Ubezpieczenie na wypadek nowotworu – ile kosztuje i co obejmuje?

Poważna choroba może zdarzyć się każdemu z nas. Szacuje się, że nawet 25% Polaków może zachorować na raka, a nawet w przypadku nieinwazyjnego schorzenia koszt leczenia i leków może być bardzo wysoki. W tym czasie szczególnie ważne jest wsparcie, także to finansowe, dlatego w Pru możesz ubezpieczyć się od zachorowania na nowotwór złośliwy. Ile to kosztuje i jak wygląda w praktyce?

Co brać pod uwagę przy wyborze polisy na raka?

Leczenie nowotworu może naprawdę bardzo wiele kosztować. Ubezpieczenie staje się więc kołem ratunkowym, które może pomóc w finansowaniu leczenia czy operacji, a także ułatwić dotarcie do najlepszych specjalistów. To także pomoc dla całej rodziny, ponieważ poważna choroba często wiąże się z niemożnością zarobkowania przez dłuższy czas. To bardzo poważny temat, dlatego ubezpieczenie na wypadek nowotworu należy dobrze przemyśleć. Warto je dokładnie przeanalizować. Co wziąć pod uwagę przy wyborze tej polisy?

Najważniejszym czynnikiem jest oczywiście suma ubezpieczenia – kwota, jaką możesz uzyskać w razie zachorowania. Powinna być na tyle wysoka, by pomóc Ci pokryć koszty leczenia i wynikające z nich zobowiązania finansowe. Warto także sprawdzić, jakie jest świadczenie ubezpieczeniowe, czyli jaką część sumy ubezpieczenia dostaniesz w razie zachorowania na jedną z konkretnych, wymienionych w umowie chorób.

Oczywiście warto sprawdzić także zakres ubezpieczenia – w umowie znajduje się lista chorób, które są objęte polisą. Im dłuższa, tym większą ochronę masz gwarantowaną. Oczywiście nie można także zapomnieć o cenie. Koszt ubezpieczenia powinien być dopasowany do twoich możliwości finansowych, a składka nie może być obciążeniem dla domowego budżetu. W przyszłości będzie można ją podnieść, więc jeśli będziesz mieć lepszą sytuację materialną, możesz zmienić sumę ubezpieczenia.

Co obejmuje ubezpieczenie na wypadek raka w Pru?

Ubezpieczenie na wypadek nowotworu w Pru jest częścią umowy dodatkowej kompleksowej ochrony na wypadek poważnego zachorowania. To ubezpieczenie może być rozszerzeniem do podstawowego ubezpieczenia na życie KOMFORT ŻYCIA lub innych naszych ubezpieczeń. Oprócz zachorowania na różnego rodzaju nowotwory – zarówno w stadium inwazyjnym, jak i przedinwazynym – umowa obejmuje zachorowania na pozostałe ciężkie choroby, takie jak choroby układu krążenia, stwardnienie rozsiane i wiele, wiele innych. Umowa obejmuje 54 rodzaje poważnych zachorowań. Ubezpieczenie chroni cię nie tylko w przypadku zachorowania na nowotwór, lecz także wtedy, gdy będziesz zmagać się z innymi problemami zdrowotnymi.

Dzięki tej umowie masz możliwość uzyskania znacznego wsparcia finansowego w najtrudniejszych momentach dla twojej rodziny – gdy zachorujesz. Dodatkowo możesz liczyć na konsultację medyczną w zagranicznym ośrodku specjalizującym się w chorobie, którą u Ciebie zdiagnozowano. Konsultacja dotyczyć będzie wyłącznie dokumentacji medycznej, dzięki czemu bez konieczności pokonywania znacznych odległości uzyskasz informację, czy dotychczasowe leczenie jest optymalne dla Ciebie, czy może z medycznego punktu widzenia istnieją jakieś inne sposoby walki z chorobą.

Co ważne, w przypadku nowotworu świadczenie zostanie wypłacone po diagnozie choroby. Nie ma tu dodatkowych warunków, takich jak konieczność przebycia operacji lub poddania chemioterapii, by otrzymać pieniądze. Świadczenie otrzyma ubezpieczony, a więc osoba, która zmaga się z chorobą.

 

Ile kosztuje ubezpieczenie na wypadek nowotworu w Pru?

Ubezpieczenia na wypadek poważnego zachorowania (w tym nowotworu złośliwego) to umowa uzupełniająca do polisy na życie. Oznacza to, że składka za to dodatkowe ubezpieczenie płacona będzie łącznie ze składką za umowę główną. Minimalna składka nie jest wysoka – najniższa cena podstawowego ubezpieczenia na życie wraz z umową dodatkową to już 40 zł. Jednak im wyższa kwota, tym wyższe sumy ubezpieczenia.

Na wysokość składki ma wpływ bardzo wiele czynników. Jednym z nich jest oczywiście zakres ubezpieczenia. Pru daje ci możliwość rozszerzenia swojej polisy aż o 11 umów dodatkowych, więc jeśli wybierzesz kolejne ubezpieczenia, składka będzie wyższa, ale ochrona o wiele szersza.

Warto jednak wiedzieć, że wysokość stawki przede wszystkim zależy od ciebie. Możesz to elastycznie kształtować. Dajemy taką możliwość, ponieważ czas trwania ubezpieczenia może wynosić nawet kilkadziesiąt lat! W tym czasie może bardzo wiele się zmienić, więc masz możliwość dopasowania wysokości składki do swoich aktualnych możliwości finansowych i oczywiście potrzeb! Im wyższa składka, tym wyższa suma ubezpiecznia, a tym samym wyższa będzie wysokość świadczenia. Koszt ubezpieczenia jest wyceniany indywidualnie. Wystarczy, że wejdziesz na naszą stronę ubezpieczenia od poważnego zachorowania i zostawisz swoje dane, a nasz konsultant oddzwoni do ciebie w sprawie przygotowania indywidualnej oferty, która uwzględni twoje potrzeby w zakresie ubezpieczenia.

Jaką kwotę wypłaci mi Pru, jeśli zachoruję?

Kupując ubezpieczenie na wypadek poważnego zachorowania, w umowie masz określoną sumę ubezpieczenia, która będzie podstawą do kalkulacji świadczenia na przykład w razie zachorowania na raka. Suma ubezpieczenia może wynieść od 10 tysięcy do 2 milionów złotych! Wiemy, że leczenie może naprawdę dużo kosztować, pieniądze potrzebne są na leki i często prywatną hospitalizację, czasami trzeba sfinansować leczenie za granicą lub poważną operację.

W przypadku zachorowania na nowotwór złośliwy w stadium inwazyjnym lub gdy łagodny nowotwór mózgu będzie wymagał leczenia operacyjnego lub będzie powodował trwały ubytek neurologiczny, wypłacona zostanie ci cała suma ubezpieczenia. W przypadku nowotworów złośliwych w stopniu przedinwazyjnym świadczenie ubezpieczeniowe wynosi 10% tej sumy. Po skorzystaniu z wypłaty umowa nie wygasa, ale w przyszłości w przypadku niektórych chorób świadczenie może zostać pomniejszone o te już wypłacone 10%.

Czego ubezpieczenie nie obejmuje?

Ubezpieczenie kompleksowej ochrony na wypadek poważnego zachorowania obejmuje te choroby i ich stadia, które zostały zdefiniowane w ogólnych warunkach ubezpieczenia. Dlatego tak istotne jest zapoznać się z ich treścią przed zawarciem umowy, by później uniknąć rozczarowania. W przypadku nowotworów złośliwych w stadium inwazyjnym ochrona nie obejmuje dysplazji oraz wszelkich zmian przedrakowych, raka gruczołu krokowego w stopniu zaawansowania mniejszym niż T2bN0M0, raka brodawkowatego lub pęcherzykowego tarczycy w stopniu zaawansowania mniejszym niż T2N0M0, raka podstawnokomórkowego lub kolczystokomórkowego skóry, włókniakomięsaka guzowatego (dermatofibrosarcoma protuberans) skóry. Świadczenie ubezpieczeniowe nie zostanie wypłacone również w przypadku jakichkolwiek nowotworów złośliwych rozpoznanych wyłącznie na podstawie wykrycia obecności komórek nowotworowych lub ich fragmentów we krwi, ślinie, kale, moczu lub innych wydzielinach, bez współistniejących i dających się zweryfikować objawów klinicznych. Warunkiem uzyskania pieniędzy ze świadczenia jest podanie we wniosku o zawarcie umowy wszystkich danych dotyczących stanu zdrowia zgodnie ze swoją wiedzą. Zatajenie informacji dotyczących stanu zdrowia, wykonywanej pracy lub hobby może być poważne w skutkach i spowodować, że wniosek o wypłatę świadczenia zostanie odrzucony.

Ostatnia aktualizacja: 01.03.2024