Ubezpieczenie na życie – jakie wybrać, czym się kierować?

Ubezpieczenie na życie w swojej podstawowej ofercie (bez dodatkowych umów ubezpieczenia) jest przede wszystkim polisą nie tyle chroniącą Ciebie, co Twoich bliskich. Na pewno zadajesz sobie pytanie, co stałoby się z Twoją rodziną, gdyby Ciebie zabrakło. W jaki sposób utrzymałaby swój dotychczasowy poziom życia? Celem polisy na życie jest właśnie zabezpieczenie jej przyszłości.

Ubezpieczenie na życie: przejaw Twojej odpowiedzialności

Odpowiedzialność za rodzinę powinna być podstawowym kryterium podejmowanych przez Ciebie decyzji. Jednak Twoja praca i gromadzone przez Ciebie oszczędności mogą nie wystarczyć, gdyby miało Cię zabraknąć pośród nich – wówczas dodatkowym wsparciem dla bliskich będzie umowa ubezpieczenia na życie, która przez długi okres czasu może pomóc im utrzymać standard życia na dotychczasowym poziomie.

Ale w jaki sposób wybrać taką umowę? Na jakie elementy zwrócić uwagę? W jaki sposób podjąć decyzję, która będzie najkorzystniejsza dla Was wszystkich? I na jaką umowę ostatecznie się zdecydować? Postaramy się ułatwić Ci wybór.

Przede wszystkim – suma ubezpieczenia adekwatna do Twoich potrzeb

Punktem wyjścia każdej rozmowy o ubezpieczeniu powinno być określenie indywidualnych potrzeb i sytuacji Klienta. Każdy Klient posiada inną sytuację finansową i rodzinną, co generuje inne potrzeby, dlatego tak ważne jest, aby określić odpowiednią sumę ubezpieczenia, która pozwoli w przyszłości na pokrycie tych potrzeb. Oferta firmy Prudential, w przypadku ubezpieczenia Komfort Życia, jest w tym względzie bardzo korzystna dla Klientów, gdyż oferuje wybór odpowiedniego poziomu ochrony od 10 000 zł, a minimalna składka miesięczna wynosi 40 zł miesięcznie za łączną składkę za umowę podstawową i umowy dodatkowe. Należy oczywiście podkreślić, że zarówno suma ubezpieczeniowa, jak i składka mogą być przez Ciebie indywidualnie kształtowane.

Jasne warunki wypłaty ubezpieczenia

Decydując się na dane ubezpieczenie, powinieneś posiadać całkowitą gwarancję, że suma ubezpieczenia będzie faktycznie wypłacona wskazanym przez Ciebie uposażonym. Aby mieć pewność, że wypłata przedmiotowych środków nie będzie wiązała się z jakimikolwiek kłopotami, powinieneś wybrać taką ofertę, która gwarantuje jasne i przejrzyste procedury wypłaty świadczenia.

W tym celu zawsze dokładnie zapoznaj się z Ogólnymi warunkami ubezpieczenia (OWU), abyś miał gwarancję, że mgliste zapisy umowne nie staną Twojej rodzinie na drodze do otrzymania należnej im kwoty pieniężnej. Warunki ubezpieczenia dla umowy Komfort Życia są czytelne, nie posiadają kruczków prawnych i gwarantują Twojej rodzinie uczciwą procedurę wypłaty sumy ubezpieczenia.

Możliwość zawarcia dodatkowych ubezpieczeń

Zwróć jednak uwagę, że podstawowa umowa ubezpieczenia na życie chroni tak naprawdę tylko Twoją rodzinę na wypadek Twojej śmierci. Co natomiast w sytuacji, gdybyś uległ wypadkowi i musiał przejść poważną operację tudzież zapadłbyś na poważną chorobę, która uniemożliwiłaby Ci podejmowanie dalszych czynności zarobkowych? Przed takimi ewentualnościami także powinieneś się zabezpieczyć.

Dlatego upewnij się, że do umowy na życie możliwe będzie zawarcie umów dodatkowego ubezpieczenia, które zagwarantują pomoc zarówno Tobie, jak i Twojej rodzinie podczas którejś z wymienionych sytuacji. Prudential oferuje aż 11 takich umów, które zapewnią Wam wsparcie również w przypadku Twojego inwalidztwa czy nawet poważnego zachorowania przez Wasze dziecko.

Elastyczne warunki – by zawsze dopasować się do Twojej sytuacji

Twoja sytuacja życiowa będzie z czasem ulegała zmianie, a wraz z nią zmianie ulegną Twoje oczekiwania wobec ubezpieczenia. Powinieneś mieć możliwość zmiany swojej sumy ubezpieczenia, zawsze także powinieneś móc zawrzeć dodatkowe umowy ubezpieczeniowe, rozszerzające zakres umowy podstawowej.

W Prudential możesz podwyższyć kwotę sumy ubezpieczenia oraz zawsze wykupić dodatkowe umowy ochronne (w każdej chwili możesz z nich także zrezygnować). Co więcej, po upływie pierwszego roku od zawarcia umowy ubezpieczenia Twoja suma ubezpieczenia może zostać też przez Ciebie obniżona – tak, by ubezpieczenie odpowiadało Twoim potrzebom.

Dodatkowo ubezpieczenie Komfort Życia daje możliwość wnioskowania o podwyższenie sumy ubezpieczenia w przypadku Twojego ślubu, urodzenia się dziecka lub zakupu mieszkania (wpis do hipoteki) bez dodatkowych badań medycznych. Dla każdego z wymienionych zdarzeń w całym okresie ubezpieczenia możliwość skorzystania jest jednorazowa.

Zwracaj uwagę, na jak długo zawierasz umowę

Ważne też, abyś zawarł umowę na optymalną dla Ciebie długość. Pamiętaj, że każde zawarcie umowy ubezpieczenia wiąże się z oceną Twojego stanu zdrowia, więc korzystnie zawrzeć je w jak najmłodszym wieku, z drugiej strony pogorszenie się stanu zdrowia ubezpieczonego podczas trwania umowy ubezpieczenia nie ma wpływu na wysokość sumy ubezpieczenia czy składki. Umowa Komfort Życia może być zawarta na okres minimum 5 lat aż do najbliższej rocznicy umowy ubezpieczenia następującej po ukończeniu przez ubezpieczonego 75. roku życia. Co więcej, umowę ubezpieczenia może zawrzeć nawet osoba, która nie ukończyła jeszcze 71 lat.

Ubezpieczenie na życie – zwróć uwagę na wiele czynników

Ubezpieczenie na życie ma zagwarantować bezpieczeństwo finansowe Twoich najbliższych, dlatego jego wyboru dokonuj rozsądnie. Zwróć uwagę na zakres sumy ubezpieczenia, jej relację do wysokości składek, wyłączenia odpowiedzialności ubezpieczyciela czy też na dodatkowe umowy, którymi możesz wzbogacić swoją polisę. Dzięki temu Twój wybór będzie odpowiedzialny, a Twoja rodzina – bezpieczna.