Co zyskasz z umową dodatkową Prudential?

Umowy dodatkowe w Prudential oferują szeroki i atrakcyjny zakres ochrony.

 • Aż 54 choroby w kompleksowym ubezpieczeniu na wypadek poważnego zachorowania, dodatkowo dostęp do Drugiej Opinii Medycznej, dzięki której można zweryfikować dostępność nowocześniejszych metod leczenia poważnej choroby.
 • Prudential przejmie opłacanie składki w przypadku:
  • niezdolności do pracy,
  • poważnego zachorowania (jednego z 41),
  • poważnego inwalidztwa (jednego z 19),
  • śmierci właściciela polisy (dotyczy produktu Start w Życie) – dzięki temu dziecko otrzyma to, co zaplanował dla niego właściciel polisy.
 • Ochrona na wypadek poważnego inwalidztwa (29 przypadków).
 • Ochrona dla dziecka na wypadek poważnego zachorowania (11 poważnych zachorowań) lub niezdolności do samodzielnej egzystencji.

Sumy ubezpieczenia w umowach dodatkowych może być inna niż suma ubezpieczenia w umowie głównej.