OSZCZĘDNOŚCI
BEZ OBAW

Zgromadź kapitał na dowolny cel
z ubezpieczeniem ochronno-oszczędnościowym

Cechy ubezpieczenia ochronno-oszczędnościowego

 • Ubezpieczenie na życie
 • Długoterminowy plan oszczędzania na wybrany cel w przyszłości
 • Chronisz swoich najbliższych na wypadek, gdyby Ciebie zabrakło.

 • Dzięki systematycznym wpłatom na ubezpieczenie ochronno-oszczędnościowe możesz zgromadzić kwotę, która pozwoli zrealizować Twoje plany i marzenia.

Co zyskujesz:

 • Gwarancję wypłaty

  Zawierając umowę, umawiasz się z nami na minimalną kwotę, jaką uzyskasz na koniec umowy ubezpieczenia.

 • Gwarancję zwrotu wpłaconych składek na dożycie

  Masz możliwość wyboru opcji pozwalającej otrzymać sumę wszystkich wpłaconych składek z tytułu umowy głównej na koniec umowy. Jeśli nie obniżysz składki ani nie zawiesisz jej opłacania zyskasz pewność, że na koniec okresu ubezpieczenia otrzymasz co najmniej cały wpłacony kapitał.

 • Zabezpieczenie bliskich

  W ramach umowy masz zapewnione ubezpieczenie na życie, dzięki któremu możesz mieć pewność, że w razie Twojej śmierci Twoi bliscy otrzymają pieniądze, które pozwolą im utrzymać standard życia na obecnym poziomie.

 • Rozsądną strategię lokowania środków

  Dzięki umowie reasekuracyjnej środki Prudential przypisane do umów ubezpieczenia na życie i dożycie są lokowane w With-Profits Sub-Fund o profilu zrównoważonym lub konserwatywnym. Możesz korzystać z tego rozwiązania, opłacając składki za gwarantowaną sumę z tytułu dożycia, którą wybrałeś.

Dla kogo jest
ubezpieczenie
OSZCZĘDNOŚCI
BEZ OBAW?

Dla osób, które poszukują zabezpieczenia
na wypadek śmierci oraz równocześnie chcą gromadzić kapitał
na realizację przyszłych planów.

Ubezpiecz się zdalnie:

Premie roczne i premia końcowa

Możesz zyskać jeszcze więcej. Masz możliwość otrzymania premii – dodatkowych kwot, które powiększą wysokość Twoich oszczędności.

Gwarantujemy:

 • Elastyczne rozwiązanie

  Sam decydujesz, jak długo oszczędzać. Zależy to tylko od Ciebie, Twoich potrzeb i możliwości finansowych oraz od tego, kiedy będziesz chciał skorzystać z oszczędności. Minimalny okres oszczędzania to 10 lat, maksymalny – do dnia poprzedzającego najbliższą rocznicę umowy ubezpieczenia następującą po ukończeniu przez ubezpieczonego 75. roku życia. Możesz również zacząć gromadzić oszczędności już dla osoby w wieku od 16 lat.

 • Ochrona z tytułu śmierci

  Wypłata świadczenia z tytułu śmierci przysługuje już od pierwszego dnia obowiązywania ubezpieczenia.

 • Dopasowany do Ciebie sposób oszczędzania

  Możesz wybrać jeden z dwóch profili oszczędzania, konserwatywny lub zrównoważony, co będzie miało wpływ na wysokość przyszłych świadczeń.

Co więcej:

 • Masz możliwość zmian w umowie:

  • Zmiana zakresu umowy

   Możesz zawrzeć nowe umowy dodatkowe lub zrezygnować z już posiadanych.

  • Gwarantowane podwyższenie ochrony

   Gdy posiadasz tę opcję, w wyjątkowych dla Ciebie sytuacjach, np. gdy urodzi Ci się dziecko, zawrzesz związek małżeński lub kupisz mieszkanie, podwyższenie dokonywane jest bez dodatkowej oceny ryzyka.

  • Zmiana wysokości ochrony (zmiana składki / sumy)

   Możesz zmienić składkę lub sumę, aczkolwiek zmiany mogą podlegać pewnym ograniczeniom, o których przeczytasz w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia. Pamiętaj również, że każda zmiana składki spowoduje przeliczenie kwoty, która przysługuje Ci z tytułu umowy. Jeśli obniżysz gwarantowaną sumę z tytułu dożycia lub zawiesisz opłacanie składek, obniżona zostanie wartość Gwarantowanego świadczenia na dożycie w wysokości wpłaconych składek, jeśli wybrałeś tę opcję.

    

  • Zmiana częstotliwości wpłat

   Składkę możesz opłacać miesięcznie, kwartalnie, półrocznie lub rocznie.

  • Czasowe zawieszenie opłacania składek

   W razie przejściowych kłopotów finansowych możesz czasowo zawiesić opłacanie składek na okres od 3 do 12 miesięcy. Co ważne, w tym okresie zachowujesz ochronę ubezpieczeniową z umowy OSZCZĘDNOŚCI BEZ OBAW, jak i zawartych umów dodatkowych, na niezmienionym poziomie.

  • Zakończenie opłacania składek

   To inaczej przekształcenie umowy w ubezpieczenie bezskładkowe. Możesz przestać płacić składkę, zachowując ochronę ubezpieczeniową, choć taka zmiana spowoduje przeliczenie kwoty, jaką uzyskasz na koniec ubezpieczenia.

 • Możesz skorzystać z umów dodatkowych

  W ramach ubezpieczenia ochronno-oszczędnościowego OSZCZĘDNOŚCI BEZ OBAW możesz zawrzeć umowy dodatkowe. Dzięki temu rozszerzysz zakres ochrony i uzyskasz dodatkowe wsparcie finansowe w przypadku ciężkiej choroby lub nieszczęśliwych zdarzeń. Ochronę w ramach umów dodatkowych możesz rozszerzyć zarówno w momencie zawarcia umowy ubezpieczenia, jak również w trakcie jej trwania.

  • Dodatkowe wsparcie finansowe dla Ciebie i Twoich bliskich

   Zawierając umowy dodatkowe, zyskasz dodatkowe wsparcie dla siebie i Twoich bliskich. Możesz wybrać dodatkową ochronę na wypadek:

   • poważnego zachorowania (55 choroby) oraz chęci otrzymania drugiej opinii medycznej,
   • pobytu w szpitalu lub operacji (ponad 200 operacji),
   • poważnego inwalidztwa (29 przypadków inwalidztwa),
   • niezdolności do wykonywania jakiejkolwiek pracy zarobkowej,
   • śmierci w nieszczęśliwym wypadku,
   • śmierci.
  • Wsparcie Prudential w kontynuacji ubezpieczenia (przejęcie opłacania składek)

   Wybierając umowę dodatkową przejęcia opłacania składek, zyskujesz pewność, że w razie poważnej choroby, poważnego inwalidztwa lub gdy nie będziesz zdolny do wykonywania pracy, Prudential będzie regularnie opłacał składki na ubezpieczenie i na koniec trwania umowy wypłaci Ci pełną kwotę gwarantowaną w umowie. Przejęcie opłacania składek jest możliwe w wyniku:

   • poważnego zachorowania (42 chorób),
   • poważnego inwalidztwa (19 przypadków inwalidztwa),
   • niezdolności do wykonywania jakiejkolwiek pracy zarobkowej.

Materiał został opracowany zgodnie z aktualnymi przepisami prawa, które mogą w przyszłości ulec zmianie. Niniejszy materiał ma charakter marketingowy i nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego. Przed podjęciem decyzji o zawarciu umowy prosimy zapoznać się z Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia.

Jak wygląda zakup ubezpieczenia?

 • 1. Wypełnij formularz kontaktowy

  Skontaktujemy się z Tobą, aby poznać Twoje preferencje i ustalić dogodny termin kontaktu z naszym Konsultantem. Dzwonimy w godzinach 9.00 - 18.00 od poniedziałku do piątku.

 • 2. Spotkaj się z Konsultantem Prudential

  Nasz Konsultant przedstawi Ci rozwiązanie dostosowane do Twoich potrzeb i możliwości.

 • 3. Odbierz swoją polisę

  Polisę otrzymasz na Twój e-mail lub osobiście dostarczy ją Twój Konsultant.

Ubezpiecz się zdalnie:

Skontaktuj się samodzielnie

Znajdź Konsultanta lub oddział

Zadzwoń do nas

Infolinia dostępna jest od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00 - 18:00