O Pru

Jesteśmy częścią M&G plc

Prudential International Assurance plc Spółka Akcyjna Oddział w Polsce funkcjonuje jako oddział spółki irlandzkiej: Prudential International Assurance plc z siedzibą w Dublinie.

Prudential wznowił działalność w Polsce w dniu 25.02.2013 jako The Prudential Assurance Company Limited sp. z o.o. Oddział w Polsce (Oddział PAC) i kontynuuje tę działalność jako Prudential International Assurance plc Spółka Akcyjna Oddział w Polsce (Oddział PIA). W dniu 1 stycznia 2019 r. umowy ubezpieczenia zawarte do tej daty przez Oddział PAC zostały przeniesione do Oddziału PIA.

Prudential International Assurance plc Spółka Akcyjna Oddział w Polsce, ul. Puławska 182, 02-670 Warszawa, Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy,
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS 708052.

Dyrektor:
Jarosław Bartkiewicz

Zastępca dyrektora
Anna Messerli

Inspektor Ochrony Danych:
Marcin Cwener
e-mail: IOD@prudential.pl

Prudential Polska sp. z o.o. zajmuje się głównie dystrybucją produktów ubezpieczeniowych Oddziału PIA.

Prudential Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Puławskiej 182, 02-670 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd rejonowy dla m. st. Warszawy pod numerem KRS 0000392994, posiadająca numer identyfikacji podatkowej (NIP) 5272662226, kapitał zakładowy 39.222.550,00 PLN.

Prezes:
Jarosław Bartkiewicz

Członek Zarządu:
Anna Messerli

Prokurent:
Dorota Strąk

Inspektor Ochrony Danych:
Marcin Cwener
e-mail: IOD@prudential.pl