Możliwość rezygnacji z ubezpieczenia na życie - z czym to się wiąże?

W zależności od rodzaju zawartej umowy i momentu, w którym zdecydujesz się ją rozwiązać, wartość środków, które Ci zwrócimy może być różna. Jeżeli otrzymamy od Ciebie rezygnację w ciągu 30 dni od daty otrzymania polisy, czyli w tzw. okresie odstąpienia, otrzymasz zwrot całej wpłaconej składki.

Jeżeli jednak podejmiesz decyzję o rezygnacji w późniejszym terminie, a umowa, którą zawarłeś to START W ŻYCIE, EMERYTURA BEZ OBAW lub OSZCZĘDNOŚCI BEZ OBAW, wypłacimy Ci gwarantowaną kwotę wskazaną w polisie, której wysokość będzie zależeć między innymi od tego, jak długo opłacałeś składkę.

Zwróć uwagę, że w dwóch pierwszych latach gwarantowana kwota w razie rezygnacji z umowy może nie występować. W tradycyjnych umowach ubezpieczenia – takich jak ubezpieczenie ochronno-oszczędnościowe Prudential – wartość wykupu jest ustalana kwotowo, w oparciu o parametry Twojej umowy. Oznacza to, że kwoty wartości wykupu są uzależnione od wybranego przez Ciebie okresu ubezpieczenia, wysokości składki, wybranego profilu oszczędzania, wieku ubezpieczonego lub wyników indywidualnej oceny ryzyka. W początkowym okresie ubezpieczenia gwarantowana wartość wykupu nie istnieje albo jest niska, ponieważ Prudential nie zbudował jeszcze kapitału na świadczenia związane z dożyciem końca okresu ubezpieczenia. W kolejnych latach trwania umowy, wraz ze stopniowym gromadzeniem kapitału na przyszłe świadczenia, gwarantowana kwota przy rezygnacji z umowy pojawia się i rośnie do końca umowy.

W późniejszych latach, w razie rezygnacji z umowy, dodatkowo możesz otrzymać:

  • część dotychczas zadeklarowanych dla Twojego ubezpieczenia oszczędnościowego premii rocznych,
  • udział w zysku.

Rok, od którego przysługuje Ci udział w premiach rocznych, jak również wysokość tego udziału wskazujemy w Twojej polisie.

Przyznanie premii rocznych nie jest gwarantowane. Jednak, jeśli dla Twojej umowy zostały zadeklarowane premie roczne, od roku podanego w polisie masz gwarancję wypłaty ich części przy rezygnacji z umowy.

Prudential może przyznać Ci, w razie rezygnacji z umowy, udział w zysku, który nie jest gwarantowany (nie jest on przyznawany w trakcie trwania polisy). Przyznając udział w zysku bierzemy pod uwagę: wysokość gwarantowanej sumy z tytułu dożycia, wysokość udziału w premiach rocznych zadeklarowanych w poprzednich latach, wysokość opłaconych składek, okres ubezpieczenia oraz stopę zwrotu z lokowania środków przypisanych do wybranego przez Ciebie profilu oszczędzania.

Ponieważ nasze ubezpieczenie ma charakter długoterminowy, rezygnacja z umowy przed upływem wskazanego w polisie okresu, na który umowa została zawarta prawdopodobnie spowoduje, że otrzymasz mniej środków niż otrzymałbyś w przypadku utrzymania umowy do końca tego okresu. Rezygnacja z umowy może również spowodować otrzymanie kwoty znacznie niższej niż wpłacone z tytułu umowy głównej składki, w szczególności w początkowym okresie trwania umowy.

Powinieneś wiedzieć, że ubezpieczając się w późniejszym wieku, zapłacisz wyższą składkę. Wynika to z faktu, iż przystępując do ubezpieczenia w późniejszym terminie, będziesz starszy, co z kolei przekłada się na wyższe ryzyko po stronie zakładu ubezpieczeń, a w efekcie konieczność ustalenia wyższej składki. Dodatkowo, jeżeli zrezygnujesz z umowy, a potem zechcesz ponownie ją zawrzeć, będzie się to wiązać z ponowną oceną Twojego stanu zdrowia, często również z koniecznością wykonania dodatkowych badań. W efekcie możemy zaproponować Ci wyższą składkę niż płaciłeś wcześniej, odroczenie zawarcia umowy na pewien czas lub nawet odmówić jej zawarcia.

Jeśli z jakichś względów podejmiesz decyzję o rezygnacji z ubezpieczenia, rozważ wszystkie powyższe kwestie.