Cesja z umowy ubezpieczenia na życie - czym jest i jak jej dokonać?

Cesja z umowy ubezpieczenia na życie to pojęcie stosowane przede wszystkim w kontekście kredytów hipotecznych. W artykule wyjaśnimy, czym jest, czemu służy i jak w praktyce zawrzeć umowę cesji.

Kredyt hipoteczny jest zobowiązaniem długoterminowym spłacanym z reguły przez kilkadziesiąt lat. Choć zdrowy dziś 30-latek z pewnością poradzi sobie z terminową spłatą zobowiązania, nikt nie jest w stanie przewidzieć, jak potoczy się jego przyszłość i jak będzie wyglądać jego codzienność za jedną, dwie czy trzy dekady. Aby zabezpieczyć swoje interesy i zmniejszyć ryzyko towarzyszące zawarciu umowy kredytowej, banki sugerują kredytobiorcom wykupienie ubezpieczenia na życie. Co ważne w praktyce zawarcie polisy na życie z cesją na kredytodawcę, jest z reguły warunkiem otrzymania finansowania. Czym jest cesja ubezpieczenia na życie do kredytu hipotecznego i jaki jest jej cel?

Co to jest cesja umowy ubezpieczenia na życie?

Pojęcie cesji zwanej inaczej przelewem wierzytelności definiuje art. 509 §1 kodeksu cywilnego. Zgodnie z jego brzmieniem:

„Wierzyciel może bez zgody dłużnika przenieść wierzytelność na osobę trzecią (przelew), chyba że sprzeciwiałoby się to ustawie, zastrzeżeniu umownemu albo właściwości zobowiązania.”

Najprościej mówiąc, cesja praw z ubezpieczenia to praktyka polegająca na przeniesieniu praw do otrzymania całości lub części wypłaconego przez ubezpieczyciela świadczenia na kogoś innego — w tym przypadku na bank. Zazwyczaj, cesja polisy następuje wraz z zawarciem umowy kredytowej. Cesja z ubezpieczenia na życie jest więc formą zabezpieczenia spłaty na wypadek śmierci ubezpieczonego, będącego jednocześnie kredytobiorcą. Gdyby w trakcie trwania umowy kredytowej doszło do nieszczęśliwego wypadku kończącego się zgonem, wypłacone przez ubezpieczyciela świadczenie zostanie przekazane na poczet spłaty pozostałej części kredytu.

Polisa na życie do kredytu - jak dokonać cesji?

Przepisy obowiązujące w Polsce nie określają ścisłego wzoru dla umowy cesji. Dokument może stworzyć zarówno cedent (osoba przenosząca prawa), jak i cesjonariusz (na przykład bank). W zdecydowanej większości przypadków wzór umowy cesji otrzymasz właśnie od swojego kredytodawcy. Zakład ubezpieczeń co do zasady nie ingeruje w ten proces— zakup indywidualnej polisy na życie to w końcu bardzo powszechny sposób na zabezpieczenie zobowiązania.

Pamiętaj jednak, że o przeniesieniu praw z polisy na życie należy poinformować ubezpieczyciela. Tyczy się to zarówno podstawowego ubezpieczenia na życie KOMFORT ŻYCIA, jak innych produktów ubezpieczeniowych.

Co powinno znaleźć się w umowie cesji?

Jakie elementy powinna zawierać umowa cesji?

 • Dane obu stron. Niezależnie od instytucji, w której pożyczasz pieniądze, w umowie muszą znaleźć się zarówno jej, jak i Twoje dane. Zazwyczaj, w umowie pojawia się również wzmianka o tym, jaka firma ubezpieczeniowa jest wystawcą polisy.
 • Określenie przedmiotu umowy cesji. W tym przypadku będzie to przeniesienie praw do wypłacanej przez ubezpieczyciela części lub całości świadczenia na kredytodawcę.
 • Kwotę cesji, która z reguły odpowiada nie kwocie zakupu mieszkania, lecz kwocie kredytu.
 • Numer oraz parametry polisy. Umowa cesji musi zawierać dane, za pomocą których można zweryfikować fakt, że jesteś ubezpieczony — zazwyczaj jest to numer polisy. Bank może również wymagać, aby wyszczególniony został zakres ochrony.
 • Datę i miejsce zawarcia umowy oraz podpisy. Wraz z zawarciem umowy cesji, bank zyskuje prawo do otrzymania świadczenia (po wystąpieniu wskazanych w OWU przesłanek), w całości lub części – w zależności od sumy ubezpieczenia i Twoich zobowiązań wobec banku. W związku z tym konieczne jest wskazanie w niej dokładnej daty zmiany wierzyciela. Chroni to obie strony przed ewentualnymi sporami.

Kto może być stroną w umowie cesji?

Choć w przypadku kredytu hipotecznego stroną w umowie cesji jest zwykle bank, przepisy nie zabraniają przeniesienia praw z polisy na inną osobę fizyczną (na przykład rodzeństwo albo partnera), jak również na instytucje, takie jak fundacje charytatywne. Świadczenia z polis mogą być przekazywane na rzecz dowolnej osoby lub podmiotu, o ile nie łamie to innych przepisów polskiego prawa.

Kiedy bank może wymagać cesji ubezpieczenia?

Banki wymagają cesji ubezpieczenia przy zawieraniu umów kredytów hipotecznych. Zawarcie ubezpieczenia na życie z cesją na kredytodawcę często jest niezbędne także przy kredytach gotówkowych i samochodowych opiewających na duże kwoty.

Czy zakup polisy jest obowiązkowy?

Tak jak już wspomnieliśmy, cesja polisy na bank występuje zazwyczaj przy zawieraniu umowy kredytu hipotecznego. Taka polisa to ochrona na wypadek śmierci kredytobiorcy, dzięki której bank ma znacznie większe szanse na odzyskanie swoich pieniędzy. Co jednak ciekawe, zakup ubezpieczenia na życie nie jest obowiązkowy. Odmowa zakupu ubezpieczenia może skutkować jednak negatywną decyzję kredytową lub gorszymi warunkami finansowania. Rezygnacja z ubezpieczenia na życie jest możliwa w każdym momencie, jednak warunki spłaty pozostałej części kredytu mogą zmienić się na dużo mniej korzystne, a nawet może doprowadzić do wypowiedzenia przez bank umowy kredytu.

Kto w razie zdarzenia dostanie świadczenie z ubezpieczenia?

Ubezpieczenie z cesją na bank co do zasady ma sprawić, że w razie śmierci kredytobiorcy instytucja finansowa jako pierwsza pobierze świadczenie, celem umorzenia aktywnego zobowiązania. Warto jednak pamiętać, że spłata kolejnych rat kredytu zmniejsza zadłużenie. Po pewnym czasie dochodzi więc do sytuacji, w której kredytodawcy nie jest potrzebna już cała kwota. W takich okolicznościach, po zaistnieniu wskazanego w OWU zdarzenia, bliscy ubezpieczonego otrzymają świadczenie pomniejszone o sumę, która należy się bankowi.

Ubezpieczenie na życie przy kredycie — czym się kierować?

Często zdarza się, że udzielając kredytów, banki oferują ubezpieczenia na życie. Nie musisz jednak korzystać z polisy proponowanej przez kredytodawcę. Może się bowiem okazać, że dobre ubezpieczenie na życie znajdziesz gdzieś indziej, na przykład w Pru. Nic nie stoi na przeszkodzie, abyś samodzielnie wybrał ubezpieczyciela. Pod warunkiem jednak, że proponowany przez niego zakres ochrony będzie spełniał określone przez kredytodawcę kryteria. Zanim zdecydujesz, które ubezpieczenie na życie przy kredycie hipotecznym okażesię najlepszym wyborem, porównaj dostępne na rynku oferty, zwracając uwagę przede wszystkim na:

 • sumę ubezpieczenia;
 • wysokość składki;
 • zakres ochrony;
 • możliwość poszerzenia ochrony ubezpieczeniowej o dodatkowe umowy chroniące zdrowie i zapewniające wypłatę świadczenia podczas pobytu w szpitalu czy po zdiagnozowaniu poważnego schorzenia;
 • wyłączenia odpowiedzialności ubezpieczyciela (znajdziesz je w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia).

Ubezpieczenie na życie przy kredycie hipotecznym — dlaczego warto je mieć?

Choć może się wydawać, że konieczność wykupienia ubezpieczenia na życie to „wymysł” banków i zbędne koszty, takie podejście mija się z prawdą. Korzyści z wykupienia dobrej polisy na życie może osiągnąć bowiem nie tylko kredytodawca, ale również kredytobiorca i jego bliscy. Oto najważniejsze:

 1. Brak konieczności spłaty kredytu przez najbliższych. Zgon kredytobiorcy to dla jego bliskich nie tylko ogromna strata emocjonalna, ale także konieczność samodzielnego mierzenia się ze spłatą zobowiązań finansowych. Zwłaszcza jeśli był on jedynym żywicielem rodziny. W tej jakże trudnej sytuacji życiowej ubezpieczenie na wypadek śmierci wyeliminuje konieczność spłaty kredytu przez bliskich, a przy wyższej od kwoty pozostałych do spłaty rat sumie ubezpieczenia — zapewni im potrzebne na kolejne miesiące bądź lata środki finansowe.
 2. Zabezpieczenie przyszłości tych, których kochasz najbardziej. Jeśli zależy Ci na tym, aby wypłacone przez ubezpieczyciela świadczenie pokryło nie tylko pozostałe do spłaty raty kredytu hipotecznego, ale zapewniło także Twoim bliskim niezbędne do zachowania aktualnego poziomu życia środki finansowe, sięgnij po polisę do kredytu z wyższą niż kwota finansowania sumą ubezpieczenia.
 3. Zabezpieczenie domowych finansów w przypadku groźnego zachorowania czy pobytu w szpitalu. Ubezpieczenie życia i zdrowia pozwoli zachować rodzinie finansową płynność nie tylko w przypadku zgonu kredytobiorcy, ale także w przypadku ograniczenia jego możliwości zarobkowych. W zależności od konkretnego produktu zakres ochrony ubezpieczeń zdrowia obejmuje m.in.: pobyt w szpitalu, niezdolność do pracy, inwalidztwo czy zdiagnozowania groźnej choroby. Jeśli planujesz wykupienie ubezpieczenia kredytu hipotecznego, rozważ poszerzenie zakresu ochrony o dodatkowe umowy chroniące zdrowie.

Ubezpieczenie na życie do kredytu hipotecznego w Pru

Szukasz ubezpieczenia do kredytu? Sięgnij po polisę KOMFORT ŻYCIA w Pru. Każde ubezpieczenie na życie w Pru działa na identycznych zasadach. W przypadku śmierci kredytobiorcy, bank otrzyma od ubezpieczyciela świadczenie, które pozwoli na pokrycie pozostałych do spłaty rat kredytowych. Jeśli suma ubezpieczenia będzie wyższa od wysokości kredytu (lub pozostałych do spłaty rat) resztę środków dostaną osoby uposażone, wskazane uprzednio w umowie ubezpieczenia. Jeśli sięgniesz po dodatkowe ubezpieczenia chroniące zdrowie, ubezpieczyciel wypłaci świadczenie także w innych okolicznościach ubezpieczeniowych. Jakich? Zakres ochrony obejmuje m.in.: wystąpienie poważnego zachorowania, pobyt w szpitalu, operację czy inwalidztwo.

Ile kosztuje ubezpieczenie na życie pod kredyt hipoteczny w Pru? Cena ubezpieczenia na życie w Pru zależy przede wszystkim od wieku kredytobiorcy, sumy ubezpieczenia oraz długości trwania umowy.

Chcesz poznać orientacyjną kwotę składki? Skorzystaj z kalkulatora ubezpieczeniowego, dostępnego na https://www.pru.pl/kalkulator-ochrona-zycia-i-zdrowia/ i oblicz składkę polisy online. Wypełnienie formularza zajmie Ci nie dłużej niż kilkadziesiąt sekund, a poznanie wyniku kalkulacji nie wymaga podawania swoich danych osobowych.

Ubezpieczenie na życie przy kredycie hipotecznym stanowi dla kredytodawcy zabezpieczenie spłaty rat i jest z reguły niezbędnym elementem udzielenia kredytu. Biorąc kredyt hipoteczny, musisz więc liczyć się z koniecznością zawarcia takiej umowy. Pamiętaj jednak, że nie musisz sięgać po polisę, którą oferuje bank. Kluczem do zapewnienia sobie i swoim bliskim najlepszej ochrony jest wybór szytego na miarę ubezpieczenia, które najlepiej odpowie na Wasze potrzeby.

Powyższy artykuł zawiera wybrane informacje na temat niektórych cech umowy ubezpieczenia oferowanej przez Prudential International Assurance plc S.A. Oddział w Polsce. Przez zawarciem umowy ubezpieczenia prosimy o zapoznanie się z ogólnymi warunkami ubezpieczenia.