Polityka cookies

Ostatnia aktualizacja polityki cookies - 5.03.2024 r.

Pojęcia użyte w naszej Polityce cookies:

 • Strony internetowe – oznacza stronę internetową www.pru.pl oraz inne tematyczne strony internetowe, które odsyłają do
  niniejszego dokumentu („Strony internetowe”).
 • Prudential, my – oznacza Prudential International Assurance plc z siedzibą w Dublinie Fitzwilliam Court, Leeson Cl, D02
  TC95, Dublin 2, Irlandia, wpisaną do rejestru spółek (the Companies Registration Office – an Oifig um Chlaru Cuideachtai)
  prowadzonego przez the Companies Registration Office pod numerem 209956 posiadającą NIP (do rozliczeń): 1080022291,
  działającą w Polsce w ramach oddziału zagranicznego przedsiębiorcy pod firmą Prudential International Assurance plc Spółka
  Akcyjna Oddział w Polsce z siedzibą w Warszawie (02-670) przy ul. Puławskiej 182, wpisanego do rejestru przedsiębiorców
  Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy
  Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000708052, NIP Oddziału: 1080022285

Jak zarządzać plikami cookies?

Po wejściu na Stronę internetową możesz określić warunki przechowywania i uzyskiwania dostępu do plików cookies korzystając
z okienka (banera), które umożliwia zaakceptowanie wszystkich plików cookies lub ich inną konfigurację, a także za pomocą ustawień
przeglądarki internetowej. Możesz, w szczególności, odrzucić zapisywanie wszystkich nowych plików cookies lub nowych plików
cookies stron trzecich jak i usunąć dotychczas zapisane na komputerze (lub innym urządzeniu) pliki cookies. Na wykorzystanie
plików innych niż cookies podstawowe potrzebujemy Twojej zgody. Zgoda ta może być wycofana w każdym momencie.
W celu otrzymywania reklamy dopasowanej do preferencji użytkownika, oprócz wyrażenia zgody na instalację plików cookies
za pośrednictwem platformy zarządzania zgodą cookies, konieczne jest zachowanie odpowiednich ustawień przeglądarki,
pozwalających na przechowywanie w urządzeniu końcowym użytkownika plików cookies pochodzących z naszego serwisu.
Wycofanie zgody na zbieranie plików cookies w serwisie możliwe jest za pośrednictwem platformy zarządzania zgodą cookies.
Użytkownik może wrócić do bannera poprzez kliknięcie w przycisk dostępny pod linkiem: Zarządzaj zgodami cookies.
Po wyświetleniu bannera, użytkownik może wycofać zgodę poprzez zmianę preferencji dotyczących poszczególnych kategorii
plików cookies tj.:
a) pliki cookies analityczne;
b) pliki cookies związane z reklamami i ich odbiorcami
poprzez przesunięcie suwaka w pozycję akceptacji kategorii plików cookies i kliknięcie polecenia „Potwierdzam preferencje”
Dodatkowo, użytkownik ma również możliwość wycofania zgody poprzez zmianę ustawień przeglądarki. W menu pomocniczym
każdej przeglądarki internetowej znajdują się wyjaśnienia dotyczące zmiany ustawień cookies. Dostępne są one pod następującymi
linkami:

 • Internet Explorer – https://support.microsoft.com/pl-pl/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
 • Chrome – https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=pl&hlrm=pl&hlrm=pl
 • Firefox – https://support.mozilla.org/pl/kb/usuwanie-ciasteczek
 • Opera – https://help.opera.com/pl/latest/web-preferences/
 • Safari – https://support.apple.com/pl-pl/HT201265

Proszę uwzględnić, że wyłączenie plików cookies może ograniczyć funkcjonalność Stron internetowych

Co to jest plik cookie?

Pliki cookies (ciasteczka) to małe, pojedyncze pliki tekstowe, które są umieszczane przez serwery odwiedzanych stron internetowych
na komputerze (lub innym urządzeniu) użytkownika. Pliki zawierają serię cyfr i liter, które umożliwiają unikalną identyfikację
urządzenia, na którym użytkownik łączy się z Internetem i które, poza różnymi funkcjami, mogą zawierać inne informacje, takie jak
preferencje użytkownika dotyczące przeglądania strony. Pliki cookies używane przez nas na Stronach internetowych nie powodują
zmian konfiguracyjnych w urządzeniu użytkownika ani w oprogramowaniu zainstalowanym na tym urządzeniu. Informacje
zawarte w plikach cookies mogą być odczytane wyłącznie przez serwer Strony internetowej z której pochodzą. Jednocześnie
serwer Strony internetowej nie ma dostępu do innych plików, które znajdują się na urządzeniu użytkownika. Pliki cookies można
skategoryzować. Niektóre pliki cookies są niezbędne do poprawnego działania Strony internetowej, podczas gdy inne zbierają
dane statystyczne w celu analizy wykorzystania Strony internetowej i jej wyników lub są wykorzystywane do zapewnienia
dodatkowych funkcjonalności Strony internetowej albo do przechowywania preferencji odwiedzającego. Inne pliki cookies mogą
być wykorzystywane do mierzenia wyników aplikacji i efektywności reklam dostarczanych przez strony trzecie.

Używamy plików cookies różniących się od siebie cyklem życia, tj. cookies:

 • Trwałe pliki cookies – usuwane z upływem określonego z góry czasu, niezależnie od zamknięcia przeglądarki internetowej.
  Cykl życia plików trwałych nie przekracza 2 lat.
 • Sesyjne pliki cookies – tymczasowe pliki cookies, które są usuwane po zamknięciu przeglądarki w urządzeniu, na którym
  użytkownik łączy się z Internetem.

Ze względu na miejsce, gdzie są wysyłane informacje pozyskane za pomocą plików cookies, możemy wyróżnić następujące typy plików cookies:

 • Cookies własne – ustawione przez serwery internetowe naszych Stron internetowych.
 • Pliki cookies stron trzecich – pliki cookies, które są wysyłane do urządzenia użytkownika z urządzenia lub domeny, które do
  nas nie należą. Zarządzane są przez inny podmiot, który przetwarza dane zbierane przez pliki cookies.

Jakie pliki cookies używamy?

Cookies niezbędne (zawsze włączone)

Korzystanie przez nas z niezbędnych plików cookies jest konieczne dla prawidłowego działania strony internetowej. Pliki te są
instalowane w szczególności na potrzeby wypełniania formularzy, a także w celach związanych z ustawieniem opcji prywatności,
dostępności treści i bezpieczeństwem.

 

Cookies analityczne (włączone za Twoją zgodą)

Zbierają dane dotyczące doświadczeń użytkowników podczas przeglądania Strony internetowej, w celu uzyskania informacji o ich
zainteresowaniach odnośnie do wykorzystania tej strony.

Google Analytics
Używamy plików cookies stron trzecich (np. Google Analytics) w celu zbierania informacji dotyczących ruchu na Stronach
internetowych (np. liczby i czasu trwania odwiedzin poszczególnych podstron), konwersji, kanałów pozyskiwania użytkowników
oraz skuteczności utrzymywania tych użytkowników. Zbierane w ten sposób informacje pozwalają nam analizować skuteczność
Stron internetowych oraz określać kierunki rozwoju ich funkcjonalności. Używamy w tym celu zarówno plików sesyjnych, jak
i trwałych, przy czym cykl życia plików trwałych jest zróżnicowany i wynosi od 10 minut do 6 miesięcy. Jedynie cykl życia trwałego
pliku o nazwie „CONSENT” jest dłuższy i może osiągnąć aż 20 lat.

 

Cookies marketingowe (włączone za Twoją zgodą)

Zbierają informacje o nawykach użytkownika dotyczących przeglądania Internetu, aby wyświetlane reklamy były dostosowane
do potrzeb i zainteresowań.

Używamy plików cookies stron trzecich w celu przedstawienia użytkownikom komunikatów reklamowych dotyczących produktów
ubezpieczeniowych Prudential. Używamy w tym celu zarówno plików sesyjnych, jak i trwałych różniących się od siebie cyklem życia.

Automatyzacja działań marketingowych
Używamy plików cookies w celu analizy zachowań klientów i wyświetleniu im zindywidualizowanych komunikatów dotyczących
produktów ubezpieczeniowych Prudential.
Wykorzystujemy w tym celu pliki „_ueuuid” i „__ca_chat”. Zawierają one unikalny identyfikator odwiedzającego użytkownika
pozwalający przechowywać informacje o nim i jego preferencjach co do przyszłych wizyt, ruchu i interakcjach na stronie aby
zapewnić lepsze doświadczenia i narzędzia w przyszłości. Cykl życia pliku „_ueuuid” to okres 400 dni, a „__ca_chat” to okres
1 roku. Wykorzystujemy również plik „_cfduid” w celu identyfikacji zaufanego ruchu w witrynie. Nie odpowiada on żadnemu
identyfikatorowi użytkownika na stronie internetowej, ani nie przechowuje identyfikujących danych osobowych. Cykl życia tego
pliku wynosi 1 rok

Facebook
Używamy plików cookies stron trzecich (Facebook) w celu zidentyfikowania użytkowników serwisu społecznościowego Facebook
odwiedzających Strony internetowe oraz w celu przedstawienia tym użytkownikom zindywidualizowanych komunikatów
reklamowych dotyczących produktów ubezpieczeniowych Prudential.
Używamy w tym celu zarówno plików sesyjnych, jak i trwałych, przy czym cykl życia plików trwałych nie przekracza 4 miesięcy.
Jedynie cykl życia trwałego pliku o nazwie „datr” wynosi 2 lata.

Google Double Click
Nasza strona internetowa korzysta z tzw. plików cookies DoubleClick, do celów reklamowych oraz re-marketingowych. W tym
celu wykorzystywane są pliki cookies firmy Google dotyczące usług DoubleClick. Zewnętrzni dostawcy, instalują odpowiedni kod
lub pixel, aby pobrać informacje o aktywności Użytkownika w naszym serwisie i następnie na tej podstawie użytkownikowi, który
odwiedził nasz serwis, wyświetlają się nasze reklamy na innych stronach internetowych należących do sieci reklamowej naszych
zewnętrznych dostawców (tzw. remarketing), a także zbierają informacje na temat wykonanej kampanii, wykonują analitykę stron
oraz analizują segmenty.
Właścicielem domeny doubleclick.net jest DoubleClick (Google). Plik cookie jest wykorzystywany przez system Google DoubleClick
do statystycznego, anonimowego analizowania wyników kampanii reklamowych (m.in. z systemu Google Ads) i ich skuteczności.

Google Ads
Za pośrednictwem Google Ads promujemy naszą stronę internetową w wynikach wyszukiwania oraz na stronach internetowych
należących do stron trzecich. W tym celu przy okazji odwiedzin naszej Strony internetowej w urządzeniu każdego odwiedzającego
pozostawiany jest pliki cookies firmy Google, które z pomocą spseudonimizowanego identyfikatora (ID) oraz na podstawie
odwiedzanych stron umożliwiają wyświetlanie reklam opartych na zainteresowaniach.
Używamy w tym celu zarówno plików sesyjnych, jak i trwałych, przy czym cykl życia plików trwałych nie przekracza 1 roku.

Microsoft Ads
Za pośrednictwem Microsoft Ads promujemy naszą stronę internetową m.in. w wynikach wyszukiwania oraz na stronach
internetowych należących do stron trzecich. W tym celu przy okazji odwiedzin naszej Strony internetowej w urządzeniu każdego
odwiedzającego pozostawiane są pliki cookies firmy Microsoft, które za pomocą spseudonimizowanego identyfikatora (ID) oraz
na podstawie odwiedzanych stron umożliwiają wyświetlanie reklam opartych na zainteresowaniach.
Używamy w tym celu zarówno plików sesyjnych, jak i trwałych, przy czym cykl życia plików trwałych nie przekracza 1,5 roku.

Sygn. R026100424