Oszczędzanie i inwestowanie

Gromadź kapitał na dowolny cel

Budowanie kapitału na przyszłość dzięki długoterminowemu gromadzeniu środków      

Potencjał zysku czyli szansa na uzyskanie konkurencyjnych stóp zwrotu w produkcie inwestycyjnym oraz na premie roczne i końcową w produkcie oszczędnościowym

Ubezpieczenie bez wyrzeczeń dzięki dostosowaniu składki do potrzeb i możliwości               

Ubezpieczenia ochronno-oszczędnościowe i ubezpieczenia inwestycyjne dają możliwość długoterminowego oszczędzania lub inwestowania

Ubezpieczenia ochronno-oszczędnościowe

To inaczej polisy oszczędnościowe czyli produkty 2w1 łączące ubezpieczenia na życie i dożycie z długoterminowym planem oszczędzania. Możliwość rozszerzenia ochrony o umowy dodatkowe zapewnia m.in. wsparcie w sytuacji pogorszenia się stanu zdrowia i niemożliwości dalszego oszczędzania poprzez przejęcie dalszego opłacania składek na wybrany cel przez Pru.

Ubezpieczenie inwestycyjne

To inaczej polisy inwestycyjne czyli połączenie ubezpieczenia na życie i dożycie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi, dzięki którym masz dostęp do brytyjskich With-Profits Sub-Funds.

Ubezpieczenie ochronno-oszczędnościowe

Unikalne połączenie ubezpieczenia na życie i oszczędzania 2w1 to systematyczne oszczędzanie pieniędzy na przyszłość przy jednoczesnym zabezpieczeniu finansowym bliskich na wypadek śmierci.

 • Ubezpieczenie na życie i dożycie
 • Zabezpieczenie zgromadzonego kapitału
 • Możliwość uzyskania dodatkowych premii

Element ochronny

Ochrona na wypadek śmierci, czyli wypłata świadczenia następuje w sytuacji śmierci osoby ubezpieczonej.

Element oszczędnościowy

To strategia lokowania środków w aktywa o różnym poziomie ryzyka, zarówno na rynku polskim (np. obligacje Skarbu Państwa), jak i zagranicznym (np. giełdy zagraniczne).

Wypracowane zyski

W produktach ochronno-oszczędnościowych przewidziana jest możliwość otrzymania premii rocznych i premii końcowej lub udziału w zyskach.

Zabezpieczenie zgromadzonego kapitału

Zawierając umowę możesz wybrać opcję gwarancji zwrotu wpłaconych składek co da Ci pewność, że na koniec ustalonego w umowie ubezpieczenia okresu otrzymasz kwotę świadczenia z tytułu dożycia nie niższą niż suma wszystkich wpłaconych składek1.

UBEZPIECZENIE OSZCZĘDNOŚCI BEZ OBAW

Gromadź kapitał na realizację przyszłych planów i jednocześnie ubezpiecz siebie lub inną osobę na wypadek śmierci.

Przykładowe kalkulacje ubezpieczenia ochronno-oszczędnościowego

1/3

Przyjęte paramenty uwzględnione dla ustalenia wysokości składki są opisane w kalkulatorze na który nastąpi przekierowanie po kliknięciu w przycisk „Oblicz składkę”.

Możliwość rozszerzenia zakresu ochrony ubezpieczenia ochronno-oszczędnościowego o umowy dodatkowe:

UBEZPIECZENIE PEWNY KAPITAŁ

To ubezpieczenie dla osób dysponujących wolnymi środkami finansowymi, którymi w kilku ratach chcieliby opłacić ubezpieczenie i równocześnie zbudować kapitał na przyszłość i nie potrzebują zabezpieczenia w postaci umów dodatkowych.

Ubezpieczenie inwestycyjne

Ma charakter inwestycyjny i jego celem jest maksymalizacja zwrotu w perspektywie długookresowej. Łączymy w nim ubezpieczenie na życie i dożycie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi, poprzez które masz dostęp do brytyjskich With-Profits Sub-Funds. Decyzje inwestycyjne podejmują za Ciebie międzynarodowi i doświadczeni eksperci. Do Ciebie należy jedynie wybór sposobu inwestowania środków. Możesz zdecydować się na fundusze o strategii konserwatywnej, zrównoważonej lub dynamicznej. Pamiętaj, że inwestowanie wiąże się z ryzykiem inwestycyjnym i koniecznością ponoszenia opłat2.

 • Ubezpieczenie na życie i dożycie
 • Ubezpieczeniowe fundusze kapitałowe
 • Możliwość ustanowienia gwarancji

Bardziej przewidywalny zwrot z inwestycji

Mechanizm wygładzania oparty na oczekiwanych stopach zwrotu i dostosowaniach. Jego celem jest ograniczenie zmienności wartości inwestycji.

Elastyczność wpłat i wypłat

Jednorazowa wpłata w wysokości od 50 000 zł do 5 000 000 zł. Możliwość dokonywania wpłat dodatkowych oraz wypłat częściowych.

Globalny zasięg inwestycji

Umożliwiamy dostęp do wielu rynków światowych co zapewnia dywersyfikację inwestycji.

Doświadczeni eksperci

Wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu działalności ubezpieczeniowej i budowaniu kapitału na przyszłość.

UBEZPIECZENIE PRU INWESTYCJA

Jeśli interesuje Cię inwestowanie w długoterminowej perspektywie, posiadasz wolne środki finansowe i akceptujesz ryzyko inwestycyjne to ten produkt będzie dla Ciebie odpowiednim rozwiązaniem.

Co warto wiedzieć o ubezpieczeniach ochronno-oszczędnościowych i inwestycyjnych?

  • Czym jest ubezpieczenie ochronno-oszczędnościowe?

   Jest rodzaj umowy, która poza standardową ochroną ubezpieczeniową pozwala zgromadzić kapitał na wybrany cel.

  • Czym jest ubezpieczenie inwestycyjne?

   Jest to rodzaj umowy, która poza standardową ochroną ubezpieczeniową pozwala ulokować większe środki w ubezpieczeniowe fundusze kapitałowe w celu ich pomnożenia. Wiąże się ona z ryzykiem inwestycyjnym. Produktem tego typu w ofercie Pru jest ubezpieczenie PRU INWESTYCJA.

  • Czym jest ubezpieczeniowy fundusz kapitałowy?

   Ubezpieczeniowe fundusze kapitałowe stanowią wyodrębnioną część aktywów pochodzących ze składek, które są inwestowane w sposób określony w regulaminie, w oparciu o wybór doświadczonych ekspertów.

  • Czym jest oszczędzanie, a czym inwestowanie?

   Oszczędzanie jest formą odkładania pieniędzy, która ma na celu zebranie zgromadzonego kapitału na określony cel. Inwestowanie natomiast jest formą ulokowania kapitału w celu jego pomnożenia. Z reguły inwestowanie wiąże się z większym stopniem ryzyka, ale również z możliwością osiągnięcia większych zysków niż oszczędzanie.

  • Jak odkładać pieniądze na polisie oszczędnościowej?

   Odkładanie pieniędzy na polisie oszczędnościowej polega na systematycznym opłacaniu składek w określonym przedziale czasu. Dzięki temu gromadzone są oszczędności, które można wykorzystać na dowolny cel.

1 Gwarancja zwrotu wpłaconych składek na dożycie dotyczy wyłącznie świadczenia wypłaconego w związku z dożyciem dnia wskazanego w umowie ubezpieczenia, o ile w trakcie jej trwania nie zostaną wprowadzone zmiany opisane w OWU takie jak obniżenie czy zawieszenie opłacania składek lub zamiana w polisę bezskładkową.

2 Informacje na temat opłat oraz ryzykach, w tym ryzyku inwestycyjnym zawarte są w OWU i regulaminach ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych dostępnych na stronie https://www.pru.pl/ubezpieczenie-pru-inwestycja/

Materiał został opracowany zgodnie z aktualnymi przepisami prawa, które mogą w przyszłości ulec zmianie. Niniejszy materiał ma charakter marketingowy i nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego. Przed podjęciem decyzji o zawarciu umowy prosimy zapoznać się z warunkami umowy.

Jak wygląda zakup ubezpieczenia?

 • 1. Wypełnij formularz kontaktowy

  Skontaktujemy się z Tobą, aby poznać Twoje preferencje i ustalić dogodny termin kontaktu z naszym Konsultantem. Dzwonimy w godzinach 9.00 - 18.00 od poniedziałku do piątku.

 • 2. Spotkaj się z Konsultantem Prudential

  Nasz Konsultant przedstawi Ci rozwiązanie dostosowane do Twoich potrzeb i możliwości.

 • 3. Odbierz swoją polisę

  Polisę otrzymasz na Twój e-mail lub osobiście dostarczy ją Twój Konsultant.

Ubezpiecz się zdalnie: