START W ŻYCIE

Zadbaj o przyszłość dziecka
z ubezpieczeniem ochronno-oszczędnościowym

Cechy ubezpieczenia ochronno-oszczędnościowego

 • Ubezpieczenie na życie dziecka
 • Długoterminowy plan oszczędzania na przyszłość dziecka
 • Daj dziecku gwarancję. Niezależnie od tego, co przyniesie przyszłość, Twoje dziecko otrzyma wsparcie finansowe. Pieniądze na studia, pierwszy samochód czy wkład na mieszkanie – potrzeb z pewnością nie zabraknie.

 • Umowa może być zawarta przez rodzica lub inną osobę pełnoletnią, np. ciocię, dziadka, przy udziale opiekuna prawnego dziecka – to idealny prezent na urodziny dziecka, chrzciny i inne okazje.

Co zyskujesz:

 • Gwarancję wypłaty

  Możesz mieć pewność. Zawierając umowę, umawiasz się z nami na minimalną kwotę, jaką dziecko otrzyma w określonym przez Ciebie, ważnym momencie swojego życia. Dzięki temu wiesz, że bez względu na to, co przyniesie przyszłość, otrzyma ono pieniądze na realizację planów.

 • Gwarancję zwrotu wpłaconych składek na dożycie

  Masz możliwość wyboru opcji pozwalającej otrzymać sumę wszystkich wpłaconych składek z tytułu umowy głównej na koniec umowy. Jeśli nie obniżysz składki ani nie zawiesisz jej opłacania zyskasz pewność, że na koniec okresu ubezpieczenia otrzymasz co najmniej cały wpłacony kapitał.

 • Swobodny wybór

  To do Ciebie należy decyzja, kiedy dziecko otrzyma zgromadzone oszczędności (z zastrzeżeniem maksymalnego okresu trwania umowy). Wypłata zgromadzonych oszczędności może sfinansować studia dziecka lub pomóc w zakupie pierwszego mieszkania.

 • Dodatkową sumę ubezpieczenia

  Jeżeli zawrzesz umowę dodatkową na wypadek poważnego zachorowania dziecka lub na wypadek niezdolności do samodzielnej egzystencji dziecka, Prudential podwyższy sumę ubezpieczenia każdej z tych umów o dodatkowe 12 500 zł (dotyczy pierwszego zakupu).

Dla kogo jest ubezpieczenie
START W ŻYCIE?

Dla osób, które poszukują możliwości systematycznego gromadzenia kapitału na potrzeby startu dziecka w dorosłe życie, aby w przyszłości mogło zrealizować swoje marzenia.

Ubezpiecz się zdalnie:

Premie roczne i premia końcowa

Masz możliwość uzyskania premii – dodatkowych kwot, które powiększą wartość oszczędności przeznaczonych dla Twojego dziecka.

Gwarantujemy:

 • Twoje bezpieczeństwo

  Twoje życie i zdrowie też może być objęte ubezpieczeniem w ramach umów dodatkowych – w razie poważnej choroby, niezdolności do pracy, poważnego inwalidztwa lub gdyby Ciebie zabrakło – Prudential przejmie obowiązek regularnego opłacania składek na ubezpieczenie dziecka aż do końca trwania umowy.

 • Rozważna strategia lokowania środków

  Dzięki umowie reasekuracyjnej środki Prudential przypisane do umów ubezpieczenia na życie i dożycie są lokowane w With-Profits Sub-Fund o profilu zrównoważonym lub konserwatywnym. Możesz korzystać z tego rozwiązania, opłacając składki za gwarantowaną sumę z tytułu dożycia, którą otrzyma ubezpieczone dziecko.

 • Dopasowany do Ciebie sposób oszczędzania

  Możesz wybrać jeden z dwóch profili oszczędzania, konserwatywny lub zrównoważony, co ma wpływ na wysokość przyszłych świadczeń.

Co więcej:

 • Masz możliwość zmiany umowy:

  • Zmiana wysokości ochrony (zmiana składki/sumy)

   Możesz zmienić składkę lub sumę ubezpieczenia, aczkolwiek zmiany mogą podlegać pewnym ograniczeniom, o których przeczytasz w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia. Pamiętaj również, że każda zmiana składki spowoduje przeliczenie kwoty, która przysługuje Twojemu dziecku z tytułu umowy. Jeśli obniżysz gwarantowaną sumę z tytułu dożycia lub zawiesisz opłacanie składek, obniżona zostanie wartość Gwarantowanego świadczenia na dożycie w wysokości wpłaconych składek, jeśli wybrałeś tę opcję.

  • Zmiana zakresu ochrony

   Możesz zawrzeć nowe umowy dodatkowe lub zrezygnować z już posiadanych.

  • Zmiana częstotliwości wpłat

   Składkę możesz opłacać miesięcznie, kwartalnie, półrocznie lub rocznie.

  • Czasowe zawieszenie opłacania składek

   W razie przejściowych kłopotów finansowych możesz czasowo zawiesić opłacanie składek na okres od 3 do 12 miesięcy. Co ważne, w tym okresie Twoje dziecko i Ty zachowujecie ochronę ubezpieczeniową z umowy START W ŻYCIE, jak i zawartych umów dodatkowych, na niezmienionym poziomie.

  • Zakończenie opłacania składek

   To inaczej przekształcenie umowy w ubezpieczenie bezskładkowe. Możesz przestać płacić składkę, zachowując ochronę ubezpieczeniową, choć taka zmiana spowoduje przeliczenie kwoty, jaką Twoje dziecko uzyska na koniec ubezpieczenia.

 • Możesz skorzystać z umów dodatkowych

  W ramach ubezpieczenia ochronno-oszczędnościowego START W ŻYCIE możesz zawrzeć umowy dodatkowe. Dzięki temu rozszerzysz zakres ochrony i uzyskasz dodatkowe wsparcie finansowe w przypadku ciężkiej choroby lub nieszczęśliwych zdarzeń. Ochronę w ramach umów dodatkowych możesz rozszerzyć zarówno w momencie zawarcia umowy ubezpieczenia, jak również w trakcie jej trwania.

  • Dla dziecka

   Dzięki umowom dodatkowym dziecko może mieć zapewnioną ochronę na wypadek:

   • pobytu dziecka w szpitalu lub operacji (ponad 100 operacji),
   • niezdolności do samodzielnej egzystencji dziecka,
   • poważnego zachorowania dziecka (12 chorób).

   Dodatkowa suma ubezpieczenia

   Jeżeli zawrzesz umowę dodatkową dla dziecka na wypadek poważnego zachorowania lub umowę dodatkową na wypadek niezdolności do samodzielnej egzystencji po raz pierwszy z ubezpieczeniem ochronno-oszczędnościowym START W ŻYCIE, Prudential podwyższy sumę ubezpieczenia każdej z tych umów o dodatkowe 12 500 zł.

  • Dla Ciebie

   Zawierając umowy dodatkowe dla siebie, zyskasz pewność, że w przypadku gdy Ciebie zabraknie lub w trudnej sytuacji życiowej, np. w razie Twojej ciężkiej choroby, Prudential będzie regularnie opłacał składki za ubezpieczenie aż do końca jego trwania.

   Do wyboru masz 4 umowy dodatkowe przejęcia opłacania składek gwarantujące zgromadzenie kapitału dla dziecka i kontynuację ubezpieczenia. To umowy na wypadek Twojej:

   • śmierci,
   • niezdolności do wykonywania jakiejkolwiek pracy zarobkowej,
   • poważnego inwalidztwa (19 przypadków inwalidztwa),
   • poważnego zachorowania (42 chorób).

Materiał został opracowany zgodnie z aktualnymi przepisami prawa, które mogą w przyszłości ulec zmianie. Niniejszy materiał ma charakter marketingowy i nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego. Przed podjęciem decyzji o zawarciu umowy prosimy zapoznać się z Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia.

Kalkulator ubezpieczenia

Oblicz potrzeby swojego dziecka
na przyszłość i sprawdź, jaką
składkę najlepiej wybrać, aby ją
właściwie zabezpieczyć.

Jak wygląda zakup ubezpieczenia?

 • 1. Wypełnij formularz kontaktowy

  Skontaktujemy się z Tobą, aby poznać Twoje preferencje i ustalić dogodny termin kontaktu z naszym Konsultantem. Dzwonimy w godzinach 9.00 - 18.00 od poniedziałku do piątku.

 • 2. Spotkaj się z Konsultantem Prudential

  Nasz Konsultant przedstawi Ci rozwiązanie dostosowane do Twoich potrzeb i możliwości.

 • 3. Odbierz swoją polisę

  Polisę otrzymasz na Twój e-mail lub osobiście dostarczy ją Twój Konsultant.

Ubezpiecz się zdalnie:

Skontaktuj się samodzielnie

Znajdź Konsultanta lub oddział

Zadzwoń do nas

Infolinia dostępna jest od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00 - 18:00