Stawki 2020

 • I Kwartał 2020

  Zgodnie z ogólnymi warunkami ubezpieczenia (OWU) Prudential ustala stawki premii rocznej dla ubezpieczeń oszczędnościowych: EMERYTURA BEZ OBAW, OSZCZĘDNOŚCI NA PLUS, OSZCZĘDNOŚCI BEZ OBAW, START W ŻYCIE oraz PEWNY KAPITAŁ, których rocznica przypada w pierwszym kwartale 2020 r.

  Stawki dotyczą ubezpieczeń oszczędnościowych:

  • EMERYTURA BEZ OBAW
  • OSZCZĘDNOŚCI NA PLUS
  • START W ŻYCIE

  zawartych na podstawie OWU:
  SAE/1/2013, REE/1/2013, CHE/1/2013, SAE/1/2014, REE/1/2014, CHE/1/2014

  Rok zawarcia umowy Stawka premii od Profil Oszczędzania Konserwatywny Profil Oszczędzania Zrównoważony
  2013-2015 Gwarantowanej Sumy Ubezpieczenia 0,22% 0,40%
  Wartość premii rocznych zadeklarowanych w latach ubiegłych
  (stawka obowiązująca dla polis od drugiej rocznicy ich zawarcia)
  2,20% 4,00%

  Stawki dotyczą ubezpieczeń oszczędnościowych:

  • EMERYTURA BEZ OBAW
  • OSZCZĘDNOŚCI NA PLUS
  • OSZCZĘDNOŚCI BEZ OBAW
  • START W ŻYCIE

  zawartych na podstawie OWU:
  SAE/1/2015, REE/1/2015, CHE/1/2015, SAE/1/2016, REE/1/2016, CHE/1/2016, SAE/1/2017, REE/1/2017, CHE/1/2017, SAE/1/2018, REE/1/2018, CHE/1/2018, SAE/1/2019, REE/1/2019, CHE/1/2019

  Rok zawarcia umowy Stawka premii od Profil Oszczędzania Konserwatywny Profil Oszczędzania Zrównoważony
  2016-2018 Gwarantowanej Sumy Ubezpieczenia 0,29% 0,45%
  Wartość premii rocznych zadeklarowanych w latach ubiegłych
  (stawka obowiązująca dla polis od drugiej rocznicy ich zawarcia)
  2,90% 4,50%
  2019 Gwarantowanej Sumy Ubezpieczenia 0,29% 0,45%

  Stawki dotyczą ubezpieczeń na życie:

  • PEWNY KAPITAŁ

  zawartych na podstawie OWU:
  LPP/1/2016, LPP/1/2017, LPP/1/2018, LPP/1/2019

  Rok zawarcia umowy Stawka premii od Pewny kapitał
  2016-2018 Gwarantowanej Sumy Ubezpieczenia 0,32%
  Wartość premii rocznych zadeklarowanych w latach ubiegłych
  (stawka obowiązująca dla polis od drugiej rocznicy ich zawarcia)
  3,20%
  2019 Gwarantowanej Sumy Ubezpieczenia 0,32%

  W przypadku umów zawartych na podstawie OWU: SAE/1/2019, REE/1/2019, CHE/1/2019, LPP/1/2019, dla których w tym kwartale przypada pierwsza rocznica nie jest możliwe zadeklarowanie stawek wyliczanych w oparciu o wcześniejsze premie. W kolejnych latach, zgodnie z OWU, Prudential będzie ustalał dla tych umów dwie stawki premii rocznej: pierwsza będzie miała zastosowanie do Gwarantowanej Sumy Ubezpieczenia, a druga do wcześniej ustalonych premii. Prosimy pamiętać, że ustalone premie roczne są gwarantowane, ale staną się należne na zasadach opisanych w danych OWU, mających zastosowanie do zawartych na ich podstawie umów ubezpieczenia.

 • II Kwartał 2020

  Zgodnie z Ogólnymi warunkami umowy (OWU) Prudential ustala stawki premii rocznej dla ubezpieczeń oszczędnościowych: EMERYTURA BEZ OBAW, OSZCZĘDNOŚCI NA PLUS, OSZCZĘDNOŚCI BEZ OBAW, START W ŻYCIE oraz PEWNY KAPITAŁ, których rocznica przypada w drugim kwartale 2020 r.

  Stawki dotyczą ubezpieczeń oszczędnościowych:

  • EMERYTURA BEZ OBAW
  • OSZCZĘDNOŚCI NA PLUS
  • START W ŻYCIE

  zawartych na podstawie OWU:
  SAE/1/2013, REE/1/2013, CHE/1/2013, SAE/1/2014, REE/1/2014, CHE/1/2014

  Rok zawarcia umowy Stawka premii od Profil Oszczędzania Konserwatywny Profil Oszczędzania Zrównoważony
  2013-2015 Gwarantowanej Sumy Ubezpieczenia 0,22% 0,40%
  Wartość premii rocznych zadeklarowanych w latach ubiegłych
  (stawka obowiązująca dla polis od drugiej rocznicy ich zawarcia)
  2,20% 4,00%

  Stawki dotyczą ubezpieczeń oszczędnościowych:

  • EMERYTURA BEZ OBAW
  • OSZCZĘDNOŚCI NA PLUS
  • OSZCZĘDNOŚCI BEZ OBAW
  • START W ŻYCIE

  zawartych na podstawie OWU:
  SAE/1/2015, REE/1/2015, CHE/1/2015, SAE/1/2016, REE/1/2016, CHE/1/2016, SAE/1/2017, REE/1/2017, CHE/1/2017, SAE/1/2018, REE/1/2018, CHE/1/2018, SAE/1/2019, REE/1/2019, CHE/1/2019

  Rok zawarcia umowy Stawka premii od Profil Oszczędzania Konserwatywny Profil Oszczędzania Zrównoważony
  2015-2018 Gwarantowanej Sumy Ubezpieczenia 0,29% 0,45%
  Wartości premii rocznych zadeklarowanych w latach ubiegłych
  (stawka obowiązująca dla polis od drugiej rocznicy ich zawarcia)
  2,90% 4,50%
  2019 Gwarantowanej Sumy Ubezpieczenia 0,29% 0,45%

  Stawki dotyczą ubezpieczeń na życie

  • PEWNY KAPITAŁ

  zawartych na podstawie OWU:
  LPP/1/2016, LPP/1/2017, LPP/1/2018, LPP/1/2019

  Rok zawarcia umowy Stawka premii od Pewny kapitał
  2016-2018 Gwarantowanej Sumy Ubezpieczenia 0,32%
  Wartości premii rocznych zadeklarowanych w latach ubiegłych
  (stawka obowiązująca dla polis od drugiej rocznicy ich zawarcia)
  3,20%
  2019 Gwarantowanej Sumy Ubezpieczenia 0,32%

  W przypadku umów zawartych na podstawie OWU: SAE/1/2019, REE/1/2019, CHE/1/2019, LPP/1/2019, dla których w tym kwartale przypada pierwsza rocznica nie jest możliwe zadeklarowanie stawek wyliczanych w oparciu o wcześniejsze premie. W kolejnych latach, zgodnie z OWU, Prudential będzie ustalał dla tych umów dwie stawki premii rocznej: pierwsza będzie miała zastosowanie do Gwarantowanej Sumy Ubezpieczenia, a druga do wcześniej ustalonych premii. Prosimy pamiętać, że ustalone premie roczne są gwarantowane, ale staną się należne na zasadach opisanych w danych OWU, mających zastosowanie do zawartych na ich podstawie umów ubezpieczenia.

 • III Kwartał 2020

  Zgodnie z Ogólnymi warunkami umowy (OWU) Prudential ustala stawki premii rocznej dla ubezpieczeń oszczędnościowych: EMERYTURA BEZ OBAW, OSZCZĘDNOŚCI NA PLUS, OSZCZĘDNOŚCI BEZ OBAW, START W ŻYCIE oraz PEWNY KAPITAŁ, których rocznica przypada w trzecim kwartale 2020 r.

  Stawki dotyczą ubezpieczeń oszczędnościowych:

  • EMERYTURA BEZ OBAW
  • OSZCZĘDNOŚCI NA PLUS
  • START W ŻYCIE

  zawartych na podstawie OWU:
  SAE/1/2013, REE/1/2013, CHE/1/2013, SAE/1/2014, REE/1/2014, CHE/1/2014

  Rok zawarcia umowy Stawka premii od Profil Oszczędzania Konserwatywny Profil Oszczędzania Zrównoważony
  2013-2015 Gwarantowanej Sumy Ubezpieczenia 0,17% 0,35%
  Wartości premii rocznych zadeklarowanych w latach ubiegłych
  (stawka obowiązująca dla polis od drugiej rocznicy ich zawarcia)
  1,70% 3,50%

  Stawki dotyczą ubezpieczeń oszczędnościowych:

  • EMERYTURA BEZ OBAW
  • OSZCZĘDNOŚCI NA PLUS
  • OSZCZĘDNOŚCI BEZ OBAW
  • START W ŻYCIE

  zawartych na podstawie OWU:
  SAE/1/2015, REE/1/2015, CHE/1/2015, SAE/1/2016, REE/1/2016, CHE/1/2016, SAE/1/2017, REE/1/2017, CHE/1/2017, SAE/1/2018, REE/1/2018, CHE/1/2018, SAE/1/2019, REE/1/2019, CHE/1/2019

  Rok zawarcia umowy Stawka premii od Profil Oszczędzania Konserwatywny Profil Oszczędzania Zrównoważony
  2015-2016 Gwarantowanej Sumy Ubezpieczenia 0,24% 0,40%
  Wartości premii rocznych zadeklarowanych w latach ubiegłych
  (stawka obowiązująca dla polis od drugiej rocznicy ich zawarcia)
  2,40% 4,00%
  2017-2018 Gwarantowanej Sumy Ubezpieczenia 0,27% 0,43%
  Wartości premii rocznych zadeklarowanych w latach ubiegłych
  (stawka obowiązująca dla polis od drugiej rocznicy ich zawarcia)
  2,70% 4,30%
  2019 Gwarantowanej Sumy Ubezpieczenia 0,27% 0,43%

  Stawki dotyczą ubezpieczeń na życie

  • PEWNY KAPITAŁ

  zawartych na podstawie OWU:
  LPP/1/2016, LPP/1/2017, LPP/1/2018, LPP/1/2019

  Rok zawarcia umowy Stawka premii od Pewny kapitał
  2016-2018 Gwarantowanej Sumy Ubezpieczenia 0,25%
  Wartości premii rocznych zadeklarowanych w latach ubiegłych
  (stawka obowiązująca dla polis od drugiej rocznicy ich zawarcia)
  2,50%
  2019 Gwarantowanej Sumy Ubezpieczenia 0,25%

  W przypadku umów zawartych na podstawie OWU: SAE/1/2019, REE/1/2019, CHE/1/2019, LPP/1/2019, dla których w tym kwartale przypada pierwsza rocznica nie jest możliwe zadeklarowanie stawek wyliczanych w oparciu o wcześniejsze premie. W kolejnych latach, zgodnie z OWU, Prudential będzie ustalał dla tych umów dwie stawki premii rocznej: pierwsza będzie miała zastosowanie do Gwarantowanej Sumy Ubezpieczenia, a druga do wcześniej ustalonych premii. Prosimy pamiętać, że ustalone premie roczne są gwarantowane, ale staną się należne na zasadach opisanych w danych OWU, mających zastosowanie do zawartych na ich podstawie umów ubezpieczenia.

 • IV Kwartał 2020

  Zgodnie z Ogólnymi warunkami umowy (OWU) Prudential ustala stawki premii rocznej dla ubezpieczeń oszczędnościowych: EMERYTURA BEZ OBAW, OSZCZĘDNOŚCI NA PLUS, OSZCZĘDNOŚCI BEZ OBAW, START W ŻYCIE oraz PEWNY KAPITAŁ, których rocznica przypada w czwartym kwartale 2020 r.

  Stawki dotyczą ubezpieczeń oszczędnościowych:

  • EMERYTURA BEZ OBAW
  • OSZCZĘDNOŚCI NA PLUS
  • START W ŻYCIE

  zawartych na podstawie OWU:
  SAE/1/2013, REE/1/2013, CHE/1/2013, SAE/1/2014, REE/1/2014, CHE/1/2014

  Rok zawarcia umowy Stawka premii od Profil Oszczędzania Konserwatywny Profil Oszczędzania Zrównoważony
  2013-2015 Gwarantowanej Sumy Ubezpieczenia 0,17% 0,35%
  Wartości premii rocznych zadeklarowanych w latach ubiegłych
  (stawka obowiązująca dla polis od drugiej rocznicy ich zawarcia)
  1,70% 3,50%

  Stawki dotyczą ubezpieczeń oszczędnościowych:

  • EMERYTURA BEZ OBAW
  • OSZCZĘDNOŚCI NA PLUS
  • OSZCZĘDNOŚCI BEZ OBAW
  • START W ŻYCIE

  zawartych na podstawie OWU:
  SAE/1/2015, REE/1/2015, CHE/1/2015, SAE/1/2016, REE/1/2016, CHE/1/2016, SAE/1/2017, REE/1/2017, CHE/1/2017, SAE/1/2018, REE/1/2018, CHE/1/2018, SAE/1/2019, REE/1/2019, CHE/1/2019

  Rok zawarcia umowy Stawka premii od Profil Oszczędzania Konserwatywny Profil Oszczędzania Zrównoważony
  2015-2016 Gwarantowanej Sumy Ubezpieczenia 0,24% 0,40%
  Wartości premii rocznych zadeklarowanych w latach ubiegłych
  (stawka obowiązująca dla polis od drugiej rocznicy ich zawarcia)
  2,40% 4,00%
  2017-2018 Gwarantowanej Sumy Ubezpieczenia 0,27% 0,43%
  Wartości premii rocznych zadeklarowanych w latach ubiegłych
  (stawka obowiązująca dla polis od drugiej rocznicy ich zawarcia)
  2,70% 4,30%
  2019 Gwarantowanej Sumy Ubezpieczenia 0,27% 0,43%

  Stawki dotyczą ubezpieczeń na życie

  • PEWNY KAPITAŁ

  zawartych na podstawie OWU:
  LPP/1/2016, LPP/1/2017, LPP/1/2018, LPP/1/2019

  Rok zawarcia umowy Stawka premii od Pewny kapitał
  2016-2018 Gwarantowanej Sumy Ubezpieczenia 0,25%
  Wartości premii rocznych zadeklarowanych w latach ubiegłych
  (stawka obowiązująca dla polis od drugiej rocznicy ich zawarcia)
  2,50%
  2019 Gwarantowanej Sumy Ubezpieczenia 0,25%

  W przypadku umów zawartych na podstawie OWU: SAE/1/2019, REE/1/2019, CHE/1/2019, LPP/1/2019, dla których w tym kwartale przypada pierwsza rocznica nie jest możliwe zadeklarowanie stawek wyliczanych w oparciu o wcześniejsze premie. W kolejnych latach, zgodnie z OWU, Prudential będzie ustalał dla tych umów dwie stawki premii rocznej: pierwsza będzie miała zastosowanie do Gwarantowanej Sumy Ubezpieczenia, a druga do wcześniej ustalonych premii. Prosimy pamiętać, że ustalone premie roczne są gwarantowane, ale staną się należne na zasadach opisanych w danych OWU, mających zastosowanie do zawartych na ich podstawie umów ubezpieczenia.