Umowa dodatkowa - sprawdź co powinieneś wiedzieć

Umowy dodatkowe, które można dokupić do umowy głównej dają możliwość rozszerzenia zakresu ochrony poprzez zapłatę dodatkowej składki.

Dodatkowa ochrona może dotyczyć różnych zdarzeń spowodowanych chorobą czy nieszczęśliwym wypadkiem. Efektem tych zdarzeń może być niezdolność do pracy, bądź śmierć. Często również w przypadku poważnego zachorowania (np. nowotwór, choroby serca) potrzebne są wysokie środki na leczenie, czy realizowanie bieżących zobowiązań.
Jest to szczególnie istotne dla osób, które np. prowadzą działalność gospodarczą. Ubezpieczenie będzie pomocne, kiedy nie będą osiągać dochodów.

Niektóre umowy dodatkowe zapewniają przejęcie przez Prudential obowiązku opłacania wszystkich składek do końca trwania umowy.

Sumę ubezpieczenia ustala się w momencie zawarcia umowy dodatkowej. Jej wysokość  powinna przede wszystkim zależeć od Twoich potrzeb. Trzymając się przykładu osoby prowadzącej działalność gospodarczą, powinna ona uwzględniać, że w przypadku niezdolności do pracy nie osiąga dochodów, a świadczenie z ZUS z pewnością nie będzie wystarczające, by pokryć bieżące zobowiązania i koszty leczenia.
Dodatkowymi czynnikami, które wypływają na wysokość sumy ubezpieczenia są:

  • Twój wiek (im jesteś młodszy, tym wyższe mogą być Twoje zobowiązania i potrzeby finansowe)
  • czas trwania umowy,
  • wysokość i częstotliwość składki.

Przejęcie opłacania składki to sposób wypłaty świadczenia, który w przypadku np. poważnego zachorowania umożliwi utrzymanie całej umowy do końca zakładanego okresu. Często zdarza się, że poważna choroba tak zmienia strukturę rodzinnych wydatków, że pojawia się niestety konieczność rezygnacji z opłacania składki. W takim przypadku Prudential może przejąć opłacanie składek do końca umówionego okresu – otrzymasz wtedy kapitał, który planowałeś uzbierać, ochrona ze wszystkich pozostałych zdarzeń będzie nadal trwała.