Stawki 2014

 • I Kwartał 2014

  Zgodnie z Ogólnymi warunkami umowy (OWU) Prudential ustala stawki premii rocznej dla Premiopolis: EMERYTURA BEZ OBAW, OSZCZĘDNOŚCI NA PLUS oraz START W ŻYCIE, których rocznica przypada w pierwszym kwartale 2014 r.

  Stawki dotyczą ubezpieczeń:

  • EMERYTURA BEZ OBAW
  • OSZCZĘDNOŚCI NA PLUS
  • START W ŻYCIE

  Stawka premii od Profil Oszczędzania Konserwatywny Profil Oszczędzania Zrównoważony
  Gwarantowanej Sumy Ubezpieczenia 0,40% 0,60%

  W związku z tym, że jest to pierwszy rok działalności Prudential w Polsce i pierwsze ustalenie premii dla Ubezpieczających, nie jest możliwe zadeklarowanie stawek wyliczanych w oparciu o wcześniejsze premie. W kolejnych latach, zgodnie z OWU, Prudential będzie ustalał dwie stawki premii rocznej: pierwsza będzie miała zastosowanie do Gwarantowanej Sumy Ubezpieczenia, a druga do wcześniej ustalonych premii. Prosimy pamiętać, że ustalone premie roczne są gwarantowane, ale staną się należne (z uwzględnieniem szczegółowych zasad opisanych w OWU) wyłącznie w przypadku dożycia przez Ubezpieczonego ostatniego dnia okresu ubezpieczenia lub w przypadku śmierci Ubezpieczonego.

 • II Kwartał 2014

  Zgodnie z Ogólnymi warunkami umowy (OWU) Prudential ustala stawki premii rocznej dla Premiopolis: EMERYTURA BEZ OBAW, OSZCZĘDNOŚCI NA PLUS oraz START W ŻYCIE, których rocznica przypada w drugim kwartale 2014 r.

  Stawki dotyczą ubezpieczeń:

  • EMERYTURA BEZ OBAW
  • OSZCZĘDNOŚCI NA PLUS
  • START W ŻYCIE

  Stawka premii od Profil Oszczędzania Konserwatywny Profil Oszczędzania Zrównoważony
  Gwarantowanej Sumy Ubezpieczenia 0,40% 0,60%

  W związku z tym, że ustalenie stawek dotyczy pierwszej rocznicy polis polskich Klientów, nie jest możliwe zadeklarowanie stawek stosowanych do wcześniej zadeklarowanych premii. W kolejnych latach, zgodnie z OWU, Prudential będzie ustalał dwie stawki premii rocznej: pierwsza będzie miała zastosowanie do Gwarantowanej Sumy Ubezpieczenia, a druga do wcześniej ustalonych premii. Prosimy pamiętać, że ustalone premie roczne są gwarantowane, ale staną się należne (z uwzględnieniem szczegółowych zasad opisanych w OWU) wyłącznie w przypadku dożycia przez Ubezpieczonego ostatniego dnia okresu ubezpieczenia lub w przypadku śmierci Ubezpieczonego.

 • III Kwartał 2014

  Zgodnie z Ogólnymi warunkami umowy (OWU) Prudential ustala stawki premii rocznej dla Premiopolis: EMERYTURA BEZ OBAW, OSZCZĘDNOŚCI NA PLUS oraz START W ŻYCIE, których rocznica przypada w trzecim kwartale 2014 r.

  Stawki dotyczą ubezpieczeń:

  • EMERYTURA BEZ OBAW
  • OSZCZĘDNOŚCI NA PLUS
  • START W ŻYCIE

  Stawka premii od Profil Oszczędzania Konserwatywny Profil Oszczędzania Zrównoważony
  Gwarantowanej Sumy Ubezpieczenia 0,40% 0,60%

  W związku z tym, że ustalenie stawek dotyczy pierwszej rocznicy polis polskich Klientów, nie jest możliwe zadeklarowanie stawek stosowanych do wcześniej zadeklarowanych premii. W kolejnych latach, zgodnie z OWU, Prudential będzie ustalał dwie stawki premii rocznej: pierwsza będzie miała zastosowanie do Gwarantowanej Sumy Ubezpieczenia, a druga do wcześniej ustalonych premii. Prosimy pamiętać, że ustalone premie roczne są gwarantowane, ale staną się należne (z uwzględnieniem szczegółowych zasad opisanych w OWU) wyłącznie w przypadku dożycia przez Ubezpieczonego ostatniego dnia okresu ubezpieczenia lub w przypadku śmierci Ubezpieczonego.

 • IV Kwartał 2014

  Zgodnie z Ogólnymi warunkami umowy (OWU) Prudential ustala stawki premii rocznej dla Premiopolis: EMERYTURA BEZ OBAW, OSZCZĘDNOŚCI NA PLUS oraz START W ŻYCIE, których rocznica przypada w czwartym kwartale 2014 r.

  Stawki dotyczą ubezpieczeń:

  • EMERYTURA BEZ OBAW
  • OSZCZĘDNOŚCI NA PLUS
  • START W ŻYCIE

  Stawka premii od Profil Oszczędzania Konserwatywny Profil Oszczędzania Zrównoważony
  Gwarantowanej Sumy Ubezpieczenia 0,35% 0,55%

  W związku z tym, że ustalenie stawek dotyczy pierwszej rocznicy polis polskich Klientów, nie jest możliwe zadeklarowanie stawek stosowanych do wcześniej zadeklarowanych premii. W kolejnych latach, zgodnie z OWU, Prudential będzie ustalał dwie stawki premii rocznej: pierwsza będzie miała zastosowanie do Gwarantowanej Sumy Ubezpieczenia, a druga do wcześniej ustalonych premii. Prosimy pamiętać, że ustalone premie roczne są gwarantowane, ale staną się należne (z uwzględnieniem szczegółowych zasad opisanych w OWU) wyłącznie w przypadku dożycia przez Ubezpieczonego ostatniego dnia okresu ubezpieczenia lub w przypadku śmierci Ubezpieczonego.