Zainwestuj w siebie

Sprawdź szczegóły inwestycyjne Twojej umowy ubezpieczenia

Oczekiwane stopy zwrotu i dostosowania

Oczekiwane stopy zwrotu prezentowane poniżej to roczne stopy procentowe, zgodnie z którymi będzie zmieniała się wartość Twoich środków ulokowanych w danym funduszu, jeżeli dostosowania nie zostaną uruchomione. Oczekiwane stopy zwrotu wyznaczają ceny jednostki odpowiednio WPSFK lub WPSFZ lub WPSFD, a przez to ceny jednostek uczestnictwa funduszy. W związku z tym, że są ustalane na podstawie prognozy długookresowych stóp zwrotu dla okresu 15 lat, jeśli przewidywania dotyczące długookresowego zwrotu z inwestycji się zmienią, oczekiwane stopy zwrotu zostaną podwyższone lub obniżone. Weryfikacja oczekiwanych stóp zwrotu następuje co trzy miesiące, w miesiącach: luty, maj, sierpień i listopad.

Dostosowania mają na celu wyznaczenie ceny jednostki odpowiednio WPSFK lub WPSFZ lub WPSFD poprzez ewentualne korygowanie cen wyznaczanych przez oczekiwane stopy zwrotu, co ma na celu powiązanie ich z rzeczywistą wartością aktywów. W przypadku braku dostosowań cena jednostki danego funduszu będzie zmieniała się równomiernie o wartość oczekiwanej stopy zwrotu. Dostosowanie jest wartością procentową, o jaką w danym dniu skorygujemy cenę jednostki odpowiednio WPSFK lub WPSFZ lub WPSFD i tym samym cenę jednostki funduszu, na którym to dostosowanie nastąpiło. Po dostosowaniu cena jednostki odpowiednio WPSFK lub WPSFZ lub WPSFD będzie nadal wyznaczana w oparciu o oczekiwaną stopę zwrotu obowiązującą dla danego funduszu.

Wyznaczona w oparciu o oczekiwaną stopę zwrotu wartość inwestycji jest wartością brutto, która nie uwzględnia opłat określonych w Tabeli limitów i opłat lub Tabeli dla Składki Dodatkowej, stanowiących załączniki do Twoich OWU.

 

Pokaż dane:

Fundusz Oczekiwane stopy zwrotu Dostosowania
Oczekiwana stopa zwrotu Od Do Dzień dostosowania Rodzaj dostosowania Dostosowanie

Ceny jednostek

- Wybierz fundusz -
Odznacz wszystkie Zaznacz wszystkie
Wybrane fundusze
Fundusz Profil ryzyka Cena jednostki w PLN
Fundusz
Wybierz zakres dat
- Wybierz fundusz -
Odznacz wszystkie Zaznacz wszystkie
Wybrane fundusze
Fundusz Data uruchomienia Początek okresu Cena jednostki w PLN Koniec okresu Cena jednostki w PLN Stopa zwrotu za wybrany okres
Fundusz

Sprawozdania

Sprawozdania Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych

Wybierz zakres dat Okres Fundusz Do pobrania
01.01.2022 Półrocze Konserwatywny Pobierz
30.06.2021 Półrocze Konserwatywny Pobierz
01.01.2022 Półrocze Zrównoważony Pobierz
30.06.2021 Półrocze Zrównoważony Pobierz
01.01.2022 Rok Konserwatywny Pobierz
01.01.2022 Rok Zrównoważony Pobierz
30.06.2022 Półrocze Konserwatywny Pobierz
30.06.2022 Półrocze Zrównoważony Pobierz
30.06.2022 Półrocze Dynamiczny Pobierz
01.01.2023 Półrocze Konserwatywny Pobierz
01.01.2023 Półrocze Zrównoważony Pobierz
01.01.2023 Półrocze Dynamiczny Pobierz
01.01.2023 Rok Konserwatywny Pobierz
01.01.2023 Rok Zrównoważony Pobierz
01.01.2023 Rok Dynamiczny Pobierz
30.06.2023 Półrocze Konserwatywny Pobierz
30.06.2023 Półrocze Zrównoważony Pobierz
30.06.2023 Półrocze Dynamiczny Pobierz
01.01.2024 Półrocze Konserwatywny Pobierz
01.01.2024 Półrocze Zrównoważony Pobierz
01.01.2024 Półrocze Dynamiczny Pobierz
01.01.2024 Roczne Konserwatywny Pobierz
01.01.2024 Roczne Zrównoważony Pobierz
01.01.2024 Roczne Dynamiczny Pobierz
Wybierz zakres dat
01.01.2022
Okres Półrocze
Fundusz Konserwatywny
30.06.2021
Okres Półrocze
Fundusz Konserwatywny
01.01.2022
Okres Półrocze
Fundusz Zrównoważony
30.06.2021
Okres Półrocze
Fundusz Zrównoważony
01.01.2022
Okres Rok
Fundusz Konserwatywny
01.01.2022
Okres Rok
Fundusz Zrównoważony
30.06.2022
Okres Półrocze
Fundusz Konserwatywny
30.06.2022
Okres Półrocze
Fundusz Zrównoważony
30.06.2022
Okres Półrocze
Fundusz Dynamiczny
01.01.2023
Okres Półrocze
Fundusz Konserwatywny
01.01.2023
Okres Półrocze
Fundusz Zrównoważony
01.01.2023
Okres Półrocze
Fundusz Dynamiczny
01.01.2023
Okres Rok
Fundusz Konserwatywny
01.01.2023
Okres Rok
Fundusz Zrównoważony
01.01.2023
Okres Rok
Fundusz Dynamiczny
30.06.2023
Okres Półrocze
Fundusz Konserwatywny
30.06.2023
Okres Półrocze
Fundusz Zrównoważony
30.06.2023
Okres Półrocze
Fundusz Dynamiczny
01.01.2024
Okres Półrocze
Fundusz Konserwatywny
01.01.2024
Okres Półrocze
Fundusz Zrównoważony
01.01.2024
Okres Półrocze
Fundusz Dynamiczny
01.01.2024
Okres Roczne
Fundusz Konserwatywny
01.01.2024
Okres Roczne
Fundusz Zrównoważony
01.01.2024
Okres Roczne
Fundusz Dynamiczny