Stawki 2022

 • I Kwartał 2022

  Zgodnie z Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia (OWU) Prudential ustala stawki premii rocznej dla ubezpieczeń na życie i dożycie: EMERYTURA BEZ OBAW, OSZCZĘDNOŚCI NA PLUS, OSZCZĘDNOŚCI BEZ OBAW, START W ŻYCIE oraz PEWNY KAPITAŁ, których rocznica przypada w pierwszym kwartale 2022 r.

  Stawki dotyczą ubezpieczeń na życie i dożycie:

  • EMERYTURA BEZ OBAW
  • OSZCZĘDNOŚCI NA PLUS
  • START W ŻYCIE

  zawartych na podstawie OWU: REE/1/2013, REE/1/2014, SAE/1/2013, SAE/1/2014, CHE/1/2013, CHE/1/2014.

  Rok zawarcia umowy Stawka premii od Profil Oszczędzania Konserwatywny Profil Oszczędzania Zrównoważony
  2013-2015 Gwarantowanej sumy ubezpieczenia 0,17% 0,37%
  Wartości premii rocznych zadeklarowanych w latach ubiegłych 1,70% 3,70%

  Stawki dotyczą ubezpieczeń na życie i dożycie:

  • EMERYTURA BEZ OBAW
  • OSZCZĘDNOŚCI NA PLUS/OSZCZĘDZANIE BEZ OBAW
  • START W ŻYCIE

  zawartych na podstawie OWU: REE/1/2015, REE/1/2016, REE/1/2017, REE/1/2018, REE/1/2019, SAE/1/2015, SAE/1/2016, SAE/1/2017, SAE/1/2018, SAE/1/2019, CHE/1/2015, CHE/1/2016, CHE/1/2017, CHE/1/2018, CHE/1/2019.

  Rok zawarcia umowy Stawka premii od Profil Oszczędzania Konserwatywny Profil Oszczędzania Zrównoważony
  2015-2016 Gwarantowanej sumy ubezpieczenia 0,22% 0,42%
  Wartości premii rocznych zadeklarowanych w latach ubiegłych 2,20% 4,20%
  2017 Gwarantowanej sumy ubezpieczenia 0,25% 0,43%
  Wartości premii rocznych zadeklarowanych w latach ubiegłych 2,50% 4,30%
  2018-2020 Gwarantowanej sumy ubezpieczenia 0,27% 0,43%
  Wartości premii rocznych zadeklarowanych w latach ubiegłych 2,70% 4,30%

  Stawki dotyczą ubezpieczeń na życie i dożycie:

  • EMERYTURA BEZ OBAW
  • OSZCZĘDNOŚCI BEZ OBAW
  • START W ŻYCIE

  zawartych na podstawie OWU: REE/1/2020, SAE/1/2020, CHE/1/2020.

  Rok zawarcia umowy Stawka premii od Profil Oszczędzania Konserwatywny Profil Oszczędzania Zrównoważony
  2021 Gwarantowanej sumy z tytułu dożycia 0,32% 0,43%

  Stawki dotyczą ubezpieczeń na życie i dożycie:

  • PEWNY KAPITAŁ

  zawartych na podstawie OWU: LPP/1/2016, LPP/1/2017, LPP/1/2018, LPP/1/2019.

  Rok zawarcia umowy Stawka premii od Pewny kapitał
  2016-2020 Gwarantowanej sumy ubezpieczenia 0,25%
  Wartości premii rocznych zadeklarowanych w latach ubiegłych 2,50%
  2021 Gwarantowanej sumy ubezpieczenia 0,25%

  W przypadku umów zawartych na podstawie OWU: SAE/1/2020, REE/1/2020, CHE/1/2020, LPP/1/2019, dla których w tym kwartale przypada pierwsza rocznica nie jest możliwe zadeklarowanie stawek wyliczanych w oparciu o wcześniejsze premie. W kolejnych latach, zgodnie z OWU, Prudential będzie ustalał dla tych umów dwie stawki premii rocznej: pierwsza będzie miała zastosowanie do Gwarantowanej sumy ubezpieczenia/Gwarantowanej sumy z tytułu dożycia, a druga do wcześniej ustalonych premii. Prosimy pamiętać, że ustalone premie roczne są gwarantowane, ale staną się należne na zasadach opisanych w danych OWU, mających zastosowanie do zawartych na ich podstawie umów ubezpieczenia.

 • II Kwartał 2022

  Zgodnie z Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia (OWU) Prudential ustala stawki premii rocznej dla ubezpieczeń na życie i dożycie: EMERYTURA BEZ OBAW, OSZCZĘDNOŚCI NA PLUS, OSZCZĘDNOŚCI BEZ OBAW, START W ŻYCIE oraz PEWNY KAPITAŁ, których rocznica przypada w drugim kwartale 2022 r.

  Stawki dotyczą ubezpieczeń na życie i dożycie o sygnaturze OWU:

  • EMERYTURA BEZ OBAW: REE: 1/2013, REE/1/2014,
  • OSZCZĘDNOŚCI NA PLUS: SAE: 1/2013, SAE/1/2014,
  • START W ŻYCIE: CHE/1/2013, CHE/1/2014.

  Rok zawarcia umowy Stawka premii od Profil Oszczędzania Konserwatywny Profil Oszczędzania Zrównoważony
  2013-2015 Gwarantowanej sumy ubezpieczenia 0,17% 0,37%
  Wartości premii rocznych zadeklarowanych w latach ubiegłych 1,70% 3,70%

  Stawki dotyczą ubezpieczeń na życie i dożycie o sygnaturze OWU:

  • EMERYTURA BEZ OBAW: REE/1/2015, REE/1/2016, REE/1/2017, REE/1/2018, REE/1/2019,
  • OSZCZĘDNOŚCI NA PLUS/OSZCZĘDNOŚCI BEZ OBAW: SAE/1/2015, SAE1/2016, SAE1/2017, SAE/1/2018, SAE/1/2019,
  • START W ŻYCIE: CHE/1/2015, CHE/1/2016, CHE/1/2017, CHE/1/2018, CHE/1/2019.

  Rok zawarcia umowy Stawka premii od Profil Oszczędzania Konserwatywny Profil Oszczędzania Zrównoważony
  2015-2016 Gwarantowanej sumy ubezpieczenia 0,22% 0,42%
  Wartości premii rocznych zadeklarowanych w latach ubiegłych 2,20% 4,20%
  2017 Gwarantowanej sumy ubezpieczenia 0,25% 0,43%
  Wartości premii rocznych zadeklarowanych w latach ubiegłych 2,50% 4,30%
  2018-2020 Gwarantowanej sumy ubezpieczenia 0,27% 0,43%
  Wartości premii rocznych zadeklarowanych w latach ubiegłych 2,70% 4,30%

  Stawki dotyczą ubezpieczeń na życie i dożycie o sygnaturze OWU:

  • EMERYTURA BEZ OBAW: REE/1/2020, REE/1/2021
  • OSZCZĘDNOŚCI BEZ OBAW: SAE/1/2020, SAE/1/2021
  • START W ŻYCIE: CHE/1/2020, CHE/1/2021.

  Rok zawarcia umowy Stawka premii od Profil Oszczędzania Konserwatywny Profil Oszczędzania Zrównoważony
  2020 Gwarantowanej sumy z tytułu dożycia 0,32% 0,43%
  Wartości premii rocznych zadeklarowanych w latach ubiegłych 3,20% 4,30%
  2021 Gwarantowanej sumy z tytułu dożycia 0,32% 0,43%

  Stawki dotyczą ubezpieczeń na życie i dożycie o sygnaturze OWU:

  • PEWNY KAPITAŁ: LPP/1/2016, LPP/1/2017, LPP/1/2018, LPP/1/2019, LPP/1/2021

  Rok zawarcia umowy Stawka premii od Pewny kapitał
  2016-2020 Gwarantowanej sumy ubezpieczenia 0,25%
  Wartości premii rocznych zadeklarowanych w latach ubiegłych 2,50%
  2021 Gwarantowanej sumy ubezpieczenia 0,25%

  W przypadku umów zawartych na podstawie OWU SAE/1/2021, REE/1/2021, CHE/1/2021, LPP/1/2021, dla których w tym kwartale przypada pierwsza rocznica nie jest możliwe zadeklarowanie stawek wyliczanych w oparciu o wcześniejsze premie. W kolejnych latach, zgodnie z OWU, Prudential będzie ustalał dla tych umów dwie stawki premii rocznej: pierwsza będzie miała zastosowanie do Gwarantowanej sumy ubezpieczenia/Gwarantowanej sumy z tytułu dożycia, a druga do wcześniej ustalonych premii. Prosimy pamiętać, że ustalone premie roczne są gwarantowane, ale staną się należne na zasadach opisanych w danych OWU, mających zastosowanie do zawartych na ich podstawie umów ubezpieczenia.

 • III Kwartał 2022

  Zgodnie z Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia (OWU) Prudential ustala stawki premii rocznej dla ubezpieczeń na życie i dożycie: EMERYTURA BEZ OBAW, OSZCZĘDNOŚCI NA PLUS, OSZCZĘDNOŚCI BEZ OBAW, START W ŻYCIE oraz PEWNY KAPITAŁ, których rocznica przypada w trzecim kwartale 2022 r.

  Stawki dotyczą ubezpieczeń na życie i dożycie o sygnaturze OWU:

  • EMERYTURA BEZ OBAW: REE: 1/2013, REE/1/2014,
  • OSZCZĘDNOŚCI NA PLUS: SAE: 1/2013, SAE/1/2014,
  • START W ŻYCIE: CHE/1/2013, CHE/1/2014.

  Rok zawarcia umowy Stawka premii od Profil Oszczędzania Konserwatywny Profil Oszczędzania Zrównoważony
  2013-2015 Gwarantowanej sumy ubezpieczenia 0,24% 0,44%
  Wartości premii rocznych zadeklarowanych w latach ubiegłych 2,40% 4,40%

  Stawki dotyczą ubezpieczeń na życie i dożycie o sygnaturze OWU:

  • EMERYTURA BEZ OBAW: REE/1/2015, REE/1/2016, REE/1/2017, REE/1/2018, REE/1/2019,
  • OSZCZĘDNOŚCI NA PLUS/OSZCZĘDNOŚCI BEZ OBAW: SAE/1/2015, SAE1/2016, SAE1/2017, SAE/1/2018, SAE/1/2019,
  • START W ŻYCIE: CHE/1/2015, CHE/1/2016, CHE/1/20

  Rok zawarcia umowy Stawka premii od Profil Oszczędzania Konserwatywny Profil Oszczędzania Zrównoważony
  2015-2016 Gwarantowanej sumy ubezpieczenia 0,27% 0,47%
  Wartości premii rocznych zadeklarowanych w latach ubiegłych 2,70% 4,70%
  2017 Gwarantowanej sumy ubezpieczenia 0,30% 0,48%
  Wartości premii rocznych zadeklarowanych w latach ubiegłych 3,00% 4,80%
  2018-2020 Gwarantowanej sumy ubezpieczenia 0,32% 0,48%
  Wartości premii rocznych zadeklarowanych w latach ubiegłych 3,20% 4,80%

  Stawki dotyczą ubezpieczeń na życie i dożycie o sygnaturze OWU:

  • EMERYTURA BEZ OBAW: REE/1/2020, REE/1/2021
  • OSZCZĘDNOŚCI BEZ OBAW: SAE/1/2020, SAE/1/2021
  • START W ŻYCIE: CHE/1/2020, CHE/1/2021.

  Rok zawarcia umowy Stawka premii od Profil Oszczędzania Konserwatywny Profil Oszczędzania Zrównoważony
  2020 Gwarantowanej sumy z tytułu dożycia 0,35% 0,46%
  Wartości premii rocznych zadeklarowanych w latach ubiegłych 3,50% 4,60%
  2021 Gwarantowanej sumy z tytułu dożycia 0,35% 0,46%

  Stawki dotyczą ubezpieczeń na życie i dożycie o sygnaturze OWU:

  • PEWNY KAPITAŁ: LPP/1/2016, LPP/1/2017, LPP/1/2018, LPP/1/2019, LPP/1/2021

  Rok zawarcia umowy Stawka premii od Pewny kapitał
  2016-2020 Gwarantowanej sumy ubezpieczenia 0,30%
  Wartości premii rocznych zadeklarowanych w latach ubiegłych 3,00%
  2021 Gwarantowanej sumy ubezpieczenia 0,30%

  W przypadku umów zawartych na podstawie OWU SAE/1/2021, REE/1/2021, CHE/1/2021, LPP/1/2021, dla których w tym kwartale przypada pierwsza rocznica nie jest możliwe zadeklarowanie stawek wyliczanych w oparciu o wcześniejsze premie. W kolejnych latach, zgodnie z OWU, Prudential będzie ustalał dla tych umów dwie stawki premii rocznej: pierwsza będzie miała zastosowanie do Gwarantowanej sumy ubezpieczenia/Gwarantowanej sumy z tytułu dożycia, a druga do wcześniej ustalonych premii.
  Prosimy pamiętać, że ustalone premie roczne są gwarantowane, ale staną się należne na zasadach opisanych w danych OWU, mających zastosowanie do zawartych na ich podstawie umów ubezpieczenia.

 • IV Kwartał 2022

  Zgodnie z Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia (OWU) Prudential ustala stawki premii rocznej dla ubezpieczeń na życie i dożycie: EMERYTURA BEZ OBAW, OSZCZĘDNOŚCI NA PLUS, OSZCZĘDNOŚCI BEZ OBAW, START W ŻYCIE oraz PEWNY KAPITAŁ, których rocznica przypada w czwartym kwartale 2022 r.

  Stawki dotyczą ubezpieczeń na życie i dożycie o sygnaturze OWU:

  • EMERYTURA BEZ OBAW: REE: 1/2013, REE/1/2014,
  • OSZCZĘDNOŚCI NA PLUS: SAE: 1/2013, SAE/1/2014,
  • START W ŻYCIE: CHE/1/2013, CHE/1/2014.

  Rok zawarcia umowy Stawka premii od Profil Oszczędzania Konserwatywny Profil Oszczędzania Zrównoważony
  2013-2015 Gwarantowanej sumy ubezpieczenia 0,24% 0,44%
  Wartości premii rocznych zadeklarowanych w latach ubiegłych 2,40% 4,40%

  Stawki dotyczą ubezpieczeń na życie i dożycie o sygnaturze OWU:

  • EMERYTURA BEZ OBAW: REE/1/2015, REE/1/2016, REE/1/2017, REE/1/2018, REE/1/2019,
  • OSZCZĘDNOŚCI NA PLUS/OSZCZĘDNOŚCI BEZ OBAW: SAE/1/2015, SAE/1/2016, SAE/1/2017, SAE/1/2018, SAE/1/2019,
  • START W ŻYCIE: CHE/1/2015, CHE/1/2016, CHE/1/2017, CHE/1/2018, CHE/1/2019.

  Rok zawarcia umowy Stawka premii od Profil Oszczędzania Konserwatywny Profil Oszczędzania Zrównoważony
  2015-2016 Gwarantowanej sumy ubezpieczenia 0,27% 0,47%
  Wartości premii rocznych zadeklarowanych w latach ubiegłych 2,70% 4,70%
  2017 Gwarantowanej sumy ubezpieczenia 0,30% 0,48%
  Wartości premii rocznych zadeklarowanych w latach ubiegłych 3,00% 4,80%
  2018-2020 Gwarantowanej sumy ubezpieczenia 0,32% 0,48%
  Wartości premii rocznych zadeklarowanych w latach ubiegłych 3,20% 4,80%

  Stawki dotyczą ubezpieczeń na życie i dożycie o sygnaturze OWU:

  • EMERYTURA BEZ OBAW: REE/1/2020, REE/1/2021
  • OSZCZĘDNOŚCI BEZ OBAW: SAE/1/2020, SAE/1/2021
  • START W ŻYCIE: CHE/1/2020, CHE/1/2021.

  Rok zawarcia umowy Stawka premii od Profil Oszczędzania Konserwatywny Profil Oszczędzania Zrównoważony
  2020 Gwarantowanej sumy z tytułu dożycia 0,35% 0,46%
  Wartości premii rocznych zadeklarowanych w latach ubiegłych 3,50% 4,60%
  2021 Gwarantowanej sumy z tytułu dożycia 0,35% 0,46%

  Stawki dotyczą ubezpieczeń na życie i dożycie o sygnaturze OWU:

  • PEWNY KAPITAŁ: LPP/1/2016, LPP/1/2017, LPP/1/2018, LPP/1/2019, LPP/1/2021

  Rok zawarcia umowy Stawka premii od Pewny kapitał
  2016-2020 Gwarantowanej sumy ubezpieczenia 0,30%
  Wartości premii rocznych zadeklarowanych w latach ubiegłych 3,00%
  2021 Gwarantowanej sumy ubezpieczenia 0,30%

  W przypadku umów zawartych na podstawie OWU SAE/1/2021, REE/1/2021, CHE/1/2021, LPP/1/2021, dla których w tym kwartale przypada pierwsza rocznica nie jest możliwe zadeklarowanie stawek wyliczanych w oparciu o wcześniejsze premie. W kolejnych latach, zgodnie z OWU, Prudential będzie ustalał dla tych umów dwie stawki premii rocznej: pierwsza będzie miała zastosowanie do Gwarantowanej sumy ubezpieczenia/Gwarantowanej sumy z tytułu dożycia, a druga do wcześniej ustalonych premii.
  Prosimy pamiętać, że ustalone premie roczne są gwarantowane, ale staną się należne na zasadach opisanych w danych OWU, mających zastosowanie do zawartych na ich podstawie umów ubezpieczenia.