Czym jest świadczenie ubezpieczeniowe?

Świadczenie jest to kwota, która jest wypłacana przez ubezpieczyciela w określonych w umowie przypadkach.
Prudential ustala wysokość świadczeń na wypadek różnych zdarzeń objętych zakresem ochrony według poniższych zasad:

START W ŻYCIE EMERYTURA BEZ OBAW, OSZCZĘDNOŚCI BEZ OBAW PEWNY KAPITAŁ KOMFORT ŻYCIA
Dożycie przez Ubezpieczonego końca Okresu ubezpieczenia Gwarantowana suma z tytułu dożycia z premiami rocznymi i premią końcową, o ile zostały przyznane. Umowa ubezpieczenia nie zawiera elementu budowania kapitału
Śmierć Ubezpieczonego Wyższa z kwot:

  • stała suma ubezpieczenia na wypadek śmierci wskazana w polisie plus składki opłacone do dnia śmierci Ubezpieczonego
  • kwota obliczona na dzień śmierci według zasad, które stosujemy do wyliczenia świadczenia wypłacanego przy rezygnacji z umowy
Najwyższa z kwot:

  • Gwarantowana suma z tytułu dożycia z premiami rocznymi zadeklarowanymi do dnia śmierci Ubezpieczonego
  • wszystkie składki należne z tytułu umowy głównej za cały okres ubezpieczenia
  • kwota obliczona na dzień śmierci według zasad, które stosujemy do wyliczenia świadczenia wypłacanego przy rezygnacji z umowy
Wyższa z kwot:

  • stała suma ubezpieczenia z tytułu śmierci z premiami rocznymi zadeklarowanymi do dnia śmierci Ubezpieczonego
  • kwota obliczona na dzień śmierci według zasad, które stosujemy do wyliczenia świadczenia wypłacanego przy rezygnacji z umowy
Suma ubezpieczenia zdefiniowana w polisie

Niektóre świadczenia mogą ulegać zmianie w wyniku indeksacji, czyli propozycji podwyższenia składki a w konsekwencji sumy ubezpieczenia w rocznicę umowy ubezpieczenia.