Wybierz umowę dodatkową dla siebie,

najbliższych lub dziecka!

 • Umowa główna
 • Umowy dodatkowe do umowy głównej
 • Umowy dodatkowe dają możliwość rozszerzenia zakresu ochrony. Możesz dokupić je do umowy głównej:

  • KOMFORT ŻYCIA
  • EMERYTURA BEZ OBAW
  • OSZCZĘDNOŚCI NA PLUS
  • OSZCZĘDNOŚCI BEZ OBAW
  • START W ŻYCIE
 • Umowy dodatkowe

  • Ubezpieczenie dodatkowe kompleksowej ochrony na wypadek poważnego zachorowania

   Poważne choroby, takie jak nowotwory złośliwe, choroby serca, choroba Alzheimera, Parkinsona, neuroborelioza, konieczność przeszczepu narządów, zdarzają się coraz częściej. Niestety publiczna służba zdrowia nie zawsze pokrywa koszty wymaganego leczenia. Dodatkowo w przypadku poważnych zachorowań chory przebywa na długotrwałym zwolnieniu lekarskim, co obniża jego dochody. Jest to szczególnie dotkliwe w przypadku osób prowadzących własną działalność gospodarczą.

   Nasza umowa dodatkowa umożliwia otrzymanie określonej w umowie kwoty w sytuacji zachorowania na którąkolwiek z 55 poważnych chorób. Wysokość wypłaty zależy od rodzaju choroby oraz stopnia jej zaawansowania. W przypadku 26 najcięższych chorób wypłata może wynieść nawet 150% sumy ubezpieczenia. Możliwe jest otrzymanie więcej niż jednego świadczenia z tytułu umowy dodatkowej.

   Dodatkowo w ramach umowy masz możliwość dostępu do Drugiej Opinii Medycznej. W przypadku zdiagnozowania u Ciebie choroby będziesz mógł otrzymać bezpłatną opinię na temat prowadzonego leczenia na podstawie dokumentacji medycznej dotyczącej tej choroby.

   Druga Opinia Medyczna zostanie przygotowana przez grupę lekarzy specjalistów z jednego z 3 międzynarodowych centrów medycznych na świecie specjalizujących się w danym schorzeniu, które to centrum sam wybierzesz.

   Przykładowe Centra Medyczne w ramach Drugiej Opinii Medycznej oraz szczegółowe informacje na temat usługi Drugiej Opinii Medycznej dostępne są na https://mediguide.com/pl/prudential/.

   Umowę dodatkową możesz zawrzeć przy zawieraniu umowy głównej lub w trakcie jej obowiązywania, kiedy tylko potrzebujesz.

   Tę umowę dodatkową możesz dokupić do  naszych ubezpieczeń ochronno-oszczędnościowych: EMERYTURA BEZ OBAWOSZCZĘDNOŚCI BEZ OBAW (dawniej: OSZCZĘDNOŚCI NA PLUS) oraz do ubezpieczenia KOMFORT ŻYCIA.

  • Ubezpieczenie dodatkowe na wypadek pobytu w szpitalu lub operacji

   Żyjemy szybko. W naszych planach nie ma miejsca na pobyt w szpitalu czy operację. Warto jednak pamiętać, że i takie sytuacje mogą nas spotkać. Ochrona na wypadek pobytu w szpitalu lub operacji zapewni Ci finansowe wsparcie w przypadku czasowej utraty dochodu z tego powodu.

   Środki z ubezpieczenia pozwolą na pokrycie kosztów zakupu leków, sfinansowanie kosztów prywatnych konsultacji lekarskich, rehabilitacji czy zakup produktów ortopedycznych, dzięki czemu będziesz mógł skupić się na szybszym powrocie do zdrowia.

   Rodzaje świadczeń wypłacanych w ramach umowy dodatkowej:

   • Świadczenie z tytułu pobytu w szpitalu, już od 24 godzin pobytu w przypadku nieszczęśliwego wypadku,
   • Świadczenie z tytułu pobytu na OIOM,
   • Świadczenie z tytułu operacji (ponad 200 procedur – operacji i zabiegów),
   • Dodatkowe świadczenie wypłacane w przypadku: operacji, która na liście operacji została zaklasyfikowana do grupy najbardziej poważnych operacji lub pobytu w szpitalu trwającego dłużej niż 21 dni.

   Umowa dodatkowa zapewnia wysokie limity świadczeń. Łączna suma wszystkich świadczeń, jakie mogą zostać wypłacone w okresie ubezpieczenia, to aż do 600% sumy ubezpieczenia, którą wybierasz z przedziału 10 000 zł – 50 000 zł.

   Więcej informacji na temat tej umowy dodatkowej znajdziesz tutaj pru.pl/ubezpieczenie-pobyt-w-szpitalu

   Ubezpieczenie dodatkowe na wypadek pobytu w szpitalu lub operacji to umowa dodatkowa, którą możesz dokupić do naszych umów ochronno-oszczędnościowych EMERYTURA BEZ OBAWOSZCZĘDNOŚCI BEZ OBAW (dawniej: OSZCZĘDNOŚCI NA PLUS) oraz do ubezpieczenia KOMFORT ŻYCIA, przy zawieraniu umowy głównej lub w trakcie jej obowiązywania, kiedy tylko potrzebujesz.

  • Ubezpieczenie dodatkowe na wypadek poważnego inwalidztwa

   Poważne choroby czy wypadki mogą spowodować poważne inwalidztwo, np. utratę kończyny lub jej funkcji, utratę mowy, wzroku, słuchu czy amputację palców ręki lub stopy. Niestety publiczna służba zdrowia nie zawsze pokrywa koszty wymaganego leczenia. Taki stan dodatkowo wymaga dużych zmian w naszym życiu, to np. konieczność zakupu wózka inwalidzkiego, dostosowania mieszkania.

   Nasza umowa dodatkowa umożliwia otrzymanie określonej w umowie kwoty w przypadku poważnego inwalidztwa, a wysokość wypłaty zależy od jego rodzaju. Możliwe jest otrzymanie więcej niż jednego świadczenia do wyczerpania limitu wypłat równego 100% sumy ubezpieczenia.

   Umowę dodatkową możesz zawrzeć przy zawieraniu umowy głównej lub w trakcie jej obowiązywania, kiedy tylko potrzebujesz.

   Tę umowę dodatkową możesz dokupić do naszych ubezpieczeń ochronno-oszczędnościowych: EMERYTURA BEZ OBAW, OSZCZĘDNOŚCI BEZ OBAW(dawniej: OSZCZĘDNOŚCI NA PLUS) oraz do ubezpieczenia KOMFORT ŻYCIA.
  • Ubezpieczenie dodatkowe na wypadek niezdolności do pracy

   Świadczenia rentowe nie są wysokie i nie zawsze wystarczą na pokrycie najpotrzebniejszych wydatków na rehabilitację czy leki. Nasza umowa dodatkowa umożliwia otrzymanie wypłaty świadczenia w sytuacji, gdy nie będziesz zdolny do wykonywania jakiejkolwiek pracy zarobkowej. Przyczyna tej niezdolności może być dowolna, tj.: choroba czy nieszczęśliwy wypadek. Dzięki otrzymanym środkom będzie łatwiej zorganizować np. rehabilitację, opiekę czy niezbędne leki.

   Ubezpieczenie dodatkowe na wypadek niezdolności do pracy możesz wykupić razem z umową główną lub w trakcie jej obowiązywania, kiedy tylko potrzebujesz.

   Tę umowę dodatkową możesz dokupić do naszych ubezpieczeń ochronno-oszczędnościowych: EMERYTURA BEZ OBAWOSZCZĘDNOŚCI BEZ OBAW (dawniej: OSZCZĘDNOŚCI NA PLUS) oraz do ubezpieczenia KOMFORT ŻYCIA.

  • Ubezpieczenie dodatkowe na wypadek śmierci wskutek nieszczęśliwego wypadku

   Wypadki zdarzają się w najmniej oczekiwanych momentach: w drodze, w domu, na wakacjach.

   W ciągu ostatnich 9 lat w Polsce zdarzyło się prawie 400 000 wypadków drogowych, w których zginęło ponad 34 000 osób, a ponad 440 000 zostało rannych. Polska posiada jeden z najwyższych wskaźników zabitych na 100 wypadków drogowych. (Źródło: Wypadki drogowe w Polsce w 2018 roku, Komenda Główna Policji, publikacja: www.policja.pl).

   Wypadkom można zapobiegać, ale kiedy zdarzy się najgorsze, rodzina będzie potrzebowała wsparcia. Nasza umowa dodatkowa umożliwia rozszerzenie ochrony na wypadek śmierci, jeżeli zaszła ona w wyniku nieszczęśliwego wypadku.

   Oprócz sumy ubezpieczenia z tytułu umowy głównej wypłacona zostanie suma ubezpieczenia z tytułu umowy dodatkowej.

   Możesz ją wykupić wraz z umową główną lub w trakcie jej obowiązywania, kiedy tylko potrzebujesz.

   Tę umowę dodatkową możesz dokupić do naszych ubezpieczeń ochronno-oszczędnościowych: EMERYTURA BEZ OBAWOSZCZĘDNOŚCI BEZ OBAW (dawniej: OSZCZĘDNOŚCI NA PLUS) oraz do ubezpieczenia KOMFORT ŻYCIA.

  • Ubezpieczenie dodatkowe na wypadek śmierci

   Chcesz oszczędzać na emeryturę lub dowolny cel i jednocześnie potrzebujesz wysokiej ochrony na wypadek gdyby Ciebie zabrakło, bo np. masz wysokie zobowiązania finansowe i nie chcesz ich zostawić najbliższym?

   Mamy dla Ciebie umowę dodatkową umożliwiającą rozszerzenie ochrony na wypadek śmierci, niezależnie od tego, jaka jest jej przyczyna. Oprócz sumy ubezpieczenia z tytułu umowy głównej wypłacona zostanie suma ubezpieczenia z tytułu umowy dodatkowej.

   Możesz ją wykupić wraz z umową główną lub w trakcie jej obowiązywania, kiedy tylko zajdzie taka potrzeba.

   Tę umowę dodatkową możesz dokupić do  naszych ubezpieczeń ochronno-oszczędnościowych: EMERYTURA BEZ OBAW i OSZCZĘDNOŚCI BEZ OBAW (dawniej: OSZCZĘDNOŚCI NA PLUS).

  • Ubezpieczenie dodatkowe na wypadek poważnego zachorowania dziecka

   Choroba dziecka jest ciężkim doświadczeniem dla rodzica. Aby pomóc w tych trudnych chwilach, oferujemy umowę dodatkową z wypłatą sumy ubezpieczenia w przypadku wystąpienia jednego z 12 poważnych zachorowań – w zakres ubezpieczenia wchodzą m.in. choroby nowotworowe, choroby serca, oparzenia III stopnia.

   Umowę możesz wykupić razem z umową główną lub w trakcie jej obowiązywania, kiedy tylko potrzebujesz.

   Tę umowę dodatkową możesz dokupić do ubezpieczenia ochronno-oszczędnościowego START W ŻYCIE oraz do ubezpieczenia KOMFORT ŻYCIA.

  • Ubezpieczenie dodatkowe na wypadek niezdolności dziecka do samodzielnej egzystencji

   Wypadki i choroby dotykają każdego bez względu na jego wiek, niektórym zdarzeniom możemy jednak zapobiegać. Jeżeli dziecko w wyniku nieszczęśliwego wypadku lub choroby nie będzie w stanie samodzielnie funkcjonować (będzie wymagało stałej opieki medycznej w szpitalu lub innym ośrodku zajmującym się udzielaniem takiej pomocy), wypłacimy sumę ubezpieczenia, która pozwoli zabezpieczyć wydatki na rehabilitację, leki czy codzienne życie.

   Umowę możesz wykupić razem z umową główną lub w trakcie jej obowiązywania, kiedy tylko potrzebujesz.

   Tę umowę dodatkową możesz dokupić do ubezpieczenia ochronno-oszczędnościowego START W ŻYCIE oraz do ubezpieczenia KOMFORT ŻYCIA.

  • Ubezpieczenie dodatkowe na wypadek pobytu dziecka w szpitalu lub operacji

   Ubezpieczenie dodatkowe daje ochronę na wypadek utraty zdrowia Twojego dziecka, pozwala spokojnie patrzeć w przyszłość i w przypadku problemów zdrowotnych skupić się na leczeniu, a nie na tym, skąd wziąć na to pieniądze. Świadczeniem z tytułu tej umowy możesz pokryć lukę budżetową powstałą w wyniku braku aktywności zawodowej – gdy przebywasz na zwolnieniu lekarskim ze względu na chorobę dziecka lub przerywasz funkcjonowanie działalności gospodarczej.

    

   Nasze ubezpieczenie to:

   • Wsparcie finansowe – pokrycie dodatkowych wydatków związanych z opieką nad dzieckiem. Nieprzewidziane koszty to m.in. koszt noclegów, dojazdów, opieki pielęgniarki, korepetycji dla dziecka, pokrycie kosztów rehabilitacji, prywatnych wizyt lekarskich, zakup leków czy produktów ortopedycznych.
   • Szeroki zakres ochrony – ubezpieczenie dodatkowe zapewni wsparcie finansowe w przypadku pobytu w szpitalu lub operacji w ramach ponad 100 procedur (operacji i zabiegów).
   • Ochrona za granicą – pobyt w szpitalu lub operacja, które były następstwem nieszczęśliwego wypadku, są objęte zakresem ochrony na całym świecie.
   • Elastyczny zakres sumy ubezpieczenia – sam decydujesz o wysokości sumy ubezpieczenia w przedziale od 10 000 zł do 30 000 zł.
   • Wysoki poziom ochrony – maksymalne świadczenie za jeden pobyt w szpitalu wynosi 184% sumy ubezpieczenia.
   • Możliwość wypłaty kilku świadczeń – łączna suma wszystkich świadczeń wypłaconych w okresie ubezpieczenia to aż do 600% sumy ubezpieczenia.
   • Świadczenia dodatkowe – w przypadku długiego pobytu w szpitalu (powyżej 21 dni) lub najbardziej skomplikowanych operacji (klasa pierwsza wskazana w OWU) otrzymujesz dodatkowe 10% sumy ubezpieczenia.
   • Ubezpieczenie na długie lata – umowa może być zawarta dla dziecka, które ukończyło 1. rok życia i może być odnawiana co 5 lat, aż do osiągnięcia przez dziecko 18 lat.

   Tę umowę dodatkową możesz dokupić do ubezpieczenia ochronno-oszczędnościowego START W ŻYCIE oraz do ubezpieczenia KOMFORT ŻYCIA.

  • Umowa dodatkowa przejęcia opłacania składek na wypadek niezdolności do pracy

   W przypadku wystąpienia niezdolności do wykonywania jakiejkolwiek pracy zarobkowej Prudential przejmie opłacanie składek do końca trwania umowy. Oferujemy możliwość zawarcia tej umowy dodatkowej w dwóch wariantach:

   • z indeksacją składki – płacona przez nas składka będzie co roku podwyższana o 2,5%. Podwyższeniu ulegną również sumy ubezpieczenia z tytułu umowy głównej i innych umów dodatkowych,
   • bez opcji indeksacji – płacona przez nas składka pozostaje na niezmienionym poziomie do końca trwania umowy.

   Umowę dodatkową możesz zawrzeć przy zawieraniu umowy głównej lub w trakcie jej obowiązywania, kiedy tylko potrzebujesz.

   Tę umowę dodatkową możesz dokupić do naszych ubezpieczeń ochronno-oszczędnościowych: START W ŻYCIEEMERYTURA BEZ OBAWOSZCZĘDNOŚCI BEZ OBAW(dawniej: OSZCZĘDNOŚCI NA PLUS) oraz do ubezpieczenia KOMFORT ŻYCIA.

  • Kompleksowe ubezpieczenie dodatkowe przejęcia opłacania składek na wypadek poważnego zachorowania

   W przypadku wystąpienia jednego z 42 poważnych zachorowań (m.in. nowotwory złośliwe, choroby serca, przeszczep narządów, choroba Alzheimera, neuroborelioza, choroba Parkinsona) Prudential przejmie opłacanie składek do końca trwania umowy. Dzięki temu dalej będziesz miał zapewnioną pełną ochronę oraz możliwość gromadzenia oszczędności zgodnie z Twoimi oczekiwaniami.

   Oferujemy możliwość zawarcia tej umowy dodatkowej w dwóch wariantach:

   • z indeksacją składki – płacona przez nas składka będzie co roku podwyższana o 2,5%. Podwyższeniu ulegną również sumy ubezpieczenia z tytułu umowy głównej i innych umów dodatkowych,
   • bez opcji indeksacji – płacona przez nas składka pozostaje na niezmienionym poziomie do końca trwania umowy.

   Co ważne, jeżeli zawarłeś również ubezpieczenie dodatkowe kompleksowej ochrony na wypadek poważnego zachorowania i do momentu przejęcia opłacania składek ochrona z jego tytułu nie wygasła, nadal będziesz mieć możliwość otrzymania również wypłaty świadczenia z tytułu kolejnego poważnego zachorowania.

   Umowę dodatkową możesz zawrzeć przy zawieraniu umowy głównej lub w trakcie jej obowiązywania, kiedy tylko potrzebujesz.

   Tę umowę dodatkową możesz dokupić do naszych ubezpieczeń ochronno-oszczędnościowych: START W ŻYCIEEMERYTURA BEZ OBAWOSZCZĘDNOŚCI BEZ OBAW (dawniej: OSZCZĘDNOŚCI NA PLUS) oraz do ubezpieczenia KOMFORT ŻYCIA.

  • Ubezpieczenie dodatkowe przejęcia opłacania składek na wypadek poważnego inwalidztwa

   W przypadku wystąpienia jednego z 19 poważnych przypadków inwalidztwa (m.in. utrata wzroku czy słuchu, ciężkie oparzenia, utrata funkcji kończyny) Prudential przejmie opłacanie składek do końca trwania umowy. Dzięki temu dalej będziesz miał zapewnioną pełną ochronę oraz możliwość gromadzenia oszczędności zgodnie z Twoimi oczekiwaniami.

   Oferujemy możliwość zawarcia tej umowy dodatkowej w dwóch wariantach:

   • z indeksacją składki – płacona przez nas składka będzie co roku podwyższana o 2,5%. Podwyższeniu ulegną również sumy ubezpieczenia z tytułu umowy głównej i innych umów dodatkowych,
   • bez opcji indeksacji – płacona przez nas składka pozostaje na niezmienionym poziomie do końca trwania umowy.

   Co ważne, jeżeli zawarłeś również ubezpieczenie dodatkowe na wypadek poważnego inwalidztwa i do momentu przejęcia opłacania składek ochrona z jego tytułu nie wygasła, nadal będziesz mieć możliwość otrzymania również wypłaty świadczenia z tytułu kolejnego poważnego inwalidztwa.

   Umowę dodatkową możesz zawrzeć przy zawieraniu umowy głównej lub w trakcie jej obowiązywania, kiedy tylko potrzebujesz.

   Tę umowę dodatkową możesz dokupić do naszych ubezpieczeń ochronno-oszczędnościowych: START W ŻYCIEEMERYTURA BEZ OBAW, OSZCZĘDNOŚCI BEZ OBAW (dawniej: OSZCZĘDNOŚCI NA PLUS) oraz do ubezpieczenia KOMFORT ŻYCIA.

  • Umowa dodatkowa przejęcia opłacania składek na wypadek śmierci

   W przypadku śmierci ubezpieczającego Prudential przejmie opłacanie składek do końca trwania umowy.

   Dzięki temu dziecko będzie miało zapewnioną pełną ochronę oraz to, że oszczędności na jego start w dorosłe życie będą gromadzone zgodnie z Twoimi oczekiwaniami.

   Oferujemy możliwość zawarcia tej umowy dodatkowej w dwóch wariantach:

   • z indeksacją składki – płacona przez nas składka będzie co roku podwyższana o 2,5%, co wpłynie również na podwyższenie gwarantowanej sumy ubezpieczenia w umowie głównej i sum ubezpieczenia w pozostałych umowach dodatkowych,
   • bez opcji indeksacji – płacona przez nas składka, jak również wysokość gwarantowanej sumy ubezpieczenia  w umowie głównej i sum ubezpieczenia w pozostałych umowach dodatkowych pozostaje na niezmienionym poziomie do końca trwania umowy.

   Umowę dodatkową możesz zawrzeć razem z umową główną lub w trakcie jej obowiązywania, kiedy tylko potrzebujesz.

   Tę umowę dodatkową możesz dokupić do ubezpieczenia ochronno-oszczędnościowego START W ŻYCIE.

Dostępność umów dodatkowych:

Umowy dodatkowe EMERYTURA BEZ OBAW OSZCZĘDNOŚCI BEZ OBAW START W ŻYCIE KOMFORT ŻYCIA
Kompleksowe poważne zachorowanie V V   V
Pobyt w szpitalu lub operacje V V   V
Poważne inwalidztwo V V   V
Niezdolność do pracy V V   V
Śmierć wskutek nieszczęśliwego wypadku V V   V
Dodatkowe ubezpieczenie na wypadek śmierci V V    
Poważne zachorowanie dziecka     V V
Niezdolność dziecka do samodzielnej egzystencji     V V
Pobyt dziecka w szpitalu lub operacje     V V
Przejęcie opłacania składek na wypadek niezdolności do pracy V V V V
Przejęcie opłacania składek na wypadek kompleksowego poważnego zachorowania V V V V
Przejęcie opłacania składek na wypadek poważnego inwalidztwa V V V V
Przejęcie opłacania składek na wypadek śmierci ubezpieczającego     V