Ile kosztuje ubezpieczenie na życie?

Jeśli chodzi o ubezpieczenie na życie, składka miesięczna to od około kilkudziesięciu złotych wzwyż. To, jaka cena ubezpieczenia na życie zostanie nam zaoferowana, jest uzależnione przede wszystkim od zakresu ochrony, na co wpływ mają potrzeby Klienta. Ma to swoje odzwierciedlenie także przy sumie ubezpieczenia, a więc kwocie, jaka zostanie wypłacona w razie naszej śmierci. Zakres ochrony to określone sytuacje, za które zostanie nam wypłacone świadczenie – np. zgon, nieszczęśliwy wypadek, pobyt w szpitalu czy też konieczność przejścia rehabilitacji. Równie istotne jest to, czy decydujemy się na ubezpieczenie grupowe (z zakładu pracy), czy na indywidualne ubezpieczenie na życie. To pierwsze, przy podobnych warunkach, jest zwykle tańsze, ponieważ ze względu na liczbę ubezpieczonych jednocześnie osób zakład ubezpieczeniowy jest w stanie zaoferować niższą stawkę na osobę. Wysokość składki uzależniona jest między innymi od wieku ubezpieczonego. Im starsza osoba, tym składka jest wyższa, dlatego warto pomyśleć o ubezpieczeniu jak najwcześniej. Często bowiem jest tak, że składka w ubezpieczeniu na życie pozostaje na takim samym poziomie jak w dniu zawarcia umowy, mimo upływu lat. Osobną kwestią jest stan zdrowia osoby, która chce kupić ubezpieczenie na życie. Ubezpieczyciel każdorazowo przed zawarciem takiego ubezpieczenia przeprowadza ocenę stanu zdrowie – najczęściej poprzez ankietę medyczną. Udzielamy w niej informacji na temat naszego stanu zdrowia. W przypadku oznaczenia w niej, że cierpimy na choroby przewlekłe lub jesteśmy np. po zawale serca, musimy się liczyć z wyższą składką ubezpieczeniową. Rośnie wówczas ryzyko zgonu. Inne z czynników mających wpływ na koszt ubezpieczenia na życie to:

  • czas, na który zawierane jest ubezpieczenie (może to być 1 rok, ale również np. 5, 10 lub 25 lat),
  • podział ubezpieczenia na raty (przy polisie opłacanej w całości, z góry, zapłacimy sumarycznie mniej, niż w przypadku, gdy składka na ubezpieczenie na życie jest rozłożona na dwie raty lub większą ich liczbę),
  • rodzaj wykonywanego przez ubezpieczaną osobę zawodu (tutaj towarzystwo ubezpieczeniowe bierze pod uwagę ryzyko zgonu lub poważnego wypadku związanego z wykonywaną pracą – np. strażak lub policjant będzie musiał opłacić wyższą składkę niż księgowy albo nauczyciel).

Towarzystwo ubezpieczeniowe oferuje polisy ubezpieczeniowe w kilku standardowych wariantach, o różnym zakresie i różnej sumie ubezpieczeniowej, ale istnieje także możliwość dokonywania ich modyfikacji w zależności od naszych potrzeb. Wystarczy tylko zapytać naszego agenta ubezpieczeniowego, które z punktów takiego ubezpieczenia można zmienić.

Dlaczego warto wykupić ubezpieczenie na życie?

Ubezpieczenie na życie to produkt, który zapewnia kompleksową ochronę. Szczególnie w obecnych czasach, kiedy to mamy do czynienia z zaciąganiem dużej liczby zobowiązań w instytucjach bankowych (jak np. kredyt na mieszkanie, kredyt na samochód, pożyczka gotówkowa), jest on kluczowy pod kątem zabezpieczenia naszych bliskich. Ubezpieczenie na życie daje szereg korzyści. Po pierwsze, podstawowym punktem takiego ubezpieczenia jest wypłata gwarantowanego świadczenia w razie śmierci. Dzięki takiemu ubezpieczeniu zabezpieczymy zatem bliskich, którzy będą mogli spłacić zaciągnięte przez nas zobowiązania finansowe, utrzymując przez to dotychczasowy standard życia. Po drugie, w ramach takiego ubezpieczenia możemy skorzystać z ochrony dotyczącej nawet kilkunastu dodatkowych zdarzeń. Pozwala to na dostosowanie ubezpieczenia do naszych potrzeb. Równie istotne jest to, że w trakcie trwania ubezpieczenia możemy zwiększyć zakres ochrony ubezpieczeniowej w zależności od tego, jakie są nasze potrzeby i jak zmienia się sytuacja rodzinna. Mowa jest tutaj o takich przypadkach, jak urodzenie się dziecka lub zawarcie małżeństwa (kiedy to ochroną ubezpieczeniową mogą być objęte dodatkowe osoby). Oprócz tego ochronę ubezpieczeniową można również rozszerzyć przy zakupie mieszkania lub domu.

Niski koszt ubezpieczenia – czy powinien być decydujący?

Niski koszt ubezpieczenia to tylko jeden z czynników wpływających na wybór oferty konkretnej oferty ubezpieczenia. Równie ważny jest jednak zakres ubezpieczenia. Indywidualne ubezpieczenie na życie powinno być bowiem dostosowane do naszych potrzeb, biorąc pod uwagę oczekiwania nasze i bliskich uposażonych do otrzymania ewentualnego świadczenia z polisy. Szczegóły dotyczące konkretnej oferty znajdziemy w OWU (ogólnych warunkach ubezpieczenia). W razie pojawienia się jakichkolwiek wątpliwości powinniśmy skontaktować się z ubezpieczycielem, który wyjaśni nam znaczenie poszczególnych punktów OWU. Tylko dzięki porównaniu oferty kilku różnych towarzystw ubezpieczeniowych jesteśmy w stanie znaleźć takie ubezpieczenie, które będzie gwarantowało najlepszy stosunek jego jakości do ceny.