Polityka cookies

Niniejsza Polityka cookies obowiązuje od 16.06.2023

Pojęcia użyte w naszej Polityce cookies:

 • Strony internetoweoznacza stronę internetową www.pru.pl oraz inne tematyczne strony internetowe, które odsyłają do niniejszego dokumentu („Strony internetowe”). 
 • Prudential, my – oznacza Prudential International Assurance plc z siedzibą w Dublinie przy ul. Adelaide Road, Montague House, D02K039 Dublin, Irlandia, wpisaną do rejestru spółek (the Companies Registration Office – an Oifig um Chlaru Cuideachtai) prowadzonego przez the Companies Registration Office pod numerem 2099560 posiadającą NIP (do rozliczeń): 1080022291, działającą w Polsce w ramach oddziału zagranicznego przedsiębiorcy pod firmą Prudential International Assurance plc Spółka Akcyjna Oddział w Polsce z siedzibą w Warszawie (02-670) przy ul. Puławskiej 182, wpisanego do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000708052, NIP Oddziału: 1080022285.

Co to jest plik cookie?

Pliki cookies (ciasteczka) to małe, pojedyncze pliki tekstowe, które są umieszczane przez serwery odwiedzanych stron internetowych na komputerze (lub innym urządzeniu) użytkownika. Pliki zawierają serię cyfr i liter, które umożliwiają unikalną identyfikację urządzenia, na którym użytkownik łączy się z Internetem i które, poza różnymi funkcjami, mogą zawierać inne informacje, takie jak preferencje użytkownika dotyczące przeglądania strony. Pliki cookies używane przez nas na Stronach internetowych nie powodują zmian konfiguracyjnych w urządzeniu użytkownika ani w oprogramowaniu zainstalowanym na tym urządzeniu. Informacje zawarte w plikach cookies mogą być odczytane wyłącznie przez serwer Strony internetowej z której pochodzą. Jednocześnie serwer Strony internetowej nie ma dostępu do innych plików, które znajdują się na urządzeniu użytkownika.
Pliki cookies można skategoryzować. Niektóre pliki cookies są niezbędne do poprawnego funkcjonowania Strony internetowej, podczas gdy inne zbierają dane statystyczne w celu analizy wykorzystania Strony internetowej i jej wyników lub są wykorzystywane do zapewnienia dodatkowych funkcjonalności Strony internetowej albo do przechowywania preferencji odwiedzającego. Inne pliki cookies mogą być wykorzystywane do mierzenia wyników aplikacji i efektywności reklam dostarczanych przez strony trzecie.

Jakie pliki cookies używamy?

Cookies podstawowe (zawsze włączone)

Pliki cookies, które są aktywne podczas sesji użytkownika, umożliwiają jego identyfikację, są także kluczowe do działania dostarczanych usług lub wykonywania niektórych funkcji. Użytkownik nie ma możliwości odmówienia akceptacji tych plików. Używamy własnych plików cookies w celu sprawdzenia, czy przeglądarka obsługuje pliki cookies oraz w celu zapewnienia wygody przeglądania Stron internetowych, w tym ograniczenia emisji pojawiających się powiadomień (np. powiadomień o używaniu plików cookies) i zapamiętania wybranych ustawień języka. Używamy w tym celu zarówno plików sesyjnych, jak i trwałych, przy czym cykl życia plików trwałych nie przekracza 1 roku.

Cookies analityczne (włączone za Twoją zgodą)

Zbierają informację o doświadczeniach użytkowników z przeglądania Strony internetowej, aby uzyskać informację o zainteresowaniach użytkowników odnośnie do wykorzystania tej strony.

Własne pliki cookies

Używamy własnych plików cookies w celu ustalenia, jakie produkty ubezpieczeniowe zainteresowały Cię podczas ostatniej wizyty na Stronach internetowych. Używamy w tym celu trwałego pliku, którego cykl życia wynosi 4 miesiące.

Google Analytics

Używamy plików cookies stron trzecich (Google Analytics) w celu zbierania informacji dotyczących ruchu na Stronach internetowych (np. liczby i czasu trwania odwiedzin poszczególnych podstron), konwersji, kanałów pozyskiwania użytkowników oraz skuteczności utrzymywania tych użytkowników. Zbierane w ten sposób informacje pozwalają nam analizować skuteczność Stron internetowych oraz określać kierunki rozwoju ich funkcjonalności.
Używamy w tym celu zarówno plików sesyjnych, jak i trwałych, przy czym cykl życia plików trwałych jest zróżnicowany i wynosi od 10 minut do 6 miesięcy. Jedynie cykl życia trwałego pliku o nazwie „CONSENT” wynosi aż 17 lat 11 miesięcy i 26 dni.

Google Double Click

W zakresie Google Analytics korzystamy z tzw. plików cookies DoubleClick, które umożliwiają rozpoznanie przeglądarki w przypadku korzystania z innych stron internetowych. Informacje generowane automatycznie przez cookies, dotyczące korzystania ze Strony internetowej, przekazywane do serwera Google w Stanach Zjednoczonych i tam przechowywane. 

Cookies marketingowe (włączone za Twoją zgodą)

Zbierają informację o nawykach użytkownika dotyczących przeglądania Internetu, aby wyświetlane reklamy były dostosowane do potrzeb i zainteresowań.
Pliki cookies marketingowe mogą być określone jako:

Cookies własne – ustawione na serwerach internetowe naszych Stron internetowych.

Pliki cookie stron trzecich – pliki cookies, które są wysyłane do urządzenia użytkownika z urządzenia lub domeny. Zarządzane są przez inny podmiot, który przetwarza dane zbierane przez pliki cookies.

Używamy plików cookies stron trzecich w celu przedstawienia użytkownikom komunikatów reklamowych dotyczących produktów ubezpieczeniowych Prudential. Używamy w tym celu zarówno plików sesyjnych, jak i trwałych różniących się od siebie cyklem życia.

Trwałe pliki cookies – usuwane z upływem określonego z góry czasu, niezależnie od zamknięcia przeglądarki internetowej. Cykl życia plików trwałych nie przekracza roku.

Sesyjne pliki cookies – tymczasowe pliki cookies, które są usuwane po zamknięciu przeglądarki w urządzeniu, na którym użytkownik łączy się z Internetem.

Automatyzacja działań marketingowych

Używamy plików cookies w celu analizy zachowań klientów i wyświetleniu im zindywidualizowanych komunikatów dotyczących produktów ubezpieczeniowych Prudential. 

Używamy w tym celu pliku „_ueuuid”. Jest to unikalny identyfikator odwiedzającego użytkownika potrzebny do połączenia tych samych użytkowników przy śledzeniu  faktu odwiedzenia domeny. Cykl życia tego pliku to okres 5 miesięcy. 

Wykorzystujemy również plik „_cfduid” w celu identyfikacji zaufanego ruchu w witrynie. Nie odpowiada on żadnemu identyfikatorowi użytkownika na stronie internetowej, ani nie przechowuje identyfikujących danych osobowych. Cykl życia tego pliku wynosi 1 rok. 

Facebook

Używamy plików cookies stron trzecich (Facebook) w celu zidentyfikowania użytkowników serwisu społecznościowego Facebook odwiedzających Strony internetowe oraz w celu przedstawienia tym użytkownikom zindywidualizowanych komunikatów reklamowych dotyczących produktów ubezpieczeniowych Prudential.
Używamy w tym celu zarówno plików sesyjnych, jak i trwałych, przy czym cykl życia plików trwałych nie przekracza 4 miesięcy. Jedynie cykl życia trwałego pliku o nazwie „datr” wynosi 1 rok 10 miesięcy 19 dni.

Google Tag Manager

Korzystamy z Google Tag Manager do zarządzania usługami reklamowymi i wszystkimi skryptami (tagami) na Stronie internetowej. Samo narzędzie nie gromadzi żadnych danych osobowych. Jeśli za pomocą ustawień przeglądarki lub w domenie dokonasz dezaktywacji marketingowych plików cookies, dezaktywacja będzie skuteczna również względem wszystkich tagów (skryptów) zaimplementowanych w Google Tag Manager.

Google Ads

Za pośrednictwem Google Ads promujemy naszą stronę internetową w wynikach wyszukiwania oraz na stronach internetowych należących do stron trzecich. W tym celu przy okazji odwiedzin naszej Strony internetowej w urządzeniu każdego odwiedzającego pozostawiany jest pliki cookies firmy Google, które z pomocą spseudonimizowanego identyfikatora (ID) oraz na podstawie odwiedzanych stron umożliwiają wyświetlanie reklam opartych na zainteresowaniach.
Używamy w tym celu zarówno plików sesyjnych, jak i trwałych, przy czym cykl życia plików trwałych nie przekracza 1 roku.

Jak zarządzać plikami cookies?

 • Po wejściu na Stronę internetową możesz określić warunki przechowywania i uzyskiwania dostępu do plików cookies korzystając z okienka (banera), które umożliwia zaakceptowanie wszystkich plików cookies lub ich inną konfigurację, a także za pomocą ustawień przeglądarki internetowej. Możesz, w szczególności, odrzucić zapisywanie wszystkich nowych plików cookies lub nowych plików cookies stron trzecich jak i usunąć dotychczas zapisane na komputerze (lub innym urządzeniu) pliki cookies. Na wykorzystanie plików innych niż cookies podstawowe potrzebujemy Twojej zgody.
  W menu pomocniczym każdej przeglądarki internetowej znajdują się wyjaśnienia dotyczące zmiany ustawień cookies. Dostępne są one pod następującymi linkami:
  • Internet Explorer – https://support.microsoft.com/pl-pl/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
  • Chrome – https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=pl&hlrm=pl&hlrm=pl
  • Firefox – https://support.mozilla.org/pl/kb/usuwanie-ciasteczek
  • Opera – https://help.opera.com/pl/latest/web-preferences/
  • Safari – https://support.apple.com/pl-pl/HT201265
  Proszę uwzględnić, że wyłączenie plików cookies może ograniczyć funkcjonalność Stron internetowych.