Ubezpieczenia na życie

Wybierz polisę dostosowaną do swoich potrzeb

Im wcześniej
ubezpieczysz się na życie,
tym mniej będzie Cię to
kosztowało.

Ubezpieczenie bez wyrzeczeń
wysokość składki dostosowana
do indywidualnych potrzeb
i możliwości.

Zapewnij sobie i bliskim
komfort finansowy
w razie niespodziewanych
zdarzeń.

Podstawowe informacje o indywidualnych ubezpieczeniach na życie

Jak działa terminowe ubezpieczenie na życie?

W przypadku śmierci osoby ubezpieczonej osobie uposażonej należna jest wypłata określonej w umowie sumy ubezpieczenia. Przykładowo: jeżeli mąż ubezpieczy się na życie na sumę 100 000 zł i jako osobę uposażoną wskaże żonę, to po jego śmierci żona powinna otrzymać pełną sumę ubezpieczenia, czyli 100 000 zł.

Ile kosztuje ubezpieczenie na życie? (cena, koszt, składka) – jaka jest minimalna i maksymalna kwota, na którą można się ubezpieczyć?

Wysokość miesięcznej składki na ubezpieczenie na życie ustalana jest indywidualnie i zależy od wielu czynników takich jak, np. wiek, stan zdrowia, wysokość sumy ubezpieczenia, okres ubezpieczenia, zakres ochrony ubezpieczeniowej czy wariant ubezpieczenia. W wersji podstawowej ubezpieczenia na życie (ochrona wyłącznie życia) suma ubezpieczenia dostępna jest w przedziale od 10 000 zł aż do 10 mln złotych. Przykładowo za ubezpieczenie na życie na okres 10 lat dla osoby 30-letniej, z sumą ubezpieczenia 300 000 zł składka może wynieść jedynie 44,83 zł miesięcznie.

Czy są ograniczenia wiekowe?

Indywidualnym ubezpieczeniem na życie może być objęta osoba pomiędzy 18 a 71 rokiem życia.

Jak długo trwa umowa ubezpieczeniowa?

Minimalny okres ubezpieczenia na życie to 5 lat, maksymalnie do 76 roku życia.

Zakres ochrony w indywidualnym ubezpieczeniu na życie

Zakres ochrony, jakim objęta zostanie osoba ubezpieczona widnieje w polisie ubezpieczeniowej, która jest dokumentem potwierdzającym zawarcie umowy ubezpieczenia.

Podstawowy zakres ochrony

Podstawowa ochrona to ubezpieczenie na wypadek śmierci, czyli wypłata świadczenia następuje w sytuacji śmierci osoby ubezpieczonej.

Rozszerzony zakres ochrony

Rozszerzenie ochrony wymaga zawarcia dodatkowej umowy ubezpieczeniowej precyzującej wystąpienie zdarzenia objętego ochroną, np. wystąpienie poważnego zachorowania, pobytu w szpitalu lub operacji. W praktyce oznacza wypłatę świadczenia w wysokości określonej w umowie w przypadku wystąpienia zdarzenia ubezpieczeniowego, np. zawału, raka czy udaru.

Możliwość rozszerzenia zakresu ochrony ubezpieczenia na życie o umowy dodatkowe

Kiedy polisa na życie nie działa?

Wykluczenia odpowiedzialności

Wykluczenia odpowiedzialności to opisane w OWU sytuacje, kiedy towarzystwo ubezpieczeń ma prawo do odmowy wypłaty świadczenia. Przykładowo: śmierć ubezpieczonego w wyniku samobójstwa popełnionego w okresie pierwszego roku trwania umowy ubezpieczeniowej. W umowach dodatkowych, które można dokupić opcjonalnie do umowy głównej mogą występować również dodatkowe wykluczenia odpowiedzialności.

Karencja ubezpieczeniowa

Czasowe wyłączenie odpowiedzialności towarzystwa ubezpieczeń trwające od momentu zawarcia umowy do momentu rozpoczęcia pełnej ochrony. Oznacza to, że jeżeli do zdarzenia ubezpieczeniowego, np. wystąpienia poważnego zachorowania dojdzie w okresie objętym karencją, to świadczenie nie zostanie wypłacone. Przykładowo, jeżeli okres karencji na zdarzenia spowodowane chorobą wynosi jeden miesiąc od momentu zawarcia umowy a ubezpieczony właśnie w tym okresie poważnie zachoruje to świadczenie nie zostanie wypłacone.

Dlaczego warto ubezpieczyć się na życie?

 • Zabezpieczenie finansowe dla bliskich
 • Zabezpieczenie kredytu lub innych zobowiązań finansowych
 • Ochrona życia 24 godziny na dobę na całym świecie
 • Proste zasady wypłaty świadczenia
 • Mała liczba wyłączeń odpowiedzialności
 • Dodatkowa ochrona do 2 mln zł z tytułu poważnych zachorowań, inwalidztw czy niezdolności do pracy
 • Możliwa dodatkowa ochrona dla dziecka w zakresie jednej umowy
 • Wielokrotność świadczeń z tytułu poważnego zachorowania do 350% sumy ubezpieczenia w zależności od rodzaju schorzeń
 • Wsparcie w kontynuacji ubezpieczenia dzięki umowom przejęcia opłacania składek
 • Możliwość ubezpieczenia się od 18 do 71 roku życia na okres minimum 5 lat
 • Maksymalna wysokość świadczenia w zakresie ochrony życia do 10 mln złotych sumy ubezpieczenia
 • Składka dostosowana do indywidualnych potrzeb. Ubezpieczenie na życie dostępne już od 40 zł miesięcznie
1/3

Wypełnij formularz online a nasz Konsultant pomoże Ci wybrać odpowiednie ubezpieczenie

Oferta ubezpieczeń na życie

KOMFORT ŻYCIA

 • Podstawowa polisa na życie
 • Ubezpieczenie na wypadek śmierci
 • W przypadku śmierci wypłata pieniędzy osobie uprawnionej
 • Możliwość zabezpieczenia kredytu lub innych zobowiązań finansowych
 • Ochrona ubezpieczeniowa do 10 mln zł
 • POWAŻNE ZACHOROWANIE

 • Ubezpieczenie dodatkowe do ubezpieczenia na życie
 • Ubezpieczenie na wypadek śmierci oraz raka, udaru, zawału i innych poważnych zachorowań
 • Finansowe wsparcie w przypadku poważnego zachorowania
 • Ochrona ubezpieczeniowa do 2 mln zł
 • Możliwość wypłaty do 350% sumy ubezpieczenia w umowie poważnego zachorowania
 • POBYT W SZPITALU

 • Ubezpieczenie na wypadek pobytu w szpitalu lub operacji
 • Wypłata świadczenia po min. 24h (wypadek) lub 4 dniach (choroba)
 • Do 1000 zł za dzień pobyt w szpitalu niezależnie od przyczyny (choroba, czy nieszczęśliwy wypadek)
 • Wielokrotna wypłata świadczeń do 600% sumy ubezpieczenia do 300 000 zł za cały okres umowy
 • START W ŻYCIE

 • Ubezpieczenie na życie dziecka z opcją oszczędzania na dowolny cel
 • Zabezpieczenie finansowe przyszłości dziecka
 • Ubezpieczenia dodatkowe dla dziecka
 • Składka dostosowana do indywidualnych potrzeb już od 125 zł miesięcznie
 • OSZCZĘDNOŚCI BEZ OBAW

 • Ubezpieczenie na życie i dożycie z opcją oszczędzania
 • Składka dostosowana do indywidualnych potrzeb już od 165 zł
 • Gwarancja wypłaty świadczenia w przypadku śmierci lub dożycia do końca trwania umowy
 • Gwarancja zwrotu wpłaconych składek na koniec okresu ubezpieczenia (opcja)
 • Potencjał premii rocznych i premii końcowej powiększających wartość gromadzonych środków
 • PEWNY KAPITAŁ

 • Ubezpieczenie na życie i zabezpieczenie zgromadzonego kapitału z opcją oszczędzania
 • Gwarancja zwrotu wpłaconych składek na koniec okresu ubezpieczenia (opcja)
 • Wpłata od 2 do 5 składek w pierwszych latach umowy, w zależności od wybranego okresu ubezpieczenia
 • Możliwość otrzymania premii rocznej i końcowej
 • PRU INWESTYCJA

 • Ubezpieczenie na życie i dożycie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi (UFK)
 • Mniejsza zmienność i bardziej przewidywalny zwrot z inwestycji
 • Potencjał zysku - szansa na uzyskanie konkurencyjnych stóp zwrotu w długim horyzoncie czasowym
 • EMERYTURA BEZ OBAW

 • Ubezpieczenie na życie i dożycie z opcją oszczędzania
 • Składka dostosowana do indywidualnych potrzeb już od 165 zł
 • Gwarancja wypłaty świadczenia w przypadku śmierci lub dożycia do końca trwania umowy
 • Gwarancja zwrotu wpłaconych składek na koniec okresu ubezpieczenia (opcja)
 • Potencjał premii rocznych i premii końcowej powiększających wartość gromadzonych środków
 • Przykładowe wyceny z kalkulatora ubezpieczeń na życie

  1/3

  Jak wygląda zakup ubezpieczenia?

  • 1. Wypełnij formularz kontaktowy

   Skontaktujemy się z Tobą, aby poznać Twoje preferencje i ustalić dogodny termin kontaktu z naszym Konsultantem. Dzwonimy w godzinach 9.00 - 18.00 od poniedziałku do piątku.

  • 2. Spotkaj się z Konsultantem Prudential

   Nasz Konsultant przedstawi Ci rozwiązanie dostosowane do Twoich potrzeb i możliwości.

  • 3. Odbierz swoją polisę

   Polisę otrzymasz na Twój e-mail lub osobiście dostarczy ją Twój Konsultant.

  • Co warto wiedzieć o ubezpieczeniach na życie?

   • Jak działa ubezpieczenie na życie?

    Podstawową ideą przyświecającą ubezpieczeniu na życie jest zabezpieczenie najbliższej rodziny ubezpieczonego na wypadek jego śmierci. W chwili, w której następuje zgon osoby ubezpieczonej, osobom uposażonym należy się wypłata umownej sumy ubezpieczenia, która pozwoli utrzymać standard życia rodziny ubezpieczonego na dotychczasowym poziomie.

   • Jaka jest różnica pomiędzy ubezpieczeniem na życie (umową ubezpieczenia) a polisą na życie?

    Ubezpieczenie na życie, czyli umowa ubezpieczenia to kategoria produktu ubezpieczeniowego natomiast polisa ubezpieczeniowa jest dokumentem potwierdzającym zawarcie umowy pomiędzy ubezpieczającym a towarzystwem ubezpieczeń.

   • Jakie ubezpieczenie na życie wybrać?

    Punktem wyjścia każdej rozmowy o ubezpieczeniu powinno być określenie indywidualnych potrzeb i sytuacji klienta, aby określić odpowiednią sumę ubezpieczenia, która pozwoli w przyszłości na pokrycie tych potrzeb. Przy wyborze odpowiedniej umowy ubezpieczenia na życie należy się kierować również takimi aspektami jak: jasne i przejrzyste warunki wypłaty świadczenia, wyłączenia odpowiedzialności towarzystwa ubezpieczeń, elastyczność umowy by łatwo dopasować ją do zmieniających się warunków życia czy oferta umów dodatkowych do umowy. Nie bez znaczenia jest też moment, kiedy decydujemy się na zawarcie umowy – im wcześniej to się wydarzy, tym składka ubezpieczeniowa będzie na mniejszym poziomie.

   • Czy ubezpieczenie działa również za granicą?

    Ubezpieczenie na życie działa na całym świecie 24 godziny na dobę. Ograniczenia mogą się pojawić w przypadku dodatkowych ryzyk, np. pobytu w szpitalu, ale zawsze taka informacja znajduje się w ogólnych warunkach ubezpieczenia.

   • Czy ubezpieczenie działa w przypadku śmierci spowodowanej koronawirusem?

    W przypadku śmierci osoby Ubezpieczonej w wyniku zakażenia się koronawirusem SARS-Cov-2 wywołującym chorobę COVID-19 wypłacimy należne świadczenie.

   • Kogo mogę uposażyć?

    Uposażonym, czyli osobą która otrzyma świadczenie po śmierci ubezpieczonego może być każdy, zarówno osoba fizyczna, jak i organizacja, fundacja czy bank, który kredytuje nam zakup mieszkania. Uposażony nie musi być spokrewniony, nie musi to też być osoba pełnoletnia.

   • Co jeśli nie wskażę osoby uposażonej?

    W takim wypadku świadczenie przypada innym uprawnionym będącym najbliższą rodziną ubezpieczonego we wskazanej w ogólnych warunkach ubezpieczenia kolejności, a jeżeli takich nie ma – spadkobiercom ubezpieczonego.

   • Czy mogę zmienić lub dodać uposażonych?

    W każdym czasie można zmienić wskazanych uposażonych oraz ich procentowy udział w wypłacanym świadczeniu.

   • Czy w trakcie trwania umowy mogę zmienić sumę ubezpieczenia?

    Tak. Terminy i limity w ramach których jest możliwe obniżenie czy podwyższenie sumy ubezpieczenia są wskazane w ogólnych warunkach ubezpieczenia. Zmiana wysokości sumy ubezpieczenia wiąże się ze zmianą wysokości składki.

   • Jak opłacać składkę ubezpieczeniową?

    Składkę ubezpieczeniową należy opłacać na wskazany rachunek bankowy właściwy dla umowy ubezpieczenia w terminach, wysokości i zgodnie z częstotliwością wskazaną w polisie oraz innych pismach zmieniających umowę ubezpieczenia.

   • Co to jest indeksacja składki ubezpieczeniowej

    Celem indeksacji jest ograniczenie spadku realnej wartości świadczenia ubezpieczeniowego na skutek inflacji. Indeksacja składki, czyli jej wzrost o dany wskaźnik powoduje wzrost wysokości sumy ubezpieczenia.

  Ubezpiecz się zdalnie