Stawki 2023

 • I Kwartał 2023

  Zgodnie z Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia (OWU) Prudential ustala stawki premii rocznej dla ubezpieczeń na życie i dożycie: EMERYTURA BEZ OBAW, OSZCZĘDNOŚCI NA PLUS, OSZCZĘDNOŚCI BEZ OBAW, START W ŻYCIE oraz PEWNY KAPITAŁ, których rocznica przypada w pierwszym kwartale 2023 r.

  Stawki dotyczą ubezpieczeń na życie i dożycie o sygnaturze OWU:

  • EMERYTURA BEZ OBAW: REE/1/2013, REE/1/2014,
  • OSZCZĘDNOŚCI NA PLUS: SAE/1/2013, SAE/1/2014,
  • START W ŻYCIE: CHE/1/2013, CHE/1/2014.

  Rok zawarcia umowy Stawka premii od Profil Oszczędzania Konserwatywny Profil Oszczędzania Zrównoważony
  2013-2015 Gwarantowanej sumy ubezpieczenia 0,35% 0,50%
  Wartości premii rocznych zadeklarowanych w latach ubiegłych 3,50% 5,00%

  Stawki dotyczą ubezpieczeń na życie i dożycie o sygnaturze OWU:

  • EMERYTURA BEZ OBAW: REE/1/2015, REE/1/2016, REE/1/2017, REE/1/2018, REE/1/2019,
  • OSZCZĘDNOŚCI NA PLUS/OSZCZĘDNOŚCI BEZ OBAW: SAE/1/2015, SAE1/2016, SAE1/2017, SAE/1/2018, SAE/1/2019,
  • START W ŻYCIE: CHE/1/2015, CHE/1/2016, CHE/1/2017, CHE/1/2018, CHE/1/2019.

  Rok zawarcia umowy Stawka premii od Profil Oszczędzania Konserwatywny Profil Oszczędzania Zrównoważony
  2015 Gwarantowanej sumy ubezpieczenia 0,38% 0,55%
  Wartości premii rocznych zadeklarowanych w latach ubiegłych 3,80% 5,50%
  2016-2020 Gwarantowanej sumy ubezpieczenia 0,40% 0,55%
  Wartości premii rocznych zadeklarowanych w latach ubiegłych 4,00% 5,50%

  Stawki dotyczą ubezpieczeń na życie i dożycie o sygnaturze OWU:

  • EMERYTURA BEZ OBAW: REE/1/2020, REE/1/2021, REE/1/2022
  • OSZCZĘDNOŚCI BEZ OBAW: SAE/1/2020, SAE/1/2021, SAE/1/2022
  • START W ŻYCIE: CHE/1/2020, CHE/1/2021, CHE/1/2022.

  Rok zawarcia umowy Stawka premii od Profil Oszczędzania Konserwatywny Profil Oszczędzania Zrównoważony
  2020-2021 Gwarantowanej sumy z tytułu dożycia 0,42% 0,50%
  Wartości premii rocznych zadeklarowanych w latach ubiegłych 4,20% 5,00%
  2022 Gwarantowanej sumy z tytułu dożycia 0,42% 0,50%

  Stawki dotyczą ubezpieczeń na życie i dożycie o sygnaturze OWU:

  • PEWNY KAPITAŁ: LPP/1/2016, LPP/1/2017, LPP/1/2018, LPP/1/2019, LPP/1/2021, LPP/1/2022

  Rok zawarcia umowy Stawka premii od Pewny kapitał
  2017-2021 Gwarantowanej sumy ubezpieczenia 0,30%
  Wartości premii rocznych zadeklarowanych w latach ubiegłych 3,00%
  2022 Gwarantowanej sumy ubezpieczenia 0,40%

  W przypadku umów zawartych na podstawie OWU SAE/1/2022, REE/1/2022, CHE/1/2022, LPP/1/2022, dla których w tym kwartale przypada pierwsza rocznica nie jest możliwe zadeklarowanie stawek wyliczanych w oparciu o wcześniejsze premie.
  W kolejnych latach, zgodnie z OWU, Prudential będzie ustalał dla tych umów dwie stawki premii rocznej: pierwsza będzie miała zastosowanie do Gwarantowanej sumy ubezpieczenia/Gwarantowanej sumy z tytułu dożycia, a druga do wcześniej ustalonych premii.

  Prosimy pamiętać, że ustalone premie roczne nie mogą zostać zmienione przez Prudential i w tej mierze są gwarantowane, jednak staną się należne w przypadku dożycia przez Ubezpieczonego ostatniego dnia Okresu ubezpieczenia, na zasadach opisanych w danych OWU, mających zastosowanie do zawartych na ich podstawie umów ubezpieczenia.

  W przypadku umów, dla których w tym kwartale przypada ostatni dzień Okresu ubezpieczenia i zakończenie umowy, premie roczne nie są deklarowane. Na koniec Okresu ubezpieczenia może zostać natomiast przyznana premia końcowa.

 • II Kwartał 2023

  Zgodnie z Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia (OWU) Prudential ustala stawki premii rocznej dla ubezpieczeń na życie i dożycie: EMERYTURA BEZ OBAW, OSZCZĘDNOŚCI NA PLUS, OSZCZĘDNOŚCI BEZ OBAW, START W ŻYCIE oraz PEWNY KAPITAŁ, których rocznica przypada w drugim kwartale 2023 r.

  Stawki dotyczą ubezpieczeń na życie i dożycie o sygnaturze OWU:

  • EMERYTURA BEZ OBAW: REE/1/2013, REE/1/2014,
  • OSZCZĘDNOŚCI NA PLUS: SAE/1/2013, SAE/1/2014,
  • START W ŻYCIE: CHE/1/2013, CHE/1/2014.

  Rok zawarcia umowy Stawka premii od Profil Oszczędzania Konserwatywny Profil Oszczędzania Zrównoważony
  2013-2015 Gwarantowanej sumy ubezpieczenia 0,35% 0,50%
  Wartości premii rocznych zadeklarowanych w latach ubiegłych 3,50% 5,00%

  Stawki dotyczą ubezpieczeń na życie i dożycie o sygnaturze OWU:

  • EMERYTURA BEZ OBAW: REE/1/2015, REE/1/2016, REE/1/2017, REE/1/2019,
  • OSZCZĘDNOŚCI NA PLUS/OSZCZĘDNOŚCI BEZ OBAW: SAE/1/2015, SAE1/2016, SAE1/2017, SAE/1/2019,
  • START W ŻYCIE: CHE/1/2016, CHE/1/2017, CHE/1/2019.

  Rok zawarcia umowy Stawka premii od Profil Oszczędzania Konserwatywny Profil Oszczędzania Zrównoważony
  2015 Gwarantowanej sumy ubezpieczenia 0,38% 0,55%
  Wartości premii rocznych zadeklarowanych w latach ubiegłych 3,80% 5,50%
  2016-2020 Gwarantowanej sumy ubezpieczenia 0,40% 0,55%
  Wartości premii rocznych zadeklarowanych w latach ubiegłych 4,00% 5,50%

  Stawki dotyczą ubezpieczeń na życie i dożycie o sygnaturze OWU:

  • EMERYTURA BEZ OBAW: REE/1/2020, REE/1/2021, REE/1/2022
  • OSZCZĘDNOŚCI BEZ OBAW: SAE/1/2020, SAE/1/2021, SAE/1/2022
  • START W ŻYCIE: CHE/1/2020, CHE/1/2021, CHE/1/2022.

  Rok zawarcia umowy Stawka premii od Profil Oszczędzania Konserwatywny Profil Oszczędzania Zrównoważony
  2020-2021 Gwarantowanej sumy z tytułu dożycia 0,42% 0,50%
  Wartości premii rocznych zadeklarowanych w latach ubiegłych 4,20% 5,00%
  2022 Gwarantowanej sumy z tytułu dożycia 0,42% 0,50%

  Stawki dotyczą ubezpieczeń na życie i dożycie o sygnaturze OWU:

  • PEWNY KAPITAŁ: LPP/1/2016, LPP/1/2017, LPP/1/2019, LPP/1/2021, LPP/1/2022

  Rok zawarcia umowy Stawka premii od Pewny kapitał
  2017-2021 Gwarantowanej sumy ubezpieczenia 0,30%
  Wartości premii rocznych zadeklarowanych w latach ubiegłych 3,00%
  2022 Gwarantowanej sumy ubezpieczenia 0,40%

  W przypadku umów zawartych na podstawie OWU SAE/1/2022, REE/1/2022, CHE/1/2022, LPP/1/2022, dla których w tym kwartale przypada pierwsza rocznica nie jest możliwe zadeklarowanie stawek wyliczanych w oparciu o wcześniejsze premie.
  W kolejnych latach, zgodnie z OWU, Prudential będzie ustalał dla tych umów dwie stawki premii rocznej: pierwsza będzie miała zastosowanie do Gwarantowanej sumy ubezpieczenia/Gwarantowanej sumy z tytułu dożycia, a druga do wcześniej ustalonych premii.

  Prosimy pamiętać, że ustalone premie roczne nie mogą zostać zmienione przez Prudential i w tej mierze są gwarantowane, jednak staną się należne w przypadku dożycia przez Ubezpieczonego ostatniego dnia Okresu ubezpieczenia, na zasadach opisanych w danych OWU, mających zastosowanie do zawartych na ich podstawie umów ubezpieczenia.

  W przypadku umów, dla których w tym kwartale przypada ostatni dzień Okresu ubezpieczenia i zakończenie umowy, premie roczne nie są deklarowane. Na koniec Okresu ubezpieczenia może zostać natomiast przyznana premia końcowa.

 • III Kwartał 2023

  Zgodnie z Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia (OWU) Prudential ustala stawki premii rocznej dla ubezpieczeń na życie i dożycie: EMERYTURA BEZ OBAW, OSZCZĘDNOŚCI NA PLUS, OSZCZĘDNOŚCI BEZ OBAW, START W ŻYCIE oraz PEWNY KAPITAŁ, których rocznica przypada w trzecim kwartale 2023 r.

  Stawki dotyczą ubezpieczeń na życie i dożycie o sygnaturze OWU:

  • EMERYTURA BEZ OBAW: REE/1/2013, REE/1/2014,
  • OSZCZĘDNOŚCI NA PLUS: SAE/1/2013, SAE/1/2014,
  • START W ŻYCIE: CHE/1/2013, CHE/1/2014.

  Rok zawarcia umowy Stawka premii od Profil Oszczędzania Konserwatywny Profil Oszczędzania Zrównoważony
  2013-2015 Gwarantowanej sumy ubezpieczenia 0,35% 0,50%
  Wartości premii rocznych zadeklarowanych w latach ubiegłych 3,50% 5,00%

  Stawki dotyczą ubezpieczeń na życie i dożycie o sygnaturze OWU:

  • EMERYTURA BEZ OBAW: REE/1/2015, REE/1/2016, REE/1/2017, REE/1/2018, REE/1/2019,
  • OSZCZĘDNOŚCI NA PLUS/OSZCZĘDNOŚCI BEZ OBAW: SAE/1/2015, SAE1/2016, SAE1/2017, SAE/1/2018, SAE/1/2019,
  • START W ŻYCIE: CHE/1/2015, CHE/1/2016, CHE/1/2017, CHE/1/2018, CHE/1/2019.

  Rok zawarcia umowy Stawka premii od Profil Oszczędzania Konserwatywny Profil Oszczędzania Zrównoważony
  2015 Gwarantowanej sumy ubezpieczenia 0,38% 0,55%
  Wartości premii rocznych zadeklarowanych w latach ubiegłych 3,80% 5,50%
  2016-2020 Gwarantowanej sumy ubezpieczenia 0,40% 0,55%
  Wartości premii rocznych zadeklarowanych w latach ubiegłych 4,00% 5,50%

  Stawki dotyczą ubezpieczeń na życie i dożycie o sygnaturze OWU:

  • EMERYTURA BEZ OBAW: REE/1/2020, REE/1/2021, REE/1/2022, REE/2/2022
  • OSZCZĘDNOŚCI BEZ OBAW: SAE/1/2020, SAE/1/2021, SAE/1/2022, SAE/2/2022
  • START W ŻYCIE: CHE/1/2020, CHE/1/2021, CHE/1/2022, CHE/2/2022.

  Rok zawarcia umowy Stawka premii od Profil Oszczędzania Konserwatywny Profil Oszczędzania Zrównoważony
  2020-2021 Gwarantowanej sumy z tytułu dożycia 0,42% 0,50%
  Wartości premii rocznych zadeklarowanych w latach ubiegłych 4,20% 5,00%
  2022 Gwarantowanej sumy z tytułu dożycia 0,42% 0,50%

  Stawki dotyczą ubezpieczeń na życie i dożycie o sygnaturze OWU:

  • PEWNY KAPITAŁ: LPP/1/2016, LPP/1/2017, LPP/1/2018, LPP/1/2019, LPP/1/2021, LPP/1/2022, LPP/2/2022

  Rok zawarcia umowy Stawka premii od Pewny kapitał
  2017-2021 Gwarantowanej sumy ubezpieczenia 0,30%
  Wartości premii rocznych zadeklarowanych w latach ubiegłych 3,00%
  2022 Gwarantowanej sumy ubezpieczenia 0,40%

  W przypadku umów zawartych na podstawie OWU SAE/1/2022, SAE/2/2022, REE/1/2022, REE/2/2022, CHE/1/2022, CHE/2/2022, LPP/1/2022, LPP/2/2022 dla których w tym kwartale przypada pierwsza rocznica nie jest możliwe zadeklarowanie stawek wyliczanych w oparciu o wcześniejsze premie.
  W kolejnych latach, zgodnie z OWU, Prudential będzie ustalał dla tych umów dwie stawki premii rocznej: pierwsza będzie miała zastosowanie do Gwarantowanej sumy ubezpieczenia/Gwarantowanej sumy z tytułu dożycia, a druga do wcześniej ustalonych premii.

  Prosimy pamiętać, że ustalone premie roczne nie mogą zostać zmienione przez Prudential i w tej mierze są gwarantowane, jednak staną się należne w przypadku dożycia przez Ubezpieczonego ostatniego dnia Okresu ubezpieczenia, na zasadach opisanych w danych OWU, mających zastosowanie do zawartych na ich podstawie umów ubezpieczenia.

  W przypadku umów, dla których w tym kwartale przypada ostatni dzień Okresu ubezpieczenia i zakończenie umowy, premie roczne nie są deklarowane. Na koniec Okresu ubezpieczenia może zostać natomiast przyznana premia końcowa.

 • IV Kwartał 2023

  Zgodnie z Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia (OWU) Prudential ustala stawki premii rocznej dla ubezpieczeń na życie i dożycie: EMERYTURA BEZ OBAW, OSZCZĘDNOŚCI NA PLUS, OSZCZĘDNOŚCI BEZ OBAW, START W ŻYCIE oraz PEWNY KAPITAŁ, których rocznica przypada w czwartym kwartale 2023 r.

  Stawki dotyczą ubezpieczeń na życie i dożycie o sygnaturze OWU:

  • EMERYTURA BEZ OBAW: REE/1/2013, REE/1/2014,
  • OSZCZĘDNOŚCI NA PLUS: SAE/1/2013, SAE/1/2014,
  • START W ŻYCIE: CHE/1/2013, CHE/1/2014.

  Rok zawarcia umowy Stawka premii od Profil Oszczędzania Konserwatywny Profil Oszczędzania Zrównoważony
  2013-2015 Gwarantowanej sumy ubezpieczenia 0,35% 0,50%
  Wartości premii rocznych zadeklarowanych w latach ubiegłych 3,50% 5,00%

  Stawki dotyczą ubezpieczeń na życie i dożycie o sygnaturze OWU:

  • EMERYTURA BEZ OBAW: REE/1/2015, REE/1/2016, REE/1/2017, REE/1/2018, REE/1/2019,
  • OSZCZĘDNOŚCI NA PLUS/OSZCZĘDNOŚCI BEZ OBAW: SAE/1/2015, SAE1/2016, SAE1/2017, SAE/1/2018, SAE/1/2019,
  • START W ŻYCIE: CHE/1/2015, CHE/1/2016, CHE/1/2017, CHE/1/2018, CHE/1/2019.

  Rok zawarcia umowy Stawka premii od Profil Oszczędzania Konserwatywny Profil Oszczędzania Zrównoważony
  2015 Gwarantowanej sumy ubezpieczenia 0,38% 0,55%
  Wartości premii rocznych zadeklarowanych w latach ubiegłych 3,80% 5,50%
  2016-2019 Gwarantowanej sumy ubezpieczenia 0,40% 0,55%
  Wartości premii rocznych zadeklarowanych w latach ubiegłych 4,00% 5,50%

  Stawki dotyczą ubezpieczeń na życie i dożycie o sygnaturze OWU:

  • EMERYTURA BEZ OBAW: REE/1/2020, REE/1/2021, REE/1/2022, REE/2/2022
  • OSZCZĘDNOŚCI BEZ OBAW: SAE/1/2020, SAE/1/2021, SAE/1/2022, SAE/2/2022
  • START W ŻYCIE: CHE/1/2020, CHE/1/2021, CHE/1/2022, CHE/2/2022.

  Rok zawarcia umowy Stawka premii od Profil Oszczędzania Konserwatywny Profil Oszczędzania Zrównoważony
  2020-2021 Gwarantowanej sumy z tytułu dożycia 0,42% 0,50%
  Wartości premii rocznych zadeklarowanych w latach ubiegłych 4,20% 5,00%
  2022 Gwarantowanej sumy z tytułu dożycia 0,42% 0,50%

  Stawki dotyczą ubezpieczeń na życie i dożycie o sygnaturze OWU:

  • PEWNY KAPITAŁ: LPP/1/2016, LPP/1/2017, LPP/1/2018, LPP/1/2019, LPP/1/2021, LPP/1/2022, LPP/2/2022

  Rok zawarcia umowy Stawka premii od Pewny kapitał
  2017-2021 Gwarantowanej sumy ubezpieczenia 0,30%
  Wartości premii rocznych zadeklarowanych w latach ubiegłych 3,00%
  2022 Gwarantowanej sumy ubezpieczenia 0,40%

  W przypadku umów zawartych na podstawie OWU SAE/2/2022, REE/2/2022, CHE/2/2022, LPP/2/2022, dla których w tym kwartale przypada pierwsza rocznica nie jest możliwe zadeklarowanie stawek wyliczanych w oparciu o wcześniejsze premie.
  W kolejnych latach, zgodnie z OWU, Prudential będzie ustalał dla tych umów dwie stawki premii rocznej: pierwsza będzie miała zastosowanie do Gwarantowanej sumy ubezpieczenia/Gwarantowanej sumy z tytułu dożycia, a druga do wcześniej ustalonych premii.

  Prosimy pamiętać, że ustalone premie roczne nie mogą zostać zmienione przez Prudential i w tej mierze są gwarantowane, jednak staną się należne w przypad¬ku dożycia przez Ubezpieczonego ostatniego dnia Okresu ubezpieczenia, na zasadach opisanych w danych OWU, mających zastosowanie do zawartych na ich podstawie umów ubezpieczenia.

  W przypadku umów, dla których w tym kwartale przypada ostatni dzień Okresu ubezpieczenia i zakończenie umowy, premie roczne nie są deklarowane. Na koniec Okresu ubezpieczenia może zostać natomiast przyznana premia końcowa.