.

  • Towarzystwo Prudential, działające teraz pod marką Pru, zamierza sukcesywnie rozszerzać swoją ofertę inwestycyjną, korzystając z potencjału Grupy M&G. Do tej pory koncentrowaliśmy się przede wszystkim na działalności ściśle ubezpieczeniowej. Obecnie, jako członek Grupy M&G, posiadamy dwa silne filary, którymi są ubezpieczenia i inwestycje. Pod nową marką mamy ambicję rozwijania się w obu tych obszarach z korzyścią dla naszych obecnych i przyszłych Klientów.

  • Nadal chcemy być Twoim zaufanym partnerem. Zmieniamy się, ale dajemy słowo, że dotrzymamy złożonych przez nas obietnic, tak jak robimy to już od ponad 170 lat. Formalnie Prudential, a dla Ciebie Pru – jedni przechodzą na Ty, a my przechodzimy na Pru!