Stawki 2023

 • I Kwartał 2023

  Zgodnie z Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia (OWU) Prudential ustala stawki premii rocznej dla ubezpieczeń na życie i dożycie: EMERYTURA BEZ OBAW, OSZCZĘDNOŚCI NA PLUS, OSZCZĘDNOŚCI BEZ OBAW, START W ŻYCIE oraz PEWNY KAPITAŁ, których rocznica przypada w pierwszym kwartale 2023 r.

  Stawki dotyczą ubezpieczeń na życie i dożycie o sygnaturze OWU:

  • EMERYTURA BEZ OBAW: REE: 1/2013, REE/1/2014,
  • OSZCZĘDNOŚCI NA PLUS: SAE: 1/2013, SAE/1/2014,
  • START W ŻYCIE: CHE/1/2013, CHE/1/2014.

  Rok zawarcia umowy Stawka premii od Profil Oszczędzania Konserwatywny Profil Oszczędzania Zrównoważony
  2013-2015 Gwarantowanej sumy ubezpieczenia 0,35% 0,50%
  Wartości premii rocznych zadeklarowanych w latach ubiegłych 3,50% 5,00%

  Stawki dotyczą ubezpieczeń na życie i dożycie o sygnaturze OWU:

  • EMERYTURA BEZ OBAW: REE/1/2015, REE/1/2016, REE/1/2017, REE/1/2018, REE/1/2019,
  • OSZCZĘDNOŚCI NA PLUS/OSZCZĘDNOŚCI BEZ OBAW: SAE/1/2015, SAE1/2016, SAE1/2017, SAE/1/2018, SAE/1/2019,
  • START W ŻYCIE: CHE/1/2015, CHE/1/2016, CHE/1/2017, CHE/1/2018, CHE/1/2019.

  Rok zawarcia umowy Stawka premii od Profil Oszczędzania Konserwatywny Profil Oszczędzania Zrównoważony
  2015 Gwarantowanej sumy ubezpieczenia 0,38% 0,55%
  Wartości premii rocznych zadeklarowanych w latach ubiegłych 3,80% 5,50%
  2016-2020 Gwarantowanej sumy ubezpieczenia 0,40% 0,55%
  Wartości premii rocznych zadeklarowanych w latach ubiegłych 4,00% 5,50%

  Stawki dotyczą ubezpieczeń na życie i dożycie o sygnaturze OWU:

  • EMERYTURA BEZ OBAW: REE/1/2020, REE/1/2021, REE/1/2022
  • OSZCZĘDNOŚCI BEZ OBAW: SAE/1/2020, SAE/1/2021, SAE/1/2022
  • START W ŻYCIE: CHE/1/2020, CHE/1/2021, CHE/1/2022.

  Rok zawarcia umowy Stawka premii od Profil Oszczędzania Konserwatywny Profil Oszczędzania Zrównoważony
  2020-2021 Gwarantowanej sumy z tytułu dożycia 0,42% 0,50%
  Wartości premii rocznych zadeklarowanych w latach ubiegłych 4,20% 5,00%
  2022 Gwarantowanej sumy z tytułu dożycia 0,42% 0,50%

  Stawki dotyczą ubezpieczeń na życie i dożycie o sygnaturze OWU:

  • PEWNY KAPITAŁ: LPP/1/2016, LPP/1/2017, LPP/1/2018, LPP/1/2019, LPP/1/2021, LPP/1/2022

  Rok zawarcia umowy Stawka premii od Pewny kapitał
  2017-2021 Gwarantowanej sumy ubezpieczenia 0,30%
  Wartości premii rocznych zadeklarowanych w latach ubiegłych 3,00%
  2022 Gwarantowanej sumy ubezpieczenia 0,40%

  W przypadku umów zawartych na podstawie OWU SAE/1/2022, REE/1/2022, CHE/1/2022, LPP/1/2022, dla których w tym kwartale przypada pierwsza rocznica nie jest możliwe zadeklarowanie stawek wyliczanych w oparciu o wcześniejsze premie.
  W kolejnych latach, zgodnie z OWU, Prudential będzie ustalał dla tych umów dwie stawki premii rocznej: pierwsza będzie miała zastosowanie do Gwarantowanej sumy ubezpieczenia/Gwarantowanej sumy z tytułu dożycia, a druga do wcześniej ustalonych premii.

  Prosimy pamiętać, że ustalone premie roczne nie mogą zostać zmienione przez Prudential i w tej mierze są gwarantowane, jednak staną się należne w przypadku dożycia przez Ubezpieczonego ostatniego dnia Okresu ubezpieczenia, na zasadach opisanych w danych OWU, mających zastosowanie do zawartych na ich podstawie umów ubezpieczenia.

  W przypadku umów, dla których w tym kwartale przypada ostatni dzień Okresu ubezpieczenia i zakończenie umowy, premie roczne nie są deklarowane. Na koniec Okresu ubezpieczenia może zostać natomiast przyznana premia końcowa.

 • II Kwartał 2023

  Rok zawarcia umowy Stawka premii od Profil Oszczędzania Konserwatywny Profil Oszczędzania Zrównoważony

  Rok zawarcia umowy Stawka premii od Profil Oszczędzania Konserwatywny Profil Oszczędzania Zrównoważony

  Rok zawarcia umowy Stawka premii od Profil Oszczędzania Konserwatywny Profil Oszczędzania Zrównoważony

  Rok zawarcia umowy Stawka premii od Pewny kapitał

 • III Kwartał 2023

  Rok zawarcia umowy Stawka premii od Profil Oszczędzania Konserwatywny Profil Oszczędzania Zrównoważony

  Rok zawarcia umowy Stawka premii od Profil Oszczędzania Konserwatywny Profil Oszczędzania Zrównoważony

  Rok zawarcia umowy Stawka premii od Profil Oszczędzania Konserwatywny Profil Oszczędzania Zrównoważony

  Rok zawarcia umowy Stawka premii od Pewny kapitał

 • IV Kwartał 2023

  Rok zawarcia umowy Stawka premii od Profil Oszczędzania Konserwatywny Profil Oszczędzania Zrównoważony

  Rok zawarcia umowy Stawka premii od Profil Oszczędzania Konserwatywny Profil Oszczędzania Zrównoważony

  Rok zawarcia umowy Stawka premii od Profil Oszczędzania Konserwatywny Profil Oszczędzania Zrównoważony

  Rok zawarcia umowy Stawka premii od Pewny kapitał