Czym jest ubezpieczenie osobowe?

Według definicji, ubezpieczenie osobowe to taki rodzaj ubezpieczenia, które chroni osobę - jej życie i zdrowie oraz elementy życia z nimi związane, np. możliwość zarobkowania. Poniżej opisujemy czym charakteryzuje się ten typ produktów, jaką formę najczęściej przybierają oraz na co zwrócić uwagę przy wyborze polisy dla siebie.

Czym charakteryzuje się ubezpieczenie osobowe? Definicja

Przepisy kodeksu cywilnego wymieniają następujące rodzaje ubezpieczeń osobowych:

 • ubezpieczenia na życie – dotyczą ryzyka śmierci osoby ubezpieczonej lub dożycia przez nią końca umowy;
 • ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków – dotyczą uszkodzenia ciała, rozstroju zdrowia lub śmierci wskutek nieszczęśliwego wypadku.

Są to bardzo szerokie pojęcia, w ramach których można rozróżnić wiele typów produktów ubezpieczeniowych. Jeśli jednak przedmiotem ubezpieczenia jest życie lub zdrowie ludzkie, taką umowę należy traktować jako ubezpieczenie osobowe.

Warto również pamiętać o szczególnych regulacjach, które chronią osobę ubezpieczoną. Przykładowo, ubezpieczyciel może wypowiedzieć umowę ubezpieczenia na życie jedynie w przypadkach określonych w stosownej ustawie, natomiast ubezpieczający – w każdym czasie z zachowaniem terminu określonego w umowie lub ogólnych warunkach ubezpieczenia. Te, oraz inne przepisy mają na celu zapewnienie bezpieczeństwa i komfortu osobom ubezpieczonym.

Rodzaje ubezpieczeń osobowych

Rynek obfituje w różne typy ubezpieczeń osobowych. Szczególnie istotne ich rodzaje to:

 • Ubezpieczenie na życie – działa w przypadku śmierci osoby ubezpieczonej. W tym przypadku, ubezpieczyciel zobowiązuje się do wypłaty świadczenia na rzecz osób wskazanych przez swojego klienta. Jeśli ubezpieczający nie wskazał osoby uprawnionej do otrzymania świadczenia w razie śmierci, pieniądze przekazywane są osobom w kolejności wskazanej w OWU – zwykle są to osoby, które dziedziczyłyby po ubezpieczonym.
 • Ubezpieczenie na życie i dożycie, z możliwością oszczędzania – to rozbudowana forma standardowego ubezpieczenia na życie, poszerzona o dodatkowe świadczenie na dożycie. Wypłata nastąpi nie tylko w przypadku śmierci ubezpieczonego, ale również wtedy, gdy dożyje on końca umowy. Ten produkt możemy zatem traktować jako dodatkową formę zabezpieczenia emerytalnego i ochronę na przyszłość.
 • Ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) – oferowane jako oddzielny produkt lub umowa rozszerzająca ubezpieczenie na życie. Jak sama nazwa wskazuje, obejmuje ono śmierć jak i uszkodzenia ciała powstałe w wyniku wypadków, na przykład wypadków komunikacyjnych.

Ubezpieczenie osobowe a majątkowe - różnice

Warto wiedzieć o różnicach pomiędzy ubezpieczeniami osobowymi a majątkowymi. Wiele osób używa terminów „odszkodowanie” i „świadczenie” jako synonimów, co jest niestety błędem. Zauważmy, że przedmiotem ubezpieczeń majątkowych są określone dobra – samochody, nieruchomości, maszyny lub inne składniki majątku o określonej wartości. W myśl zawieranej umowy, towarzystwo ubezpieczeniowe zobowiązuje się do wypłaty odszkodowania, którego celem jest naprawienie materialnych i mierzalnych szkód, czyli inaczej mówiąc, do likwidacji szkody.

Jak już wiemy, przedmiotem ubezpieczeń osobowych są dobra niematerialne, takie jak życie, utrata zdolności do pracy czy poważne zachorowanie. W razie zajścia zdarzenia, które negatywnie na nie pływa, towarzystwo ubezpieczeniowe wypłaca świadczenie ustalane w wysokości i według zasad z góry ustalonych w umowie ubezpieczenia. Środki te mają pomóc ubezpieczonemu lub jego bliskim w zaistniałej sytuacji, lecz nie są odszkodowaniem, gdyż zwykle nie jest możliwe ścisłe oszacowanie kosztów jakie ponosi osoba, która doznała uszczerbku na zdrowiu.

Polisy ubezpieczeniowe dostępne w Pru

Gdy wytłumaczyliśmy już, czym jest ubezpieczenie osobowe i jakie może przybierać formy, warto przyjrzeć się ofercie Pru, która zawiera aż 6 umów ubezpieczenia oraz 13 dodatkowych. Nasi klienci mogą zdecydować się na zakup polisy z poniższej listy:

 • KOMFORT ŻYCIA – to jedyna w ofercie Pru „prosta” polisa na życie. Często służy jako zabezpieczenie kredytu hipotecznego, a wielu naszych klientów zawiera ją, aby móc skorzystać z umów dodatkowych;
 • OSZCZĘDNOŚCI BEZ OBAW – to ubezpieczenie na życie i dożycie, które zapewnia Ci dodatkowe bezpieczeństwo finansowe dzięki możliwości oszczędzania na wybrane cele;
 • EMERYTURA BEZ OBAW – podobnie jak w przypadku OSZCZĘDNOŚCI BEZ OBAW, jest to rozszerzona forma ubezpieczenia na życie. Wybierając tę ofertę, zyskujesz możliwość otrzymania dodatkowego świadczenia powiększającego Twoją emeryturę;
 • START W ŻYCIE – to kolejny produkt ochronno-oszczędnościowy. To doskonałe rozwiązanie dla rodziców, którzy chcą wesprzeć finansowo swoje dziecko;
 • PRU INWESTYCJA – to polisa oparta o ubezpieczeniowe fundusze kapitałowe (UFK), której celem jest inwestowanie Twoich środków w celu zgromadzenia pieniędzy na przyszłość;
 • PEWNY KAPITAŁ – to forma ubezpieczenia na życie i dożycie dla osób dysponujących większymi środkami finansowymi w momencie zawierania umowy. Sposób lokowania środków jest podobny jak w przypadku OSZCZĘDNOŚCI BEZ OBAW.

Tak jak wspomnieliśmy, dostępne są również umowy dodatkowe, których celem jest poszerzenie i jeszcze lepsze dopasowanie oferty do Twoich potrzeb.

Jak długo trwa umowa w ubezpieczeniu osobowym?

Czas trwania umowy ubezpieczeniowej zależy zarówno od Ciebie, jak i od ubezpieczyciela. W Pru w zależności od umowy ubezpieczenia, minimalny czas trwania ochrony wynosi 5 lat, natomiast maksymalnie jest to 57 lat. Oczywiście musisz uwzględnić swój wiek – im jesteś starszy, tym krócej może trwać umowa.

Ile kosztuje ubezpieczenie osobowe?

Prawdopodobnie najczęściej zadawane pytania o ubezpieczenia osobowe dotyczą wysokości składek, które należy płacić. Nie ma jednej odpowiedzi na to pytanie. Wszystko zależy od oferty ubezpieczyciela. Możesz znaleźć produkty, w których minimalna składka oscyluje w okolicach  100 złotych miesięcznie, o czym możesz przekonać się używając naszego kalkulatora ubezpieczeniowego.

Wysokość składek zależy od wielu czynników, takich jak wiek, suma ubezpieczenia, umowy dodatkowe oraz stan Twojego zdrowia. Jeśli w wieku 30 lat zdecydujesz się zawrzeć umowę ubezpieczenia na życie na 25 lat i na kwotę 300 000 złotych, szacowana wysokość składki to jedynie 68 złotych miesięcznie. Jeśli jednak wstrzymasz się z decyzją na 10 lat, koszty wzrosną do około 150 złotych. Wniosek? Warto ubezpieczać się już w młodym wieku!

Na co zwrócić uwagę przy zakupie ubezpieczenia osobowego?

Aby podjąć dobrą i przemyślaną decyzję dotyczącą wyboru polisy, koniecznie weź pod uwagę:

 • Zapisy w umowie ubezpieczenia, czyli OWU – to właśnie tam znajdziesz wszystkie najistotniejsze informacje dotyczące wyłączeń odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń i limitów świadczeń.
 • Możliwość modyfikacji zakresu ochrony – często okazuje się, że w zamian za symboliczny wzrost składki, zyskasz naprawdę wiele.
 • Skutki niezapłacenia składki – ubezpieczenie na życie ma zabezpieczyć Cię na 20, a nawet 30 lat, a przecież przez tak długi czas może zdarzyć się naprawdę wiele, włącznie z utratą pracy. Oferty ubezpieczycieli mogą się znacząco różnić w tym zakresie.
 • Sumę ubezpieczenia – zupełnie inną składkę zapłacimy za ubezpieczenie z SU w wysokości 800 000 złotych, a zupełnie inną, gdy będzie to jedynie 100 000 złotych.
 • Limity świadczeń – często w umowach dodatkowych świadczenie wynika z wybranej przez Ciebie sumy ubezpieczenia. Ubezpieczyciel wypłaci Ci świadczenie o określonej wysokości, na przykład 10% SU, jednak nie więcej niż 100 000 złotych. Limity powinny być podane w OWU i mają ogromny wpływ na cenę danego produktu ubezpieczeniowego.
 • Okres karencji ubezpieczeniowej – występuje czasami w umowach dodatkowych, wynosi on zwykle od miesiąca do pół roku i oznacza czas, w którym towarzystwo ubezpieczeniowe nie daje ochrony. Ogólne warunki ubezpieczenia muszą ten termin dokładnie określać.

Mamy nadzieję, że wiesz już, na czym polega ubezpieczenie osobowe i rozumiesz, jak ważny jest to temat. Wierzymy, że wybierając odpowiednio dopasowaną polisę, zyskasz poczucie bezpieczeństwa, a jednocześnie umożliwisz sobie realizację wielu planów na emeryturze. Pamiętaj, że wiek ma ogromne znaczenie – im wcześniej zadbasz o swoją przyszłość, tym więcej pieniędzy odłożysz. Z tego powodu, ubezpieczenie osobowe warto rozważyć jeszcze w trakcie studiów lub na etapie rozpoczęcia pracy. Nie czekaj, umów się z konsultantem już dziś!

Powyższy artykuł zawiera wybrane informacje na temat niektórych cech umowy ubezpieczenia oferowanej przez Prudential International Assurance plc S.A. Oddział w Polsce. Przez zawarciem umowy ubezpieczenia prosimy o zapoznanie się z ogólnymi warunkami ubezpieczenia.