OSZCZĘDNOŚCI
BEZ OBAW

Zgromadź kapitał na dowolny cel
z ubezpieczeniem ochronno-oszczędnościowym

Cechy ubezpieczenia ochronno-oszczędnościowego

 • Ubezpieczenie na życie
 • Długoterminowy plan oszczędzania na wybrany cel w przyszłości
 • Chronisz swoich najbliższych na wypadek, gdyby Ciebie zabrakło.

 • Dzięki systematycznym wpłatom na ubezpieczenie ochronno-oszczędnościowe możesz zgromadzić kwotę, która pozwoli zrealizować Twoje plany i marzenia.

Dla kogo jest
ubezpieczenie
OSZCZĘDNOŚCI
BEZ OBAW?

Dla osób, które chcą zabezpieczyć siebie lub inną osobę
na wypadek śmierci oraz równocześnie gromadzić kapitał
na realizację przyszłych planów.

Co zyskujesz:

 • Gwarancję wypłaty

  Zawierając umowę, umawiasz się z nami na minimalną kwotę, jaką uzyskasz na koniec umowy ubezpieczenia.

 • Zabezpieczenie bliskich

  W ramach umowy masz zapewnione ubezpieczenie na życie, dzięki któremu możesz mieć pewność, że w razie Twojej śmierci Twoi bliscy otrzymają pieniądze, które pozwolą im utrzymać standard życia na obecnym poziomie.

 • Rozsądna strategia lokowania środków

  Dzięki umowie reasekuracyjnej środki Prudential przypisane do umów ubezpieczenia na życie i dożycie są lokowane w With-Profits Sub-Fund o profilu zrównoważonym lub konserwatywnym. Możesz korzystać z tego rozwiązania, opłacając składki za gwarantowaną sumę z tytułu dożycia, którą wybrałeś.

premie

Premie roczne i premia końcowa

Możesz zyskać jeszcze więcej. Masz możliwość otrzymania premii – dodatkowych kwot, które powiększą wysokość Twoich oszczędności.

Gwarantujemy:

 • Elastyczne rozwiązanie

  Sam decydujesz, jak długo oszczędzać. Zależy to tylko od Ciebie, Twoich potrzeb i możliwości finansowych oraz od tego, kiedy będziesz chciał skorzystać z oszczędności. Minimalny okres oszczędzania to 10 lat, maksymalny – do dnia poprzedzającego najbliższą rocznicę umowy ubezpieczenia następującą po ukończeniu przez ubezpieczonego 75. roku życia. Możesz również zacząć gromadzić oszczędności już dla osoby w wieku od 16 lat.

 • Ochrona z tytułu śmierci

  Wypłata świadczenia z tytułu śmierci przysługuje już od pierwszego dnia obowiązywania ubezpieczenia.

 • Dopasowany do Ciebie sposób oszczędzania

  Możesz wybrać jeden z dwóch profili oszczędzania, konserwatywny lub zrównoważony, co będzie miało wpływ na wysokość przyszłych świadczeń.

Co więcej:

 • Masz możliwość zmian w umowie:

  • Zmiana zakresu umowy

   Możesz zawrzeć nowe umowy dodatkowe lub zrezygnować z już posiadanych.

  • Gwarantowane podwyższenie ochrony

   Gdy posiadasz tę opcję, w wyjątkowych dla Ciebie sytuacjach, np. gdy urodzi Ci się dziecko, zawrzesz związek małżeński lub kupisz mieszkanie, podwyższenie dokonywane jest bez dodatkowej oceny ryzyka.

  • Zmiana wysokości ochrony (zmiana składki / sumy)

   Możesz zmienić składkę lub sumę, aczkolwiek zmiany mogą podlegać pewnym ograniczeniom, o których przeczytasz w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia. Pamiętaj również, że każda zmiana składki spowoduje przeliczenie kwoty, która przysługuje Ci z tytułu umowy.

    

  • Zmiana częstotliwości wpłat

   Składkę możesz opłacać miesięcznie, kwartalnie, półrocznie lub rocznie.

  • Czasowe zawieszenie opłacania składek

   W razie przejściowych kłopotów finansowych możesz czasowo zawiesić opłacanie składek na okres od 3 do 12 miesięcy. Co ważne, w tym okresie zachowujesz ochronę ubezpieczeniową z umowy OSZCZĘDNOŚCI BEZ OBAW, jak i zawartych umów dodatkowych, na niezmienionym poziomie.

  • Zakończenie opłacania składek

   To inaczej przekształcenie umowy w ubezpieczenie bezskładkowe. Możesz przestać płacić składkę, zachowując ochronę ubezpieczeniową, choć taka zmiana spowoduje przeliczenie kwoty, jaką uzyskasz na koniec ubezpieczenia.

 • Możesz skorzystać z umów dodatkowych

  W ramach ubezpieczenia ochronno-oszczędnościowego OSZCZĘDNOŚCI BEZ OBAW możesz zawrzeć umowy dodatkowe. Dzięki temu rozszerzysz zakres ochrony i uzyskasz dodatkowe wsparcie finansowe w przypadku ciężkiej choroby lub nieszczęśliwych zdarzeń. Ochronę w ramach umów dodatkowych możesz rozszerzyć zarówno w momencie zawarcia umowy ubezpieczenia, jak również w trakcie jej trwania.

  • Dodatkowe wsparcie finansowe dla Ciebie i Twoich bliskich

   Zawierając umowy dodatkowe, zyskasz dodatkowe wsparcie dla siebie i Twoich bliskich. Możesz wybrać dodatkową ochronę na wypadek:

   • poważnego zachorowania (54 choroby) oraz chęci otrzymania drugiej opinii medycznej,
   • pobytu w szpitalu lub operacji (ponad 200 operacji),
   • poważnego inwalidztwa (29 przypadków inwalidztwa),
   • niezdolności do wykonywania jakiejkolwiek pracy zarobkowej,
   • śmierci w nieszczęśliwym wypadku,
   • śmierci.
  • Wsparcie Prudential w kontynuacji ubezpieczenia (przejęcie opłacania składek)

   Wybierając umowę dodatkową przejęcia opłacania składek, zyskujesz pewność, że w razie poważnej choroby, poważnego inwalidztwa lub gdy nie będziesz zdolny do wykonywania pracy, Prudential będzie regularnie opłacał składki na ubezpieczenie i na koniec trwania umowy wypłaci Ci pełną kwotę gwarantowaną w umowie. Przejęcie opłacania składek jest możliwe w wyniku:

   • poważnego zachorowania (41 chorób),
   • poważnego inwalidztwa (19 przypadków inwalidztwa),
   • niezdolności do wykonywania jakiejkolwiek pracy zarobkowej.

Materiał został opracowany zgodnie z aktualnymi przepisami prawa, które mogą w przyszłości ulec zmianie. Niniejszy materiał ma charakter marketingowy i nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego. Przed podjęciem decyzji o zawarciu umowy prosimy zapoznać się z Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia.

Jak wygląda zakup ubezpieczenia?

 • 1. Wypełnij formularz kontaktowy

  Skontaktujemy się z Tobą, aby poznać Twoje preferencje i ustalić dogodny termin kontaktu z naszym Konsultantem. Dzwonimy w godzinach 9.00 - 18.00 od poniedziałku do piątku.

 • 2. Spotkaj się z Konsultantem Prudential

  Nasz Konsultant przedstawi Ci rozwiązanie dostosowane do Twoich potrzeb i możliwości.

 • 3. Odbierz swoją polisę

  Polisę otrzymasz na Twój e-mail lub osobiście dostarczy ją Twój Konsultant.

Ubezpiecz się zdalnie:

Skontaktuj się samodzielnie

Znajdź Konsultanta lub oddział

Zadzwoń do nas

Infolinia dostępna jest od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00 - 18:00